Vi bruker cookies - de hjelper oss med å gi deg en bedre online-opplevelse.
Ved å bruke vårt nettsted aksepterer du at vi kan lagre og bruke cookies på din maskin.

Hjelp »   Manual »   Psykologi 

Psykologi

Å styre et fotballag handler ikke bare om trening og taktikk, men også psykologi. Laget ditt må ha lyst til å vinne og de er nødt til å tro på seg selv. Lagets psykologi påvirker kampresultatene dine og kampresultatene påvirker igjen lagets psykologi.

Lagånd

Atmosfæren i klubben din har stor innvirkning på lagets ytelse. Lagånd påvirker midtbaneratingene dine, og jo høyere lagånd du har, desto bedre vil midtbanen din yte. Dette avgjør igjen hvor mye ballinnehav du får. Lagånden kan bli påvirket av mange ting, men spesielt din treners lederegenskap, laginnstillingen du setter for hver kamp, overganger og idrettspsykolog.

Selvtillit

Spillerne dine er nødt til å ha troen på seg selv for å yte godt. Et lag med lite selvtillit har problemer med å omsette sjansene sine i mål. Høy selvtillit er vanligvis en bra ting, men blir den for høy kan spillerne undervurdere lag som ikke er like gode som sitt eget (se under for mer info). Lagets selvtillit reflekteres i angrepsratingene. Selvtillit er for det meste avhengig av resultatene i de foregående kampene, men en idrettspsykolog og en trener med gode lederegenskaper vil også bidra i positiv retning.

Laginnstilling

Før hver obligatoriske kamp forteller du laget ditt hvor viktig kampen er. Laginnstillingen påvirker hvor mye ballbesittelse du vil få. Du har tre alternativer:

Sesongens viktigste kamp: Spillerne dine vil gjøre hva som helst for å vinne denne kampen. Rett etter kampen vil imidlertid lagånden falle, noe som betyr at spillerne ikke vil yte på sitt beste i de påfølgende kampene.

Normal: Spillerne presterer som vanlig.

Ta det rolig: Spillerne dine blir instruert til å ta det rolig, siden det er andre, mer viktige kamper å fokusere på senere. Rett etter kampen vil lagånden stige og spillerne dine vil yte bedre i de neste kampene.

Spillernes personlighet

Alle spillere har en personlighet. Uærlige og aggressive spiller har en tendens til å få flere kort og blir oftere sendt av banen. Lederegenskap er viktig for kapteinen din og for treneren.

Psykologiske kamphendelser

Måten en kamp utfolder seg på kan påvirke oppførselen til spillerne ut over de instruksjonene som treneren har gitt. Slike psykologiske hendelser kan ha stor innvirkning på en bestemt kamp, men de vil ikke påvirke lagånden eller selvtilliten i fremtidige kamper. Et lag som får en ledelse på to mål i en kamp vil automatisk begynne å miste sin vilje til å angripe og heller fokusere på forsvar. Denne effekten vil øke ytterligere dersom ledelsen blir større. For hvert mål målforskjellen øker reduseres angrepet med 9% og øker forsvaret med 7,5%. Hvert mål som reduserer målforskjellen reduserer også den forrige effekten. Det er en øvre grense på en målforskjell på 8, hvoretter lagenes ratinger vil slutte å endres.

I enkelte situasjoner vil et lag være i stand til å stå imot denne psykologiske effekten. Dersom laget har fått instruksjoner om å spille ”Sesongens viktigste kamp”, vil det ikke trekke seg tilbake selv når ledelsen er stor. Det samme gjelder dersom laget spiller en finale i den nasjonale cupen, VM eller Hattrick Masters og i sesongens siste serierunde.

Dessuten kan et lag som presterer uvanlig dårlig i første omgang få en tordentale av treneren i pausen, og ta seg sammen igjen.

Undervurdering

Hvis ditt lags selvtillit er god eller høyere og du møter et lag som er rangert lavere enn ditt eget kan du risikere at spillerne dine undervurderer motstanderen og ikke jobber like hardt som de ellers ville ha gjort. Risikoen for å undervurdere motstanderen avhenger av flere faktorer, som hvor lagene ligger på tabellen (forskjell i plassering og poeng), ditt lags selvtillitsnivå og ditt lags innstilling til kampen. Jo større forskjell, jo høyere risiko. Den eneste måten å fullstendig eliminere risikoen for undervurdering er å spille "sesongens viktigste kamp".

Hvis du undervurderer din motstander vil forskjellen i poeng, selvtillitsnivå, laginnstilling og hvorvidt du spiller hjemme eller borte avgjøre hvor mye du undervurderer dem. Avhengig av resultatet i kampen kan spillerne dine skjerpe seg i pausen; full skjerpings hvis laget ligger under, 2/3 hvis uavgjort og 1/3 om du leder med ett mål.

Husk at undervurdering kun kan skje i seriekamper, men ikke i de tre første rundene.

 
 
Server 080