Vi bruker cookies - de hjelper oss med å gi deg en bedre online-opplevelse.
Ved å bruke vårt nettsted aksepterer du at vi kan lagre og bruke cookies på din maskin.

Hjelp »   Manual »   Ansatte 

Ansatte

Støtteapparatet spiller en nøkkelrolle i din klubbs utvikling. Du kan ansette spesialister som jobber med spillerne i det daglige eller som utfører diverse andre oppgaver for klubben. De utgjør et viktig supplement til hovedtreneren og det er essensielt for deg som manager å sørge for at du har de rette folkene rundt deg.

Spesialistenes kompetansenivå og effekt

Alle bidrag du får fra en kyndig spesialist legges til som en statisk bonus på toppen av en eksisterende lagverdi. Denne bonusen vil alltid være synlig for deg. Ettersom lagverdier i utgangspunktet er dynamiske og påvirkes av flere faktorer, vil det kunne være vanskelig å fastslå den endelige effekten en ansatt gir deg, men du kan være sikker på at effekten er positiv. Ansatte med bedre kompetanse vil også gi en større bonuseffekt. Disse bonusene er lineære – noe som betyr at hvert ekstra kompetansenivå alltid bidrar med like mye ekstra som egenskapsnivået under. Hvis du har flere ansatte med samme spesialistområde, vil bonusene deres legges sammen. Eksempelvis vil én assistenttrener på nivå 4 ha samme effekt som den samlede effekten av to assistenttrenere på nivå 2. For å gjøre det enklere vil den aktuelle bonusen gitt av dine nåværende ansatte og eventuelle ansatte du planlegger å ansette stå i klartekst på siden for støtteapparatet. Du kan også finne en tabell med alle typer spesialister og bonuser mot slutten av dette kapittelet.

Støtteapparatets størrelse

Du kan ansette opptil 4 spesialister i klubbens støtteapparat. Styret i klubben tillater at du ansetter inntil 2 assistenttrenere, men av de andre typene spesialister godtar de kun én av hver.

Ansettelser og oppsigelser

Når du ansetter en medarbeider må du velge en varighet på kontrakten på inntil 16 uker. Jo lengre kontrakt, desto billigere blir det per uke. Du har muligheten til å bryte en kontrakt før utløpet av perioden dersom dine planer endres og du trenger en ledig plass i støtteapparatet. Men hvis du gjør dette må du betale det dobbelte av det du har spart frem til da, så det kan være svært kostbart å ombestemme deg. Dessuten kan en medarbeider aldri bli sparket i løpet av den første uken han er ansatt eller i løpet av den siste uken av kontraktsperioden. Utover dette er det ingen begrensninger i hvor ofte du kan gjøre endringer i klubbens støtteapparat.

Å bryte en kontrakt

Når du bryter en kontrakt må du betale et gebyr som tilsvarer det dobbelte av besparelsene du har hatt frem til tidspunktet for kontraktsbruddet. Hvis du for eksempel har en kontrakt med varighet på 13 uker med en spesialist på nivå 3 og du ønsker å bryte den i den åttende uken, har du til nå betalt en ukentlig lønn 8 ganger på 4 800 US$ eller 38 400 US$ i totalt. Men hvis du hadde en kontrakt på 8 uker ville du ha betalt 8 ganger av 6 000 US$ eller 48 000 US$. Besparelsen er 9 600 US$ og bruddgebyret vil være 19 200 US$.

Kostnad/uke

Kontraktslengde Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
1 uke 2 115 US$ 4 230 US$ 8 460 US$ 16 920 US$ 33 840 US$
2 uker 2 055 US$ 4 110 US$ 8 220 US$ 16 440 US$ 32 880 US$
3 uker 1 890 US$ 3 780 US$ 7 560 US$ 15 120 US$ 30 240 US$
4 uker 1 770 US$ 3 540 US$ 7 080 US$ 14 160 US$ 28 320 US$
5 uker 1 710 US$ 3 420 US$ 6 840 US$ 13 680 US$ 27 360 US$
6 uker 1 650 US$ 3 300 US$ 6 600 US$ 13 200 US$ 26 400 US$
7 uker 1 575 US$ 3 150 US$ 6 300 US$ 12 600 US$ 25 200 US$
8 uker 1 500 US$ 3 000 US$ 6 000 US$ 12 000 US$ 24 000 US$
9 uker 1 440 US$ 2 880 US$ 5 760 US$ 11 520 US$ 23 040 US$
10 uker 1 380 US$ 2 760 US$ 5 520 US$ 11 040 US$ 22 080 US$
11 uker 1 320 US$ 2 640 US$ 5 280 US$ 10 560 US$ 21 120 US$
12 uker 1 260 US$ 2 520 US$ 5 040 US$ 10 080 US$ 20 160 US$
13 uker 1 200 US$ 2 400 US$ 4 800 US$ 9 600 US$ 19 200 US$
14 uker 1 140 US$ 2 280 US$ 4 560 US$ 9 120 US$ 18 240 US$
15 uker 1 080 US$ 2 160 US$ 4 320 US$ 8 640 US$ 17 280 US$
16 uker 1 020 US$ 2 040 US$ 4 080 US$ 8 160 US$ 16 320 US$

Spesialisttyper

Assistenttrener

Treningshastighetsbonusen som assistenttrenerne gir legges til ditt lags eksisterende treningseffektivitet. Pass derfor på at du har en noenlunde bra hovedtrener før du begynner å bruke mye penger på assistenter. Investeringer i assistenttrenere kan være en god strategi for klubber som fokuserer på å trene opp spillere.

Nivå Treningshastighet Skaderisiko Form
Nivå: 0
Ingen bonus 40% Ingen bonus
Nivå: 1
+3,5% +2,5% +0,05
Nivå: 2
+7% +5% +0,1
Nivå: 3
+10,5% +7,5% +0,15
Nivå: 4
+14% +10% +0,2
Nivå: 5
+17,5% +12,5% +0,25

Effektdetaljer

Bonusen legges til som en multiplikator på den eksisterende treningseffekten som avgjøres av nivået på hovedtreneren din, samt den valgte treningsintensiteten og kondisjonsandelen. For eksempel, hvis du har hatt en god trener med 100% treningsintensitet og 10% kondisjonsandel, følgende treningshastigheter vil kunne oppnås for en 22-årig eminent ballfordeler.

Ingen assistenttrenere: 8 uker til neste nivå
Trenere med fem nivåer totalt: 7 uker til neste nivå.
Trenere med ti nivåer totalt: 6 uker til neste nivå.

Du kan ansette inntil to assistenttrenere i klubben til enhver tid. Hvis du har mer enn en assistenttrener vil deres totale kompetansenivå samles i en felles bonus. Dette betyr at en assistenttrener på nivå 4 vil gi akkurat samme effekt som to assistenttrenere på nivå 2.

Å ansette flere assistenttrenere har to bieffekter. Formen øker jevnt over noe, men det gjør også skaderisikoen.

Skaderisiko kalkuleres som et prosenttall pr kamp, ikke pr spiller men pr lag. Grunnverdien for at en av dine spillere vil pådra seg en skade i en hvilken som helst kamp er 40%. En klubblege reduserer denne risikoen med 7,5 prosentpoeng for hvert kompetansenivå. Med en klubblege på nivå 5 vil skaderisikoen synke fra 40% og helt ned til 2,5%. Assistenttrenere derimot øker skaderisikoen med 2,5 prosentpoeng pr kompetansenivå. Det betyr at en assistenttrener på nivå 5 øker skaderisikoen til 52,5% (eller til 15% om du har en klubblege på nivå 5). Mens to assistenttrenere på nivå 5 gir en grunnverdi for skader på 65% (hvilket betyr at du er tilbake på 27,5% om du også har en klubblege på nivå 5).

Som tidligere nevnt gir assistenttrenere en positiv effekt på spillernes form. Hvis du har to assistenttrenere på nivå 5 vil bakgrunnsformen øke med 0,5 nivåer. Med andre ord, to slike assistenttrenere vil gi halvparten så mye effekt som en enkelt formtrener på nivå 5.

Tilbake til spesialisttyper

Klubblege

Klubbleger er ansvarlige for den generelle fysiske tilstanden til spillerne dine. Dette betyr at de både jobber proaktivt for å forhindre skader samtidig som de rehabiliterer dem som likevel pådrar seg en skade. Å ha en flink klubblege i støtteapparatet vil redusere skaderisikoen i kampene og samtidig forkorte restitusjonstiden for skadde spillere.

Nivå Restitusjonshastighet Skaderisiko
Nivå: 0
Ingen bonus 40%
Nivå: 1
+20% -7,5%
Nivå: 2
+40% -15%
Nivå: 3
+60% -22,5%
Nivå: 4
+80% -30%
Nivå: 5
+100% -37,5%

Effektdetaljer

Når laget spiller en kamp er det en viss risiko for at spillerne pådrar seg en skade. Å ha en klubblege i støtteapparatet reduserer den grunnleggende risikoen for skader i kampene. En klubblege på nivå 5 reduserer risikoen fra 0,4 til 0,025 skader per kamp, men ha i bakhodet at andre faktorer - som f.eks assistenttrenere - kan bidra til å øke skaderisikoen.

Hvis en spiller pådrar seg en skade vil klubblegen få ham raskere frisk. I Hattrick vises skader med en estimert skadevarighet oppgitt i antall uker. Under hver daglige helseoppdatering vil spilleren restituere seg litt, og etter hvert være oppe på 90% helse (når skaden symboliseres med plaster, og han kan delta i kamp igjen), og til slutt 100% helse, som betyr at han er helt frisk og skadefri.

Grafen viser hvor mye raskere en spiller vil komme tilbake for fullt etter en bestemt type skade, avhengig av om det er ansatt en klubblege eller ei. Uten en klubblege vil en 19-årig spiller være tilbake etter tre uker. Med en klubblege på nivå 2 vil det ta rundtom to uker å helbrede skaden. Og med en klubblege på nivå 5 cirka en og en halv uke.

En 29 år gammel spiller med samme skade vil bruke seks uker på å bli frisk uten legehjelp. En klubblege på nivå 1 kutter tiden til rundt fem uker, mens en klubblege på nivå 5 får gjort jobben på litt under tre uker.

Tilbake til spesialisttyper

Idrettspsykolog

Den mentale delen av spillet er nesten like viktig som den fysiske. Å ansette en idrettspsykolog kan hjelpe til med å skape en god atmosfære i garderoben og gi spillerne troen på suksess. Idrettspsykologen bidrar positivt for lagets selvtillit og lagånd.

Nivå Lagånd Selvtillit
Nivå: 0
Ingen bonus Ingen bonus
Nivå: 1
+0,1 +0,2
Nivå: 2
+0,2 +0,4
Nivå: 3
+0,3 +0,6
Nivå: 4
+0,4 +0,8
Nivå: 5
+0,5 +1

Effektdetaljer

Lagånden drives av hvilken kampinnstilling du har instruert spillerne om å ha i de foregående kampene. Umiddelbart etter en kamp kan lagånden øke eller synke, avhengig av hvilke ordrer du har gitt. Men frem mot neste kamp vil lagånden sakte normalisere seg mot et middelnivå, hvilket betyr at en høy lagånd vil synke noe, mens en lav lagånd vil stige (jo lengre unna middelnivået lagånden er, jo større vil bevegelsene være). En idrettspsykolog kan hjelpe deg med å forbedre denne prosessen ved å øke middelnivået som lagånden beveger seg mot. Et høyere middelnivå vil dermed gjøre at høy lagånd faller saktere, mens lav lagånd stiger raskere. Effekten vil være et tidels lagåndnivå pr kompetansenivå idrettspsykologen har. En psykolog på nivå 5 vil med andre ord øke lagåndens midtpunkt med et halvt nivå.

Ditt lags selvtillit hjelpes også av idrettspsykologen. Selvtillit drives hovedsaklig av ditt lags resultater og hvor mange mål du vinner kampene med, men en idrettspsykolog vil gi en bonus. Effekten tilsvarer et helt nivå selvtillit for en psykolog på nivå 5 - altså 0,2 nivåer selvtillit per kompetansenivå.

Tilbake til spesialisttyper

Formtrener

En spillers prestasjoner handler ikke bare om ferdigheter og kondisjon. Spillere har en tendens til å finne formen og miste den igjen, og mange faktorer bidrar til dette, spesielt på det mentale plan.

En formtrener har spesialisert seg på å få mest mulig ut av spillerne. Han sørger for å holde laget i form og motivert for å kjempe til dommeren blåser i fløyten for siste gang. Å ansette en formtrener er ingen mirakelkur som fikser problemer over natten - ei heller er effekten permanent - men for noen lag og i noen situasjoner kan det være en god løsning.

Nivå Form
Nivå: 0
Ingen bonus
Nivå: 1
+0,2
Nivå: 2
+0,4
Nivå: 3
+0,6
Nivå: 4
+0,8
Nivå: 5
+1

Effektdetaljer

En spillers form er et mål på hvor nært han er å kunne prestere på sitt toppnivå. Verdien du ser på spillersiden er den nåværende formen hans, og er den som gjelder i kamp. Men formen har alltid en trend, og den verdien som formen beveger seg mot på treningene kalles bakgrunnsformen. Ved å bruke en formtrener vil du få en bonus når bakgrunnsformen oppdateres. Når bakgrunnsformen endres (dette skjer i snitt hver andre uke), vil hvert kompetansenivå på formtreneren gi en økning i spillernes bakgrunnsform på 0,2 nivåer. Dette betyr at en formtrener på nivå 5 vil gi spillerne et helt nivå ekstra på bakgrunnsformen når denne oppdateres. Husk at bakgrunnsformen fortsatt kan synke, men over tid vil gjennomsnittsformen være høyere.

Tilbake til spesialisttyper

Regnskapsleder

Regnskapslederen forbedrer managerens økonomiske fleksibilitet. Dette er KUN nyttig for klubber med mye penger på bok.

(Hvis du er en ny bruker er det ikke nødvendig å vurdere en regnskapsleder i det hele tatt.)

Styret vil vanligvis begrense managerens tilgang til kontanter som kan brukes til f.eks overgangssummer, lønn og stadionutvidelser. Midler utover arbeidskapitalen vil bli passet på av styret for å trygge klubbens fremtid og stabilitet. Om nødvendig vil styret frigi midler fra pengereservene til arbeidskapitalen, men kun i bestemte mengder. Overskytende arbeidskapital vil bli konvertert til pengereserver i et tempo på 2% av den totale kontantbeholdningen pr uke.

Ved å ansette en regnskapsleder vil styret tillate både en større arbeidskapital og en raskere konverteringshastighet fra pengereserver til arbeidskapital. I praksis vil manageren kunne investere mer aggressivt enn styret normalt ville ha tillatt. Å ha en regnskapsleder vil kunne være nødvendig for klubber som har spart opp penger over flere sesonger for deretter å bruke mye på kort tid i håp om å vinne trofeer.

Nivå Maks tilgjengelig kapital Påfyll/uke
Nivå: 0
15 000 000 US$ 50 000 US$
Nivå: 1
17 000 000 US$ 100 000 US$
Nivå: 2
19 000 000 US$ 200 000 US$
Nivå: 3
21 000 000 US$ 300 000 US$
Nivå: 4
23 000 000 US$ 400 000 US$
Nivå: 5
25 000 000 US$ 500 000 US$

For eksempel: Fotballklubben Thon & Mohn har akkumulert en fet bankkonto på 40 000 000 US$. Uten en regnskapsleder vil styret kun tillate klubbens manager å bruke 15 000 000 US$ av disse. Om manageren bruker 2 000 000 US$, vil det være 13 000 000 US$ tilgjengelig. Styret vil da begynne å frigi penger fra de oppsparte midlene, men dette skjer i et bedagelig tempo på 50 000 US$ kroner pr uke.

Thon & Mohn velger nå å ansette en Regnskapsleder på nivå 3. Styret får større tillit til at klubbens penger er i trygge hender og forvaltes skikkelig. Arbeidskapitalen økes til 21 000 000 US$, med en ukentlig gjenoppfylling på 300 000 US$. Så lenge managerens tilgjengelige midler er under 21 000 000 US$ vil styret overføre 300 000 US$ hver uke fra klubbens oppsparte midler. Hvis managerens tilgjengelige midler stiger over 21 000 000 US$, for eksempel gjennom spillersalg, vil penger strømme den motsatte veien - fra tilgjengelige midler til de oppsparte reservene - i et tempo på 2% av den totale pengebeholdningen pr uke.

Tilbake til spesialisttyper

Taktikkassistent

Å ansette en taktikkassistent vil forbedre lagets fleksibilitet med flere strategiske grep og avanserte oppstillinger. Effektene av å ha en taktikkassistent er hovedsakelig kortsiktige siden han bare påvirker den kommende kampen - sørg for at du ansetter en når din klubb trenger ham.

Nivå Ekstra spillerbytter / ordrer Fleksibilitet i spillestil
Nivå: 0
Ingen bonus Ingen bonus
Nivå: 1
+1 +20pp
Nivå: 2
+2 +40pp
Nivå: 3
+3 +60pp
Nivå: 4
+4 +80pp
Nivå: 5
+5 +100pp

Effektdetaljer

I stedet for de maksimalt fem tilpassede ordrer per kamp (som kan brukes til spillerbytter, bytte av individuelle ordrer på spillerne eller til posisjonsbytter) kan du nå få en ekstra ordre per nivå på din(e) taktikkassistent(er), opp til maksimalt 10 ordrer med en taktikkassistent på nivå 5. Husk at grensen på tre spillerbytter per kamp fortsatt gjelder - også når du har taktikkassistent.

Spillestilen går mellom 100% defensiv (som er standard for trenere med defensiv innstilling) og 100% offensiv (som er standard for trenere som foretrekker angrepsspill) med nøytral som midtpunktet. Du kan angi dette for hver kamp i kampordrene, og du vil få 20 prosentpoeng fleksibilitet for hvert nivå du har på taktikkassistenten din, med utgangspunkt i spillestilen til treneren din.

For eksempel, hvis du har en defensivt innstilt trener og en taktikkassistent på nivå 5, har du nå en tilgjengelig spillestil som spenner fra 100% defensiv til nøytral. Hvis du verken har en offensiv eller defensiv innstilt trener sammen med en taktikkassistent på nivå 5, vil det tilgjengelige området spenne fra nøytral og halvveis til både defensiv (50%) og offensiv (50%).

Du må ha din taktikkassistent på lønningslisten når kampen starter. I tilfelle du har satt kampordren med en taktikkassistent og deretter sparket ham eller latt kontrakten gå ut uten å fornye den, blir kampen simulert uten dine ekstra kampordrer og standard spillestil av din nåværende trener blir benyttet.

 
 
Server 080