Vi bruker cookies - de hjelper oss med å gi deg en bedre online-opplevelse.
Ved å bruke vårt nettsted aksepterer du at vi kan lagre og bruke cookies på din maskin.

Hjelp »   Manual »   Kamp: Taktikk 

Kamp: Taktikk

I hver kamp kan du bestemme at laget skal benytte seg av en bestemt taktikk. Hver taktikk har sine fordeler, men også ulemper - så tenk deg nøye om. Det er seks forskjellige taktikktyper (i tillegg til normal) tilgjengelige. Dersom du ikke spesifiserer en taktikk vil du spille "normal".

Taktikknivå

Hvor bra du mestrer en taktikk avhengiger av taktikknivået du oppnår med den bestemte taktikken. Dette nivået beregnes ut ifra forskjellige spilleres ferdigheter, sammen med en rutinebonus for hver av spillerne som er involvert.

Hvor effektiv dine taktikker er avhenger også av hvor gode spillerne på banen er. Jo bedre spillerne på banen, jo høyere taktikknivå trenger du for å oppnå samme effektivitet. I praksis betyr dette at du behøver et høyere taktikknivå oppover i divisjonene enn hva du trenger i de laveste divisjonene.

Press

Press betyr at spillerne dine setter motstanderlaget under press og fokuserer mer på å bryte motstandernes angrep enn å skape egne angrep. Press kan være et bra alternativ dersom du føler deg underlegen og ønsker å begrense antall mål.

Fordel: Du kan redusere antall sjanser (for begge lag) i en kamp.

Ulempe: Det vil svekke kondisjonen til spillerne dine raskere enn normalt.

Relevante ferdigheter: Den totalte forsvarsferdigheten og den totale kondisjonen til alle utespillerne dine avgjør ditt taktikknivå for Pressing. Dersom en spiller har spesialiteten "Kraftfull" vil forsvarsferdigheten hans telle dobbelt. Jo trøttere spillerne dine blir, jo mindre vil de være i stand til å presse motstanderne sine.

Når en potensiell sjanse stoppes av et lag som bruker presstaktikken vil det bli rapportert i kamprapporten. Du vil aldri få se hvilket lag som kunne dratt nytte av sjansen. Dersom begge lag spiller press er effekten i gjennomsnitt doblet. I tillegg vil et lag som presser ha muligheten til å avverge en langskuddsjanse.

Kontringsfotball

Kontringsfotball betyr at du med vilje lar motstanderen kontrollere ballen, og så fort de mislykkes med et angrep forsøker du å gjøre en rask overgang. Å spille kontringsfotball kan være et bra alternativ dersom du har veldig bra forsvar og angrep, men dårlig midtbane, og særlig dersom motstanderen din har ineffektivt angrep.

Fordel: Du kan få ekstra angrep (du får sjansen til å kontre når forsvaret ditt har klart å stoppe en motstanders angrep).

Ulempe: Du mister 7% av midtbanekapasiteten din.

Relevante ferdigheter: Den totale summen av dine forsvareres pasning- og forsvarsegenskaper avgjør ditt taktikknivå for kontringsfotball. Pasninger er dobbelt så viktig som forsvar.

Det er kun laget som ikke dominerer midtbanen på tidspunktet et angrep feiler som vil være i stand til å dra nytte av denne taktikken (og merk deg at du må være underlegen på midtbanen før taktikkstraffen på 7% beregnes). Dersom du dominerer midtbanen vil du kun få ulempen. Alle kontringer blir rapportert i kamprapporten.

Angrep i midten

Angrep i midten (AIM) betyr at laget ditt fokuserer på å angripe langs midten av banen, på bekostning av angrep på kantene. Du bytter med andre ord kantangrep mot angrep i midten.

Fordel: Omtrent 15-30% av dine kantangrep blir konvertert til angrep i midten.

Ulempe: Kantforsvaret ditt svekkes noe på begge sider.

Relevante ferdigheter: Den totale pasningsferdigheten til alle utespillerne dine avgjør ditt taktikknivå for Angrep i midten.

Når et angrep flyttes fra vingen og inn mot midten blir det nevnt i kamprapporten.

Angrep på kantene

Angrep på kantene (APK) fungerer på samme måte som "Angrep i midten", bare motsatt. Det vil si at du bytter bort angrep i midten for angrep på kantene. Siden det vanligvis er færre angrep i midten enn på kantene i løpet av en kamp, vil du konvertere prosentvis flere sjanser med APK enn ved AIM.

Fordel: Omtrent 20-40% av angrepene i midten vil bli konvertert til kantangrep.

Ulempe: Sentralforsvaret ditt blir noe dårligere.

Relevante ferdigheter: Den totale pasningsferdigheten til alle utespillerne dine avgjør ditt taktikknivå for Angrep på kantene.

Når et angrep flyttes fra midten og ut på en av kantene blir dette nevnt i kamprapporten.

Spill kreativt

Spill kreativt betyr at spillerne forsøker å dra mer nytte av spesialitetene sine, samt andre attributter som kan føre til spesialhendelser.

Fordel: Du øker det maksimale antallet spesialhendelser som kan oppstå under kampen - for begge lag, men ditt lag vil ha en noe større sjanse for å få en av dem (både positive og negative).

Ulempe: Forsvaret til laget ditt blir noe dårligere.

Relevante ferdigheter: Å spille kreativt krever at spillerne dine har høy pasningsskill og erfaring (med den førstnevnte som den viktigste). Hvis spilleren også er Uforutsigbar vil hans bidrag til taktikknivået dobles. For å gjøre god nytte av taktikken anbefales det å være godt rustet med tanke på spesialhendelser i kampene (f.eks å ha mange spillere med spesialiteter, og den riktige kombinasjonen av skills).

Langskudd

Når du bruker taktikken langskudd instrueres spillerne dine til å fyre av langskudd fremfor å prøve å finne en vei gjennom forsvaret. I praksis bytter du angrep sentralt og på kant mot langskudd. Et langskudd setter skytteren opp mot motstanderens målvakt. Dette kan være en god taktikk dersom du sliter med å skåre på de vanlige angrepene dine, men har gode skyttere.

Fordel: Langskudd-taktikken omgjør opptil rundt 30% av angrep i midten og på kantene

Ulempe: Kant- og midtangrepet ditt, i tillegg til midtbanen, blir noe dårligere.

Relevante ferdigheter: Utespillernes målskåring- og dødballferdighet avgjør ditt taktikknivå for Langskudd. Målskåring er tre ganger viktigere enn dødball.

Når et angrep blir omgjort til et langskudd, har ethvert forsvarende lag som bruker pressingtaktikken sjansen til å avverge skuddet. Om ikke skuddet blir avverget tar en utespiller (innere og vinger har dobbel så stor sjanse) skuddet. Kvaliteten på skuddet avhenger av skytterens målskåring- og dødballsegenskap. Målvakten kan forsøke å redde skuddet ved å benytte seg av målvakts- og dødballegenskapen sin. For både skytter og målvakt gjelder følgende: litt av begge egenskapene behøves. Det er bedre å ha litt av hver egenskap enn mye av den ene.

Alle langskudd blir rapportert i kamprapporten, inkludert misbrukte sjanser.

 
 
Server 081