Ne përdorim cookies - ato na ndihmojnë ne për tju dhuruar juve një ekzperincë më të mirë online.
Duke përdorur faqen tonë ju pranoni që ne mund të ruajmë dhe të aksesojmë cookies në paisjen tuaj.

Ndihmë »   Manuali »   Transferimet 

Shëmbuj të auto ofertave

Dy auto ofertues ofertuan kundër njëri-tjetrit

Kur dy auto ofertues ofertojnë kundër njëri-tjetrit, ekipi që ka bërë ofertën e dytë maximale së pari do të rrisë ofertën e tanishme me shumën minimale. Atëherë sistemi do të krahasojmë dy oferta dhe menjëherë do të bëjë ofertën përfundimtare.

Shembull: Ekipi A bën një ofertë max prej 50000 €, dhe nga ajo merr ofertën më të lartë e cila është 20000 €. Pastaj Ekipi B bën një ofertë max prej 40000 €. Pastaj historia e ofertave do të duket si më poshtë:

EkipiA - 20000 €
EkipiB - 21000 €
EkipiA - 41000 €

Siç e shihni, sistemi i kontrollon të dy ofertave dhe kalon pjesën e ofertimit deri ku Ekipi A ngre ofertën e Ekipit B në maximum (40 000) me shumën minimale.


Në rastin kur dy ekipet bëjnë të njëjtën ofertë

Në rast se dy ekipet bëjnë ofertën e njëjtë, rregulli bazë është se ofertuesi i parë merr për të drejtën e asaj oferte. Në qoftë se ne përdorim shembullin e mësipërm me ndryshimin se Ekipi B gjithashtu bën një ofertë prej 50000 € do të duket si më poshtë:

EkipiA - 20000 €
EkipiB - 21000 €
EkipiA - 50000 €

Sistemi kontrollon të dy ofertat dhe shmang pjesën e ofertimit deri në maksimum. Dhe pasi oferta maksimale është e njëjtë për të dy ekipet, ofertuesi i parë ka të drejtën e asaj oferte.


Në rast se një ofertë normale është bërë në të njëjtën sasi si një auto ofertë maksimale aktive

Nëse dikush vendos një ofertë normale në të njëjtën sasi si një auto ofertë aktive maksimale, ofertuesi i parë (auto ofertuesi) do të ketë të drejtën për të bërë atë ofertë. Sistemi menjëherë informon përdoruesin tjetër të Ekipit (B) se oferta e tij nuk u pranua, dhe Ekipi A ngre ofertën e tij. Ajo do të duket si më poshtë në historinë ofertës:

EkipiA - 20000 €
EkipiA - 50000 €


Në rast se dikush i bën një ofertë normale e cila është më e ulët se sa një auto ofertë maksimale, por oferta aktive maksimale nuk është mjaft e lartë për të rritur ofertën me 2%

Këtu përsëri hyn rregulli themelor i ofertuesit të parë. Duke përdorur shembullin më lart, por duke thonë se ekipi B bën një ofertë prej 49500 € (një ofertë që Skuadra A nuk mund të ngrejë si max e tij është 50 000). Por pasi Ekipi A ishte ofertuesi i parë që ai do të "marrë përsipër" ofertën e Ekipit B (dhe Ekipi B në çast do të jenë të informuar në lidhje me ofertën e tij që nuk qenë mjaft e lartë).

EkipiA - 20000 €
EkipiA - 49500 €

Nëse oferta e Ekipit B prej 49500 € do të ishte një auto ofertë në vend të një oferte normale, ajo do të duket si më poshtë:

EkipiA - 20000 €
EkipiB - 21000 €
EkipiA - 49500 €

Dhe vetëm për hir të qartësisë, në qoftë se Ekip A oferton e para 50000 dhe pastaj Ekipi B oferton 50500, Skuadra A do të "fitojë", pasi ai është ofertues i parë (dhe Ekipi B nuk mund të ngrejë ofertën e tij prej 2%). Ashtu si ajo punon për ofertat normale.


Kthehu prapa >>
 
 
Server 080