Ne përdorim cookies - ato na ndihmojnë ne për tju dhuruar juve një ekzperincë më të mirë online.
Duke përdorur faqen tonë ju pranoni që ne mund të ruajmë dhe të aksesojmë cookies në paisjen tuaj.

Ndihmë »   Manuali »   Transferimet 

Shëmbuj të auto ofertave

Dy auto ofertues ofertuan kundër njëri-tjetrit

Kur dy auto ofertues ofertojnë kundër njëri-tjetrit, ekipi që ka bërë ofertën e dytë maximale së pari do të rrisë ofertën e tanishme me shumën minimale. Atëherë sistemi do të krahasojmë dy oferta dhe menjëherë do të bëjë ofertën përfundimtare.

Shembull: Ekipi A bën një ofertë max prej 50000 €, dhe nga ajo merr ofertën më të lartë e cila është 20000 €. Pastaj Ekipi B bën një ofertë max prej 40000 €. Pastaj historia e ofertave do të duket si më poshtë:

EkipiA - 20 000 €
EkipiB - 21 000 €
EkipiA - 41 000 €

Siç e shihni, sistemi i kontrollon të dy ofertave dhe kalon pjesën e ofertimit deri ku Ekipi A ngre ofertën e Ekipit B në maximum (40 000) me shumën minimale.


Në rastin kur dy ekipet bëjnë të njëjtën ofertë maksimale

Në rast se dy ekipet bëjnë ofertën e njëjtë maksimale, rregulli bazë është se ofertuesi i parë merr për të drejtën e asaj oferte. Në qoftë se ne përdorim shembullin e mësipërm me ndryshimin se Ekipi B gjithashtu bën një ofertë maksimale prej 50000 € do të duket si më poshtë:

EkipiA - 20 000 €
EkipiB - 21000 €
EkipiA - 50000 €

Sistemi kontrollon të dy ofertat dhe shmang pjesën e ofertimit deri në maksimum. Dhe pasi oferta maksimale është e njëjtë për të dy ekipet, ofertuesi i parë ka të drejtën e asaj oferte.


Në rast se një ofertë manuale është bërë në të njëjtën sasi si një auto ofertë maksimale aktive

Nëse dikush vendos një ofertë manuale në të njëjtën sasi si një auto ofertë aktive maksimale, ofertuesi i parë (auto ofertuesi) do ta humbasë ofertën. Kjo për shkak se ofertat manuale kanë përparësi ndaj atyre automatike. Do të duket kështu në historinë e ofertave:

EkipiA - 20 000 €
Ekipi B - 5 0000 €


Në rast se dikush i bën një ofertë manuale e cila është më e ulët se sa një auto ofertë maksimale, por oferta aktive maksimale nuk është mjaft e lartë për të rritur ofertën me 2%

Këtu përsëri rregulli themelor është që ofertuesi manual të bëhet lëvizësi i parë në një ankand të ngushtë kundër një auto ofertues. Duke përdorur shembullin më lart, por thonë se ekipi B bën një ofertë prej 49 500 €. Ekipi A nuk mund ta ngrejë këtë ofertë pasi maksimumi i tij është 50 000 €, dhe ankandi përfundon me Ekipin B si fitues. Historia e ofertave do të duket si kjo:

Ekipi A - 20 000 €
Ekipi B - 49 500 €


Kthehu prapa >>
 
 
Server 080