Ne përdorim cookies - ato na ndihmojnë ne për tju dhuruar juve një ekzperincë më të mirë online.
Duke përdorur faqen tonë ju pranoni që ne mund të ruajmë dhe të aksesojmë cookies në paisjen tuaj.

Ndihmë »   Manuali »   Transferimet 

Shëmbuj të vetvendosësit

Dy vetvendosës vendosën çmime kundër njëri tjetrit

Kur dy vetvendosës vendosin çmime kundër njëri tjetrit atëherë skuadra që vendos çmimin e dytë më të lartë, së pari do të rrisë çmimin e tanishëm me shumën më të ulët. Pastaj rregulla do të krahasoje të dy çmimet dhe do të bëjë menjëherë çmimin vendimtarë.

Shembull: Skuadra A vendos një çmim të lartë prej 50 000 €, dhe me atë e mban çmimin më të lartë që është 20 000 €. Pastaj skuadra B vendos një çmim të lartë prej 40 000 €. Pastaj historia e çmimit do të duket kështu:

Skuadra A - 20 000 €
Skuadra B - 21 000 €
Skuadra A - 41 000 €

Siç që shihni, rregulli krahason të dyja çmimet dhe e kalon pjesën e çmimit deri aty ku skuadra A e rrit çmimin më të lartë të skuadrës B (40 000) me shumën më të ulët.


Në rastin kur dy skuadra vendosin të njëjtin çmim më të lartë

Nëse dy skuadra vendosin të njëjtin çmim më të lartë atëherë rregulli mbështetës është që ofruesi i parë të marrë çmimin më të lartë. Le të qëndrojmë me shembullin e mëparshëm me ndryshimin që skuadra B gjithashtu vendos një çmim të lartë prej 50 000 € atëherë do të dukej kështu:

Skuadra A - 20 000 €
Skuadra B - 21 000 €
Skuadra A - 50 000 €

Rregulli i krahason të dyja çmimet dhe hedhjet e drejtpërdrejta deri në çmimin më të lartë. Meqenëse çmimi më i lartë është i njëjtë për të dyja skuadrat atëherë ofruesi i parë e merr të drejtën e çmimit.


Në rast se vendoset një çmim me dorë në të njëjtën sasi si një vetvendosës më i lartë veprues

Nëse dikush vendos një çmim me dorë në të njëjtën sasi si një vetvendosës më i lartë veprues, ofruesi i parë (vetvendosësi) do të humbasë çmimin. Kjo ndodh sepse çmimet me dorë kanë përparësi ndaj vetvendosëve. Do të dukej kështu në historinë e çmimit:

Skuadra A - 20 000 €
Skuadra B - 50 000 €


Në rast se dikush vendos një çmim me dorë i cila është më e ulët se një vetvendosës më i lartë veprues atëherë çmimi i tanishëm nuk është aq i lartë sa të risë çmimin për 2%

Këtu përsëri rregulli mbështetës është që çmimi me dorë të bëhet lëvizës i parë në një shitje të hapur kundër një vetvendosës. Duke ndjekur shembullin e mëparshëm, le të themi që skuadra B vendos një çmim prej 49 500 €. Skuadra A nuk mund ta rrisë këtë çmim pasi që çmimi më i lartë i tij është 50,000 €, dhe shitja e hapur përfundon me skuadrën B si fitues. Historia e çmimit do të dukej kështu:

Skuadra A - 20 000 €
Skuadra B - 49 500 €


Kthehu prapa >>
 
 
Server 080