Vi använder cookies - de hjälper oss att ge dig en bättre onlineupplevelse.
Genom att använda vår webbsajt accepterar du att vi kan lagra och ha tillgång till cookies på din dator.

Hjälp »   Manual »   Transfers 

Exempel på autobud

Två autobjudare bjuder mot varandra

När två autobjudare bjuder mot varandra kommer laget som lägger det andra maxbudet att först höja det nuvarande budet med minimisumman. Sedan kommer systemet att jämföra de två buden och omedelbart lägga det avgörande budet.

Exempel: Lag A lägger ett maxbud på 500 000 kr, och får därmed det högsta budet som är 200 000 kr. Sedan lägger lag B ett maxbud på 400 000 kr. Därefter kommer budhistoriken att se ut så här:

Lag A - 200 000
Lag B - 210 000
Lag A - 410 000

Som du ser kontrollerar systemet de två buden och hoppar över bjudandet fram till lag A höjer lag B:s maxbud (400 000) med minimisumman.


Två lag lägger samma bud

Om två lag lägger samma bud är grundregeln att den första bjudaren tillåts lägga budet. Om vi använder exemplet ovan med förändringen att lag B också lägger ett bud på 500 000 kr kommer det att se ut så här:

Lag A - 200 000
Lag B - 210 000
Lag A - 500 000

Systemet kontrollerar de två buden och hoppar över bjudandet upp till max. Och eftersom maxbudet är detsamma för båda lagen kommer den första bjudaren att få lägga detta bud.


Ett normalt bud läggs på samma summa som ett aktivt maxbud

Om någon lägger ett normalt bud på samma summa som ett aktivt maxbud kommer den förste bjudaren (autobjudaren) att få lägga det budet. Systemet informerar omedelbart den andra användaren (lag B) att hans bud inte accepterades, och lag A höjer sitt eget bud. Det kommer att se ut så här i budhistoriken:

Lag A – 200 000
Lag A – 500 000


Någon lägger ett normalt bud som är lägre än ett aktivt maxbud, men det aktiva maxbudet är inte högt nog att höja budet med 2%

Återigen gäller grundregeln att den förste bjudaren får lägga det budet. Om vi använder exemplet ovan, men lag B lägger ett bud på 495 000 kr i stället (ett bud lag A inte kan höja eftersom hans max är 500 000). Men eftersom lag A var förste bjudare kommer han att "ta över" lag B:s bud (och lag B kommer omedelbart att informeras att hans bud inte är tillräckligt högt).

Lag A – 200 000
Lag A – 495 000

Om lag B:s bud på 495 000 kr var ett autobud i stället för ett normalt bud skulle det se ut så här:

Lag A – 200 000
Lag B - 210 000
Lag A – 495 000

Bara för att vara extra tydlig: Om lag A först bjuder 500 000 och lag B sedan bjuder 505 000 kommer lag A att "vinna" eftersom han är förste bjudare (och lag B kan inte höja hans bud med 2%). Precis som det fungerar för normala bud.


Gå tillbaka >>
 
 
Server 081