Vi använder cookies - de hjälper oss att ge dig en bättre onlineupplevelse.
Genom att använda vår webbsajt accepterar du att vi kan lagra och ha tillgång till cookies på din dator.

Hjälp »   Manual »   Ekonomi 

Ekonomi

Som klubbmanager är du även ansvarig för lagets finanser. Du betalar veckans kostnader och får veckans intäkter när veckouppdateringarna sker. Du kan se exakt när det händer i din liga på sidan Lokalt tidsschema. Om du t ex köper en spelare för 10 000 US$ är spelaren tillgänglig omedelbart och posten för spelarköp ökar med 10 000 US$.

Intäkter och kostnader

På finanssidan kan du se din budget för denna vecka och förra veckans resultat. Här är de olika posternas betydelse:

Intäkter

Matchintäkter: Dina intäkter från seriematcher hemma och matcherna mitt i veckan. Se kapitel 10 "Arenan" för att få mer information om publikintäkter.

Sponsorer: Varje vecka betalar dina sponsorer dig en summa. Titta i kapitlet "Fans och sponsorer" för att få mer info.

Spelarförsäljningar: Närhelst du säljer en spelare hamnar intäkterna här. Se kapitlet "Transfers" för mer info.

Arvoden: Om du fått pengar för att vara föregående klubb eller moderklubbsersättning visas det här. Se kapitlet "Transfers" för mer info.

Övriga: Alla dina engångsintäkter hamnar här, som t ex medlemsavgift från fansen och prispengar.

Kostnader

Spelarlöner: Varje vecka betalar du lön till dina spelare. För varje spelare betalar du 250 US$ plus en viss summa beroende på hans förmåga och ålder. Du betalar 20% extra för utländska spelare.

Arenaunderhåll: Kostnaden per vecka för att ha och sköta en arena. Se kapitel 10 "Arenan" för mer info.

Byggkostnader: Bygg- eller rivningskostnader om du bygger om din arena.

Stab: Varje stabmedlem kostar mellan 1 020 US$ och 33 840 US$ i veckan, beroende på nivån på stabmedlemmen (1 till 5) och kontraktets längd (1 till 16 veckor).

Scoutning: Kostnaden per vecka för ditt juniorlag eller den investering du gör i ungdomsverksamheten.

Spelarköp: Kostnaderna för att köpa nya spelare på transfern hamnar här. Se kapitlet "Transfers" för mer info.

Övriga: Engångskostnader hamnar här, som t ex avskedade stabmedlemmar och spelare som flyttas upp till seniorlaget.

Räntor: Om du har skulder kommer du att få betala ränta.

Kassan och Skyddade reserver

Styrelsen begränsar hur stora kontanta tillgångar som managern ska ha tillgängligt för utgifter som löner, transferavgifter och arenaprojekt. Tillgångar utöver dessa medel ligger som skyddade reserver för att säkra klubbens framtida stabilitet. Om det blir nödvändigt kommer styrelsen att lösgöra kapital från reserverna till kassan, men bara i begränsad omfattning.

Ekonomichefen, som du kan anställa i din stab, kan öka både det tillgängliga kapitalet och hastigheten på överföring av tillgångar från reserverna.

Skulder och konkurs

Det finns inget som hindrar dig från att spendera pengar även om du ligger på minus. Du kan ha en liten skuld och ändå spendera pengar på exempelvis köp av spelare eller tränaranställning. När du väl nått 200 000 US$ i skulder blir dina möjligheter att spendera begränsade. Du har då fortfarande en kredit på upp till 500 000 US$ i banken. När du hamnar på minus får du vara beredd på att betala en hel del i ränta på de lånade pengarna. Om du får skulder över 500 000 US$ kommer du att få en konkursvarning. Om du inte når under dessa 500 000 US$ inom två veckor efter din varning blir du tvungen att lämna Hattricks seriesystem! Notera att om ett lag har spelare till salu och bud på dessa spelare tillräckligt för att nå "säker mark" eller om laget har tillräckligt med kontanter i reserverna så kommer laget inte att försättas i konkurs.

 
 
Server 081