Vi använder cookies - de hjälper oss att ge dig en bättre onlineupplevelse.
Genom att använda vår webbsajt accepterar du att vi kan lagra och ha tillgång till cookies på din dator.

Ordningsregler

Spelledarna

I Hattrick finns ett antal spelledare. Dessa är en liten grupp av speciellt kunniga och ansvarsfulla spelare som blivit utsedda att se till att spelet fungerar bra, förhindra fusk, samt hjälpa spelare som har olika former av problem med sitt lag. Spelledarna hjälper till för att de tycker det är kul och har ingen ersättning för sitt arbete med detta.

Men ibland tvingas spelledarna gripa in för att kasta ut fuskare eller typer som bryter mot reglerna för hur man får bete sig på sajten och mot andra Hattrickspelare. Om detta skulle drabba dig och du anser att du blivit felaktigt bestraffad så har du självklart rätt att försöka förklara varför du anser att du är oskyldig. Men, och detta är viktigt, i Hattrick gäller samma regler för spelledarna som för domaren på fotbollsplanen:

Du får förstås fråga om varför du har blivit avstängd, men det är inte spelledarnas plikt att redogöra för de bevis de har. Om de alltid avslöjade hur de fångar fuskare skulle det bli mycket svårare att upptäcka fusk i framtiden. Spelledarna behöver inte bevisa fusk. I själva verket är det spelledarnas plikt att stänga av de användare där de är övertygade om fusk.

Spelledarna har befogenhet att dela ut olika former av bestraffningar, såsom avstängning från spelet eller böter för ditt lag.

Spelledarnas beslut kan överklagas till de seniora spelledarna, vars beslut inte kan överklagas. Observera att straffen som undersöks kan såväl ökas som minskas när det slutliga beslutet fattats.

Vi i Hattrick-teamet stödjer våra funktionärer. GM:arna diskuterar regelbundet principerna för att hindra fusk med oss, men vi lägger oss aldrig i specifika fall. Dem vi utsett som funktionärer är personer vi har fullständigt förtroende för.

För att kontakta en GM, besök vår kontaktsida. Använd inte det interna HT-mailsystemet för funktionärsärenden. De interna meddelandena är till för dem som klubbägare, inte för deras roll som funktionärer. Dessutom betraktas all korrespondens mellan funktionärerna och användare som privat och skall behandlas sålunda av dig och funktionärerna.

 
 
Server 080