Vi använder cookies - de hjälper oss att ge dig en bättre onlineupplevelse.
Genom att använda vår webbsajt accepterar du att vi kan lagra och ha tillgång till cookies på din dator.

Hjälp »   Manual »   Stab 

Stab

Att anställa rätt stabsmedlemmar är av yttersta vikt för ditt lag och utvecklingen av din klubb. Din stab kanske inte sitter på avbytarbänken under match, men de kommer att jobba med spelarna under veckan eller utföra andra nyckeluppgifter åt klubben. De kompletterar huvudtränaren, och för dig som manager är det essentiellt att se till att du har rätt personer i laget.

Stabeffekter och förmågenivåer

Det bidrag du får från att anställa en skicklig stabsmedlem läggs på som en statisk bonus på ett existerande lagvärde. Denna bonus kommer alltid att vara synlig för dig. Men eftersom lagvärden är dynamiska från första början och påverkas av olika faktorer kan det vara svårt att exakt förutsäga den slutliga effekten av en anställd stabsmedlem. Det du kan vara säker på är att du förbättrar värdet. Stabsmedlemmar med högre förmågenivåer bidrar också med en högre bonuseffekt. Dessa bonusar är linjära - vilket innebär att varje ny förmågenivå alltid bidrar med lika mycket som den föregående förmågenivån. Om du har flera stabsmedlemmar inom samma kategori kombineras deras bonusar och läggs på enbart en gång. På det sättet har en assisterande tränare på nivå 4 samma effekt som två stycken på nivå 2. För att göra saken enklare kommer du alltid på stabssidan att se den faktiska bonusen som din nuvarande stab ger eller från eventuella stabsmedlemmar du tänker anställa. En tabell med alla stabkategorier och bonusar går också att hitta längst ner i det här kapitlet.

Storlek på din stab

Du kan ha upp till 4 stabsspecialister sammanlagt. Du kan anställa upp till 2 assisterande tränare åt gången. För alla andra stabskategorier kommer styrelsen bara att tillåta en anställd åt gången.

Anställa och avskeda

När du anställer en stabsperson måste du välja en kontraktslängd på upp till 16 veckor. Ju längre kontrakt desto billigare blir det per vecka. Du har alternativet att bryta kontraktet i förväg om dina planer ändras och du behöver öppna upp en position i staben, men om du gör det kommer du att behöva betala det du sparat dubbelt upp, så det kan vara mycket dyrt att ändra sig. Dessutom kan en stabsmedlem aldrig avskedas under första veckan av anställningen eller sista veckan på kontraktet. Förutom detta finns det inga begränsningar på hur ofta du kan ändra på din stab.

Att bryta ett kontrakt

När du bryter ett kontrakt måste du betala en avgift på dubbelt upp de besparingar du gjort fram till dess. Om du t ex har ett kontrakt på 13 veckor med en person på nivå 3 och vill bryta det vecka 8 har du hittills betalat 8 gånger veckolönen på 4 800 US$ eller totalt 38 400 US$. Men om du hade haft ett kontrakt på 8 veckor skulle du ha betalt 8 gånger 6 000 US$ eller 48 000 US$. Det du sparat är 9 600 US$ och således blir avgiften 19 200 US$.

Kostnad/vecka

Kontraktslängd Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
1 vecka 2 115 US$ 4 230 US$ 8 460 US$ 16 920 US$ 33 840 US$
2 veckor 2 055 US$ 4 110 US$ 8 220 US$ 16 440 US$ 32 880 US$
3 veckor 1 890 US$ 3 780 US$ 7 560 US$ 15 120 US$ 30 240 US$
4 veckor 1 770 US$ 3 540 US$ 7 080 US$ 14 160 US$ 28 320 US$
5 veckor 1 710 US$ 3 420 US$ 6 840 US$ 13 680 US$ 27 360 US$
6 veckor 1 650 US$ 3 300 US$ 6 600 US$ 13 200 US$ 26 400 US$
7 veckor 1 575 US$ 3 150 US$ 6 300 US$ 12 600 US$ 25 200 US$
8 veckor 1 500 US$ 3 000 US$ 6 000 US$ 12 000 US$ 24 000 US$
9 veckor 1 440 US$ 2 880 US$ 5 760 US$ 11 520 US$ 23 040 US$
10 veckor 1 380 US$ 2 760 US$ 5 520 US$ 11 040 US$ 22 080 US$
11 veckor 1 320 US$ 2 640 US$ 5 280 US$ 10 560 US$ 21 120 US$
12 veckor 1 260 US$ 2 520 US$ 5 040 US$ 10 080 US$ 20 160 US$
13 veckor 1 200 US$ 2 400 US$ 4 800 US$ 9 600 US$ 19 200 US$
14 veckor 1 140 US$ 2 280 US$ 4 560 US$ 9 120 US$ 18 240 US$
15 veckor 1 080 US$ 2 160 US$ 4 320 US$ 8 640 US$ 17 280 US$
16 veckor 1 020 US$ 2 040 US$ 4 080 US$ 8 160 US$ 16 320 US$

Stabskategorier

Assisterande tränare

Bonusen på träningens hastighet som genereras av de assisterande tränarna läggs till ditt lags existerande träningseffektivitet. Se till att du har en huvudtränare som är god nog innan du överväger att spendera mycket pengar på assisterande tränare. Men när du väl har en kompetent huvudtränare kan det vara en god strategi att anställa ett antal duktiga assisterande tränare om laget ska fokusera på träning.

Nivå Träningshastighet Skaderisk Form
Nivå: 0
Ingen bonus 40% Ingen bonus
Nivå: 1
+3,5% +2,5% +0,05
Nivå: 2
+7% +5% +0,1
Nivå: 3
+10,5% +7,5% +0,15
Nivå: 4
+14% +10% +0,2
Nivå: 5
+17,5% +12,5% +0,25

Information om effekterna

Denna bonus läggs på som en multiplikator ovanpå den existerande träningseffektiviteten som avgörs av din huvudtränares förmåga samt din valda träningsintensitet och konditionsandel. Som ett exempel: Om du har en enastående tränare, 100% träningsintensitet och 10% konditionsandel kommer följande träningshastighet att uppnås för en 22-årig unik speluppläggare

Ingen assisterande tränare: 8 veckor till nästa nivå
Tränare på sammanlagt nivå 5: 7 veckor till nästa nivå
Tränare på sammanlagt nivå 10: 6 veckor till nästa nivå

Du kan anställa upp till två assisterande tränare åt gången. Om du har flera assisterande tränare kommer deras sammanlagda förmågenivåer att skapa en enskild bonus. Det innebär att en assisterande tränare på nivå 4 bidrar exakt samma som två assisterande på nivå 2.

Förutom träningseffekten har de assisterande tränarna två sidoeffekter. Formen ökas, men även skaderisken.

Skaderisken räknas ut som det genomsnittliga antalet skador per match, inte per spelare utan per lag. Basvärdet är 0,4 skador per match i ditt lag. Med en doktor på nivå 5 reduceras det till 0,025. Assisterande tränare bidrar med en skaderisk på 0,025 skador per förmågenivå. Det innebär att en assisterande tränare med nivå 5 ökar din grundläggande skadenivå till 0,525 skador per match (0,15 med en doktor på nivå 5), och en kombination av assisterande tränare med nivå 10 skulle ge dig en grundläggande skaderisk på 0,65 (0,275 med en doktor på nivå 5).

Som redan nämnts ökar de assisterande tränarna bakgrundsformen på dina spelare. Om du har assisterande tränare med en sammanlagd nivå på 10 kommer bakgrundsformen att öka med 0,5 nivåer. Med andra ord bidrar 2 tränare på nivå 5 med hälften så mycket som en ensam formtränare på nivå 5 skulle göra.

Tillbaka till kategorierna

Doktor

Doktorerna är ansvariga för dina spelares övergripande fysiska tillstånd. Det innebär att de både jobbar proaktivt för att förhindra skador och med rehabilitering av spelare som redan blivit skadade. Att ha en skicklig doktor i laget kommer att minska skaderisken samtidigt som det snabbar upp läkningstiden för skadade spelare.

Nivå Återhämtningshastighet Skaderisk
Nivå: 0
Ingen bonus 40%
Nivå: 1
+20% -7,5%
Nivå: 2
+40% -15%
Nivå: 3
+60% -22,5%
Nivå: 4
+80% -30%
Nivå: 5
+100% -37,5%

Information om effekterna

Varje gång ditt lag spelar match finns det en viss skaderisk för dina spelare. Att ha en skicklig doktor i staben kommer att minska den grundläggande skaderisken för alla spelare i laget. En doktor på nivå 5 kommer att minska skaderisken från 0,4 till 0,025 skador per match, men tänk på att andra faktorer - som att anställa assisterande tränare - kan öka risken igen.

Om en spelare blir skadad kommer doktorn även att snabba upp läkningstiden. I Hattrick visas skadorna med en uppskattad läkningstid i veckor. Under varje daglig uppdatering läker spelaren en smula på vägen upp till 90% hälsa (då han kan spela igen men fortfarande är lätt skadad) och sedan till slut till 100% då det inte längre finns kvar några spår av skadan.

Grafen visar hur mycket snabbare en spelare återställs helt från samma skada beroende på om en doktor är anställd eller ej. Utan doktor kommer en 19-årig spelare att vara återställd på tre veckor. Med en doktor på nivå 2 kommer han att vara helt läkt på omkring två veckor. Med nivå 5 tar det ungefär en och en halv vecka.

En 29-åring med samma skada skulle återställas på sex veckor utan doktor. Med nivå 1 är han helt läkt på fem veckor. En nivå 5 minskar det än mer till strax under tre veckor.

Tillbaka till kategorierna

Idrottspsykolog

Det mentala spelet är nästan lika viktigt som det fysiska. Att anställa en idrottspsykolog kan hjälpa dig att skapa en vinnande atmosfär. Denna stabsperson kommer att hjälpa dig att hålla uppe självförtroendet i ditt lag samt hjälpa till att uppehålla stämningen i hela truppen.

Nivå Stämning Självförtroende
Nivå: 0
Ingen bonus Ingen bonus
Nivå: 1
+0,1 +0,2
Nivå: 2
+0,2 +0,4
Nivå: 3
+0,3 +0,6
Nivå: 4
+0,4 +0,8
Nivå: 5
+0,5 +1

Information om effekterna

Lagets stämning styrs av vilken inställning dina spelare har blivit beordrade att inta inför en match. Omedelbart efter en match kan stämningen öka eller sjunka, beroende på matchordern. Men till nästa match tenderar den sedan att normaliseras, vilket innebär att hög stämning sakta sjunker medan låg sakta återhämtar sig. En idrottspsykolog kan hjälpa dig att förbättra denna process genom att höja den balanspunkt som lagets stämning strävar mot. En högre balanspunkt innebär att en hög stämning kommer att sjunka långsammare och låga stiger snabbare. Bonusen som fås är en tiondedel av en nivå per förmågenivå hos den anställde. Det innebär att en idrottspsykolog på nivå 5 kommer att öka din stämnings balanspunkt med en halv stämningsnivå.

Självförtroendet i ditt lag hjälps också av idrottspsykologen. Självförtroendet styrs främst av ditt lags resultat och hur många mål man gjort. Men idrottspsykologen lägger på en bonus på självförtroendet. Denna bonus är en hel nivå på självförtroendet för en idrottspsykolog på nivå 5, eller en femtedels nivå per förmågenivå hos den anställde.

Tillbaka till kategorierna

Formtränare

Spelarnas prestationer påverkas inte bara av deras tekniska färdigheter och fysiska kondition. Spelare tenderar att gå upp och ner i form, och många faktorer kan påverka det, inte minst mentala sådana.

Formtränaren är specialiserad på att få ut mesta möjliga av det spelarmaterial du har. Han håller truppen i bästa möjliga skick och välmotiverad. Att anställa en formtränare är inte en snabblösning, och inte heller är effekten permanent - men för vissa lag och i vissa lägen kan det vara en bra lösning.

Nivå Form
Nivå: 0
Ingen bonus
Nivå: 1
+0,2
Nivå: 2
+0,4
Nivå: 3
+0,6
Nivå: 4
+0,8
Nivå: 5
+1

Information om effekterna

Formen på en spelare är ett mått på hur nära han är att prestera enligt sin maximala potential. Värdet du ser på spelaren är nuvarande form, och det är det som används i matchsimuleringen. Men den nuvarande formen har alltid en trend och värdet som formen rör sig mot kallas för bakgrundsform. Genom att använda en formtränare kommer du att få en bonus på dina bakgrundsformuppdateringar. Närhelst bakgrundsformen räknas ut (vilket händer i genomsnitt varannan vecka) kommer varje förmågenivå att öka bakgrundsformen med 0,2 nivåer. Det innebär att en formtränare på nivå 5 kommer att lägga på en hel nivå på bakgrundsformen på din spelare när uppdateringen görs. Notera att bakgrundsformen fortfarande kan sjunka, men att ditt genomsnitt över tiden kommer att bli högre.

Tillbaka till kategorierna

Ekonomichef

Ekonomichefen ökar managerns ekonomiska flexibilitet. Detta är ENBART användbart för managers i rika klubbar.

(Om du är en ny användare finns det inte minsta behov att anställa en ekonomichef.)

Normalt sett har styrelsen en gräns på hur mycket kontanter som är tillgängliga för managern att spendera på sådant som löner, spelarinköp och arenautbyggnad. Tillgångar utöver dessa likvida medel reserveras av styrelsen för att säkra den framtida stabiliteten för klubben. Om det behövs kommer styrelsen att flytta pengar från reserverna till de likvida medlen, men bara i måttfull takt. Överskott på de likvida medlen kommer att konverteras in i reserverna i en takt av 2% av de sammanlagda kontanterna per vecka.

Genom att anställa en ekonomichef kommer styrelsen att tillåta både ett större mängd likvida medel och en snabbare takt på åtkomsten till pengar i reserverna. Detta kommer i sin tur att låta managern investera mer aggressivt än styrelsen normalt sett skulle tillåtit. Att ha en ekonomichef kan vara nödvändigt för lag som har sparat pengar ett par säsonger och nu vill spendera mycket och snabbt för att göra en kostsam satsning på cupen eller serieklättring.

Nivå Maxsumma Återbetalning/vecka
Nivå: 0
15 000 000 US$ 50 000 US$
Nivå: 1
17 000 000 US$ 100 000 US$
Nivå: 2
19 000 000 US$ 200 000 US$
Nivå: 3
21 000 000 US$ 300 000 US$
Nivå: 4
23 000 000 US$ 400 000 US$
Nivå: 5
25 000 000 US$ 500 000 US$

Exempel: Lag Rikeman har samlat ihop 40 000 000 US$. Utan en ekonomichef kommer styrelsen bara att låta managern ha tillgång till 15 000 000 US$ åt gången. Om managern spenderar 2 000 000 US$ och den nya balansen är 13 000 000 US$ kommer styrelsen åter att göra pengar tillgängliga för managern, men bara i den långsamma takten om 50 000 US$ i veckan.

Nu anställer lag Rikeman en ekonomichef på nivå 3. Styrelsen blir mer trygg i att kontanterna hanteras ansvarsfullt. De tillåtna likvida medlen ökas till 21 000 000 US$ kronor, och takten som pengar görs tillgängliga ökar till 300 000 US$ i veckan. Så länge klubbens nuvarande konto ligger på mindre än 21 000 000 US$ kommer ytterligare 300 000 US$ att automatiskt flyttas över från reserverna. Om kontanterna stiger över 21 000 000 US$, till exempel genom spelarförsäljning, kommer pengarna i stället att börja flyttas till reserverna i en takt om 2% av de sammanlagda kontanterna per vecka.

Tillbaka till kategorierna

Taktiktränare

Att anställa en taktiktränare kommer att förbättra lagets flexibilitet med fler strategiska drag och avancerade uppställningar. Effekten av att ha en taktiktränare märks främst kortsiktigt eftersom han bara påverkar den kommande matchen - se till att du anställer en sådan när din klubb behöver honom.

Nivå Extra byten / ordrar Flexibilitet i spelsätt
Nivå: 0
Ingen bonus Ingen bonus
Nivå: 1
+1 +20pp
Nivå: 2
+2 +40pp
Nivå: 3
+3 +60pp
Nivå: 4
+4 +80pp
Nivå: 5
+5 +100pp

Information om effekterna

I stället för maximalt fem spelarorder per match (som kan användas för byten, positionsändringar eller ändringar av spelares beteende) kan du nu få en extra order per nivå på taktiktränaren, upp till max 10 ordrar med en taktiktränare på nivå 5. Ha i åtanke att begränsningen på 3 byten per match fortfarande gäller, även när du har en taktiktränare.

Spelsättet varierar mellan 100% defensivt (vilket är standard för försvarsinriktade tränare) och 100% offensivt (vilket är standard för tränare som föredrar anfallsspel) med neutral mitt emellan. Du kommer att kunna ställa in det inför varje match i matchordergränssnittet där du får 20 procentenheters flexibilitet per nivå på din taktiktränare från huvudtränarens spelsätt.

Om du till exempel har en försvarsinriktad huvudtränare och dessutom en taktiktränare på nivå 5 kan du nu variera lagets spelsätt från 100% defensivt till helt neutralt. Om du har en huvudtränare som varken är defensiv eller offensiv samt en taktiktränare på nivå 5 kan du variera lagets spelsätt från helt neutralt till 50% defensivt eller 50% offensivt.

Du måste ha taktiktränaren anställd när matchen spelas. Om du lagt matchordern med en taktiktränare och sedan sparkat honom eller låtit kontraktet för honom gå ut utan att förnya det kommer matchen att simuleras utan de extra ordrarna och med din huvudtränares standardspelsätt.

 
 
Server 081