Vi använder cookies - de hjälper oss att ge dig en bättre onlineupplevelse.
Genom att använda vår webbsajt accepterar du att vi kan lagra och ha tillgång till cookies på din dator.

Hjälp »   Manual »   Match: Taktik 

Match: Taktik

Inför varje match kan du beordra ditt lag att följa en viss taktik. Varje taktik har sina fördelar men även nackdelar - så välj noggrant. Det finns sex taktiktyper (förutom "normal"). Om du inte väljer någon taktik kommer du att använda "normal".

Taktisk förmåga

Hur väl du bemästrar en taktik beror på den taktiska förmågan för just denna taktik. Denna förmåga räknas ut med hjälp av olika spelares förmågor tillsammans med en rutinbonus för de involverade spelarna.

Hur effektiv din taktik är beror sedan också på hur bra spelarna på planen är. Ju bättre spelarna på planen är, desto högre taktiska betyg behöver du för att nå samma effektivitet. I praktiken innebär det att du behöver bättre taktiska nivåer när du och din motståndare har starka spelare på planen.

Press

Att spela med press innebär att dina spelare ligger nära motståndarspelarna och koncentrerar sig mer på att bryta motståndarens anfall än att skapa egna. Press är ett gott alternativ när du känner dig underlägsen och vill hålla ner siffrorna.

Fördel: Du kan minska antalet potentiella målchanser (för båda lagen) i en match.

Nackdel: Dina spelare blir trötta fortare än normalt.

Relevanta förmågor: Den sammanlagda försvarsförmågan och sammanlagda konditionen hos alla dina utespelare avgör din taktiska förmåga till Press. Om en spelare dessutom är "Kraftfull" kommer hans försvarsförmåga att räknas dubbelt. Ju tröttare dina spelare blir, desto sämre blir deras förmåga att pressa sina motståndare.

När en potentiell chans hindras genom att ett lag använder taktiken press rapporteras detta i matchrapporten. Du kommer aldrig att få reda på vilket lag som skulle ha fått chansen. Om båda lagen spelar med press blir effekten dubblad, genomsnittligt sett. Utöver det, om ett pressande lag möter ett lag som spelar med långskott som fokus, då har det en chans att hindra skottmöjligheten.

Kontringar

Kontringar innebär att du avsiktligen låter motståndaren kontrollera bollen och så fort de misslyckas med ett anfall så försöker du ställa om. Att använda sig av kontringar är ett bra alternativ om du har mycket bra försvar och anfall (men dåligt mittfält), särskilt om motståndaren har ett ineffektivt anfall.

Fördel: Du får fler anfall (du får chansen att göra en kontring när ditt försvar lyckats hejda en motståndares anfall).

Nackdel: Du tappar 7% av mittfältskapaciteten.

Relevanta förmågor: Den sammanlagda förmågan hos dina försvarares framspel och försvar avgör din taktiska förmåga till kontringar. Framspel är dubbelt så viktigt som försvar.

Det är bara det lag som inte har mittfältsövertag vid den tidpunkt då ett anfall misslyckas som kan utnyttja denna taktik (och notera att straffet på 7% inte räknas med när detta mittfältsövertag ska räknas ut). Om du dominerar mittfältet kommer du bara att lida av nackdelarna. Alla kontringar skrivs ut i matchrapporten.

Anfall i mitten

Anfall i mitten (AIM) innebär att ditt lag koncentrerar sig på att anfalla i den centrala delen av planen på bekostnad av anfall längs kanterna. Med andra ord byter du kantanfall mot centrala anfall.

Fördel: Omkring 15-30 % av dina kantanfall görs om till mittanfall.

Nackdel: Ditt kantförsvar (på båda kanterna) försämras något.

Relevanta förmågor: Den sammanlagda framspelsförmågan hos dina utespelare avgör din taktiska förmåga till Anfall i mitten.

Närhelst ett anfall byts från kanterna till mitten visas det i matchrapporten.

Anfall på kanterna

Anfall på kanterna (APK) fungerar på samma sätt som "Anfall i mitten", fast tvärtom: du byter centrala anfall mot kantanfall. Eftersom det normalt sett är färre anfall centralt än på kanten konverterar du procentuellt sett något fler av dem.

Fördel: Omkring 20-40 % av dina mittanfall görs om till kantanfall.

Nackdel: Ditt mittförsvar blir något sämre.

Relevanta förmågor: Den sammanlagda framspelsförmågan hos dina utespelare avgör din taktiska förmåga till Anfall på kanten.

Närhelst ett anfall flyttas från mitten till kanten visas det i matchrapporten.

Spela kreativt

Att spela kreativt innebär att spelarna försöker dra större nytta av sina specialiteter och övriga förmågor.

Fördel: Du ökar maximala antalet särskilda händelser under matchen - för båda lagen, men ditt eget lag kommer att få något större chans att få dem (såväl positiva som negativa).

Nackdel: Ditt lags försvar blir något sämre.

Relevanta förmågor: För att spela kreativt ska dina utespelare ha höga förmågor i framspel och rutin (där det förstnämnda är viktigast). Om en utespelare dessutom är Oförutsägbar kommer hans bidrag till taktiken att dubblas. För att utnyttja det på bästa sätt är det rekommenderat att ha ett SE-optimerat lag (dvs många spelare med specialiteter och rätt kombination av förmågor).

Långskott

När du satsar på långskott får dina spelare instruktionen att hellre satsa på ett långskott än att försöka tråckla sig igenom försvaret. Med andra ord, du byter mitten- och kantanfall mot långskott. Ett långskott ställer då skytten mot målvakten. Detta kan vara användbart om du har svårt att göra mål på dina mitten-/kantanfall och har hyggliga skyttar.

Fördel: Långskottstaktiken konverterar upp till omkring 30 % av kant- och mittanfallen.

Nackdel: Ditt kant- och mittanfall samt ditt mittfält blir något sämre.

Relevanta förmågor: Dina utespelares förmågor i målgörare och fasta situationer avgör din taktiska förmåga till Långskott. Målgörare är tre gånger så viktigt som fasta.

När ett anfall har konverterats till ett långskott har försvarande lag som använder taktiken Press möjligheten att avstyra skottförsöket. Om skottet inte styrs bort kommer en utespelare att avfyra skottet (mittfältare är dubbelt så troliga som skyttar). Kvaliteten på skottet beror på den utsedde skyttens förmåga i målgörare och fasta situationer, och sedan kan målvakten försöka rädda genom att använda sin förmåga i målvakt och fasta situationer. För både skytten och målvakten gäller att det behövs lite av båda förmågorna och att det är bättre att ha en del av båda förmågorna än mycket av en.

Alla långskott rapporteras i matchrapporten, inklusive de som avstyrts.

 
 
Server 081