Chúng tôi sử dụng cookies - Nó giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những trải nghiệm online tốt hơn.
Bằng cách cho phép website của chúng tôi lưu trữ và truy cập cookies trong thiết bị của bạn.

Lưu trữ thông tin hệ thống

8-10-2020 Supporter chưa được kích hoạt.

Chúng tôi đang khắc phục các sự cố trong đó có việc Supporter không được kích hoạt sau khi mua hàng hoặc gia hạn, khi mà tiền đã được rút khỏi tài khoản của bạn. Nếu điều này đã xảy ra với bạn, vui lòng liên hệ với nhân viên của Hattrick Shop, để chúng tôi có thể theo dõi vấn đề này ngay khi sự cố đã được giải quyết. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể đã gây ra cho bạn.

 
 
Server 080