Chúng tôi sử dụng cookies - Nó giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những trải nghiệm online tốt hơn.
Bằng cách cho phép website của chúng tôi lưu trữ và truy cập cookies trong thiết bị của bạn.

Lưu trữ thông tin hệ thống

9-21-2020 Archive maintenance

We are doing maintenance on the archive today (Monday 21st September). We extend the downtime of archive until 16:00(CET)

When the archive is offline you will not get correct data from old matches, stats and your flag collection.

 
 
Server 081