Chúng tôi sử dụng cookies - Nó giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những trải nghiệm online tốt hơn.
Bằng cách cho phép website của chúng tôi lưu trữ và truy cập cookies trong thiết bị của bạn.

Lưu trữ thông tin hệ thống

12-8-2020 Lưu trữ bảo trì phần 3

Vào sáng thứ Hai ngày 14 tháng 12, chúng tôi dự định sẽ hoàn thành dự án nâng thời gian lưu trữ lên hai năm của mình để có thể tiếp tục lưu trữ dữ liệu trận đấu trong tương lai cho tất cả những người yêu thích số liệu thống kê. Viv vậy kho lưu trữ sẽ ngừng hoạt động từ 05:00 đến 12:00 (CET).

Trong thời gian kho lưu trữ tạm ngưng, bạn không thể chuyển danh sách hoặc xem lịch sử trận đấu cho người khác, bạn cũng sẽ tạm không xem dữ liệu chính xác từ các trận đấu cũ, các số liệu thống kê và bộ sưu tập cờ của mình.

 
 
Server 081