Chúng tôi sử dụng cookies - Nó giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những trải nghiệm online tốt hơn.
Bằng cách cho phép website của chúng tôi lưu trữ và truy cập cookies trong thiết bị của bạn.

Lưu trữ thông tin hệ thống

1-12-2021 Vấn đề về email tóm tắt mùa giải

Vào đầu mỗi mùa giải, chúng tôi sẽ gửi một email có tóm tắt về mùa giải trước của đội bạn. Một lỗi nhỏ đã xảy ra khiến một số ngôn ngữ có văn bản email bị hỏng. Nếu bạn sử dụng một trong các ngôn ngữ sau, bạn cũng bị ảnh hưởng:

English (US)
Bosnian
Türkçe
Íslenska
Ellinika
Indonesian
Belarusian
Azərbaycanca
Furlan

Ngày mai, chúng tôi sẽ gửi lại những email đó. Một số người chơi có thể nhận được những email đó hai lần. Đây là lỗi cho Game Master của chúng tôi.

Cảm ơn bạn và chúng tôi xin lỗi nếu có bất kỳ sự bất tiện nào.

 
 
Server 081