Chúng tôi sử dụng cookies - Nó giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những trải nghiệm online tốt hơn.
Bằng cách cho phép website của chúng tôi lưu trữ và truy cập cookies trong thiết bị của bạn.

Lưu trữ thông tin hệ thống

3-2-2021 Cập nhật ngày 2 tháng 3

Những điểm sau đã được cập nhật:

• Chúng tôi đã xóa các khung mà bạn vẫn có thể thấy trên trang chỉ thị trận đấu xung quanh hình đại diện của người chơi.

Như mọi khi, chúng tôi cũng phát hành các bản sửa lỗi và cải tiến nhỏ khác để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

 
 
Server 081