We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Financiën

Als manager van de club sta je in voor de financiën van je ploeg. Bij de wekelijkse financiële update betaal je de kosten en ontvang je de inkomsten. Kijk voor de exacte tijdstippen van de updates op de lokale kalender. Indien je bijvoorbeeld een speler koopt voor 10 000 US$, wordt die speler meteen toegevoegd aan je ploeg en stijgt de kostenpost 'Gekochte spelers' met 10 000 US$.

Uitgaven en inkomsten

Op de pagina 'Financiën' vind je een overzicht van je budget voor deze en de vorige week. Dit wordt bedoeld met de diverse termen op het financiële overzicht:

Inkomsten

Wedstrijdrecette: Je inkomsten uit wedstrijden. Je vindt meer info over wedstrijdinkomsten in hoofdstuk 10 (Stadion).

Sponsors: Wekelijks ontvang je een bijdrage van je sponsors. Je vindt meer info over sponsorinkomsten in het hoofdstuk 'Supporters en sponsors'.

Verkochte spelers: Als je een speler verkoopt, krijg je hier de opbrengst te zien. Zie hoofdstuk 17 (Transfers) voor meer info.

Commissie: Heb je geld ontvangen als moederclub of vorige club, dan krijg je dit hier te zien. Zie hoofdstuk 17 (Transfers) voor meer informatie.

Overige: Alle eenmalige inkomsten komen hier terecht, zoals abonnementen voor je supporters en prijzengeld.

Uitgaven

Spelersloon: Wekelijks betaal je het loon van je spelers. Elke speler kost je 250 US$, plus een bepaald bedrag op basis van zijn vaardigheden en leeftijd. Voor spelers die niet in eigen land spelen betaal je 20% extra.

Stadionkosten: De kosten voor het onderhoud/uitbaten van je stadion. Meer info hierover in hoofdstuk 10 (Stadion).

Aanpassingen stadion: Kosten voor het bijplaatsen of wegnemen van plaatsen in je stadion.

Personeel: Elk personeelslid kost je tussen 1 020 US$ en 33 840 US$ per week, afhankelijk van het gekozen vaardigheidsniveau (1 tot 5) en de lengte van het aan deze medewerker aangeboden contract (1 tot 16 weken).

Talentenjacht/jeugdacademie: De wekelijkse kosten voor je jeugdacademie of de wekelijkse investering in je talentenjacht.

Gekochte spelers: Als je een speler koopt, krijg je hier de kosten te zien. Zie hoofdstuk 17 (Transfers) voor meer info.

Overige: Hier vind je je eenmalige uitgaven, zoals de kosten voor het ontslaan van personeel of het promoveren van een speler naar je A-ploeg.

Interesten: Als je in het rood staat, zul je interesten moeten betalen.

Werkkapitaal en reserve

De raad van bestuur legt een beperking vast op het kapitaal dat aan de manager ter beschikking gesteld wordt voor uitgaven zoals lonen, aankopen en stadionuitbreidingen. De middelen die dit werkkapitaal overstijgen, worden door de raad naar de reserve getransfereerd om zo de financiële stabiliteit van de club ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Indien nodig zal de raad van bestuur opnieuw middelen van de reserve naar het werkkapitaal overhevelen, maar dat kan enkel aan een bepaald tempo.

De financieel directeur, die je als personeelslid kan inhuren, heeft een invloed op de grootte van het werkkapitaal en op het tempo waarbij geld van de reserve terugvloeit naar het werkkapitaal.

Schulden en faillissement

Niets houdt je tegen om geld uit te geven, ook al staat je rekening reeds op nul. Ook al sta je een beetje in het rood, je kan dan toch nog wat geld uitgeven om spelers te kopen of een trainer aan te werven. Eens je echter voor 200 000 US$ in schuld staat, wordt je wel beperkt in je uitgaven. Je kan dan nog tot maximaal 500 000 US$ bij de bank in het rood komen te staan. Denk er wel aan dat wanneer je rekening onder nul staat, je hoe dan ook hoge interesten zal betalen op het verschuldigde bedrag. Als je meer dan 500 000 US$ schuld hebt bij de bank, krijg je een faillissementswaarschuwing. Als je binnen twee weken na de waarschuwing je schulden niet hebt aangezuiverd tot minder dan 500 000 US$, zal je club uit competitie gezet worden! Je ploeg gaat echter niet failliet wanneer de biedingen op spelers van je ploeg die nog te koop staan samen volstaan om in de 'veilige zone' te geraken of wanneer je genoeg geld hebt opgepot in je reserve.

 
 
Server 081