We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Personeel

Je personeelsleden zijn van groot belang voor de prestaties van je team en de ontwikkeling van je club. Deze werknemers zal je op wedstrijddagen wellicht niet aantreffen in de dugout, maar ze werken gedurende de rest van de week wel onvermoeibaar samen met je spelers of vervullen andere belangrijke taken voor je ploeg. Ze ondersteunen onder andere je hoofdtrainer en daarbij is het voor jou als manager cruciaal dat je de juiste mensen op de juiste plaats in je team brengt.

Effecten en niveaus bij stafleden

De bijdrage van elk opgeleid personeelslid geeft een vaste bonus bovenop je bestaande ploegvaardigheden. Deze bonus is altijd zichtbaar. Vermits je ploegvaardigheden echter eerst en vooral al dynamisch zijn en bovendien nog beïnvloed worden door verschillende factoren, zal het uiteindelijk bereikte effect van het ingehuurde personeelslid nog steeds moeilijk nauwkeurig te voorspellen zijn. Natuurlijk kan je er wel van uitgaan dat je de naald in de juiste richting aan 't bewegen bent. Stafleden met hogere vaardigheidsniveaus leveren een grotere bonus. Deze bonussen zijn lineair - dit betekent dat elk extra niveau evenveel extra bijdraagt dan het vorige niveau extra bijdroeg. Wanneer je verschillende personeelsleden van dezelfde soort aanwerft, worden hun bonussen gecombineerd tot één grotere bonus. Zo heeft een assistent-trainer van niveau 4 dezelfde invloed als twee assistent-trainers van niveau 2. Om je te helpen, kan je steeds op je personeelspagina zien wat het huidige effect is van alle stafleden die je in dienst hebt, maar ook van de stafleden die je eventueel nog wil aanwerven. Een overzichtstabel van alle categorieën en bonussen kan je terugvinden op het einde van dit hoofdstuk.

De grootte van je personeelsbestand

Je kan in totaal tot vier stafleden in dienst hebben. Je kan daarbij niet meer dan twee assistent-trainers aanwerven. Het clubbestuur zal je echter geen toestemming geven om meer dan één personeelslid van elk van de andere categorieën te werk te stellen.

Aanwerven en ontslaan

Wanneer je een personeelslid aanwerft, moet je telkens een contractduur kiezen (het maximum is daarbij 16 weken). Hoe langer het contract, hoe goedkoper het loon per week zal zijn. Door omstandigheden kan het echter nodig zijn om een contract vroegtijdig op te zeggen, maar dan zal je het dubbele van het tot dusver uitgespaarde bedrag als verbrekingsvergoeding moeten betalen. Je mening moeten herzien kan dus een kostelijke affaire worden. Let er ook op dat een personeelslid niet kan worden ontslagen in de eerste of laatste week van zijn contract. Daarbuiten zijn er geen verdere beperkingen wat betreft veranderingen aan je personeelsbestand.

Een contract verbreken

Wanneer je een contract verbreekt, betaal je een verbrekingsvergoeding die het dubbele bedraagt van wat je tot dan toe had uitgespaard. Indien je bijvoorbeeld een personeelslid van niveau 3 een contract van 13 weken hebt aangeboden en je wil dit verbreken in de achtste week van de looptijd van dit contract, dan zal je tot dan toe 8 keer het afgesproken weekloon van 4 800 US$ betaald hebben, ofwel 38 400 US$ in totaal. Echter, met een contract van slechts 8 weken, zou je een loon van 6 000 US$ per week of dus 48 000 US$ in totaal hebben betaald. Het onterecht uitgespaarde bedrag is met andere woorden 9 600 US$ en de verbrekingsvergoeding zal je dan ook 19 200 US$ kosten.

Kosten/week

Contractduur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
1 week 2 115 US$ 4 230 US$ 8 460 US$ 16 920 US$ 33 840 US$
2 weken 2 055 US$ 4 110 US$ 8 220 US$ 16 440 US$ 32 880 US$
3 weken 1 890 US$ 3 780 US$ 7 560 US$ 15 120 US$ 30 240 US$
4 weken 1 770 US$ 3 540 US$ 7 080 US$ 14 160 US$ 28 320 US$
5 weken 1 710 US$ 3 420 US$ 6 840 US$ 13 680 US$ 27 360 US$
6 weken 1 650 US$ 3 300 US$ 6 600 US$ 13 200 US$ 26 400 US$
7 weken 1 575 US$ 3 150 US$ 6 300 US$ 12 600 US$ 25 200 US$
8 weken 1 500 US$ 3 000 US$ 6 000 US$ 12 000 US$ 24 000 US$
9 weken 1 440 US$ 2 880 US$ 5 760 US$ 11 520 US$ 23 040 US$
10 weken 1 380 US$ 2 760 US$ 5 520 US$ 11 040 US$ 22 080 US$
11 weken 1 320 US$ 2 640 US$ 5 280 US$ 10 560 US$ 21 120 US$
12 weken 1 260 US$ 2 520 US$ 5 040 US$ 10 080 US$ 20 160 US$
13 weken 1 200 US$ 2 400 US$ 4 800 US$ 9 600 US$ 19 200 US$
14 weken 1 140 US$ 2 280 US$ 4 560 US$ 9 120 US$ 18 240 US$
15 weken 1 080 US$ 2 160 US$ 4 320 US$ 8 640 US$ 17 280 US$
16 weken 1 020 US$ 2 040 US$ 4 080 US$ 8 160 US$ 16 320 US$

Soorten personeel

Assistent-trainer

De bonus in trainingssnelheid die je assistent-trainers je opleveren, wordt opgeteld bij je bestaande trainingsefficiëntie. Het is dus van belang om eerst te beschikken over een degelijke hoofdtrainer alvorens je overweegt om veel geld uit te geven aan assistent-trainers. Wanneer je echter reeds een voldoende vaardige coach in dienst hebt, kan het aanwerven van hoogopgeleide assistent-trainers zeker een uitstekende strategie zijn voor een team dat de nadruk legt op training.

Niveau Trainingssnelheid Risico op blessures Vorm
Niveau: 0
Geen bonus 40% Geen bonus
Niveau: 1
+3,5% +2,5% +0,05
Niveau: 2
+7% +5% +0,1
Niveau: 3
+10,5% +7,5% +0,15
Niveau: 4
+14% +10% +0,2
Niveau: 5
+17,5% +12,5% +0,25

Detailbeschrijving van de effecten

Deze bonus werkt als vermenigvuldigingsfactor bovenop de bestaande trainingsefficiëntie die als vanouds bepaald wordt door de vaardigheid van je hoofdtrainer, de door jou gekozen trainingsintensiteit en het door jou gekozen aandeel conditietraining. Wanneer je bijvoorbeeld gebruik maakt van de diensten van een goed trainer en gekozen hebt voor 100% trainingsintensiteit in combinatie met een aandeel conditietraining van 10%, dan zal een 22-jarige formidabele spelmaker de volgende trainingssnelheden halen:

Zonder assistent-trainers: 8 weken tot het volgende niveau.
Met één of meerdere assistent-trainers met een totaal niveau van 5: 7 weken tot het volgende niveau.
Met assistent-trainers met een totaal niveau van 10: 6 weken tot het volgende niveau.

Je kan tot twee assistent-trainers tegelijk in dienst hebben. Wanneer je er meer dan één hebt, zal de combinatie van hun individuele skills zorgen voor één enkele totaalbonus. Dat houdt dus bijvoorbeeld in dat een assistent-trainer van niveau 4 precies hetzelfde bijdraagt als twee assistent-trainers van niveau 2.

Behalve dan hun logische invloed op de trainingssnelheid, heeft het aanwerven van extra assistent-trainers ook nog twee neveneffecten: de vorm van je spelers verbetert, maar het risico op blessures neemt toe.

Het risico op blessures wordt berekend als een gemiddeld aantal blessures per wedstrijd, dus niet per individuele speler, maar per ploeg. De beginwaarde is 0,4 blessures per wedstrijd voor jouw team. Elk hoger opleidingsniveau van je ploegdokter zal dit risico inperken met telkens 0,075. Met een ploegdokter van niveau 5 kan dit dus gereduceerd worden tot 0,025. Assistent-trainers verhogen echter de kans op blessures met 0,025 per ingehuurd vaardigheidsniveau. Dat betekent bijvoorbeeld dat een assistent-trainer van niveau 5 je initiële risico van 0,4 verhoogt tot 0,525 blessures per wedstrijd en dat je dit met behulp van een ploegdokter van niveau 5 terug kan verlagen tot 0,15. Een duo assistent-trainers met een totaal vaardigheidsniveau van 10 geeft je een risico van maar liefst 0,65 op een blessure in je wedstrijd, doch dit kan je met dezelfde ploegdokter terug reduceren tot 0,275.

Zoals reeds vermeld, is een prettig neveneffect van de assistent-trainers dat ze je achtergrondvorm van je spelers verhogen. Wanneer je twee assistent-trainers in dienst hebt met een totaal vaardigheidsniveau van 10, zal je achtergrondvorm met een waarde 0,5 toenemen. Met andere woorden, twee assistent-trainers van niveau 5 dragen samen de helft bij van wat één enkele vormtrainer van niveau 5 tot vorm zou bijdragen.

Terug naar de soorten personeelsleden

Ploegdokter

Dokters zijn verantwoordelijk voor de algemene fysieke conditie van je spelers. Dat houdt in dat ze zowel met proactieve maatregelen blessures proberen te voorkomen als zorgen voor de revalidatie van spelers die ondanks die maatregelen toch geblesseerd raakten. Een bekwame ploegdokter op je loonlijst zal het risico op blessures dus verminderen en tegelijkertijd de genezingssnelheid van gekwetste spelers doen toenemen.

Niveau Revalidatiesnelheid Risico op blessures
Niveau: 0
Geen bonus 40%
Niveau: 1
+20% -7,5%
Niveau: 2
+40% -15%
Niveau: 3
+60% -22,5%
Niveau: 4
+80% -30%
Niveau: 5
+100% -37,5%

Detailbeschrijving van de effecten

Telkens je ploeg een wedstrijd speelt, is er een zeker risico op blessures. Een bekwame ploegdokter onder je stafleden zal het basisrisico voor alle spelers van je ploeg verminderen. Een dokter van niveau 5 zal je risico op blessures verminderen van 0,4 kwetsuren per wedstrijd naar 0,025. Besef echter dat andere factoren - zoals het in dienst hebben van extra assistent-trainers - dit risico opnieuw zullen verhogen.

Wanneer een speler gekwetst raakt, kan een ploegdokter zijn revalidatie bespoedigen. De genezing van blessures wordt in Hattrick voorgesteld door middel van een geschatte tijdsduur in weken. Gedurende elke dagelijkse update zal een gekwetste speler telkens een klein beetje herstellen, eerst tot een gezondheidsniveau van 90% (waarop hij reeds opnieuw kan aantreden in een wedstrijd, maar nog steeds licht geblesseerd is) en dan verder omhoog tot uiteindelijk opnieuw een gezondheidsniveau van 100% bereikt wordt en alle wonden en littekens genezen zijn.

Deze grafiek geeft een beeld van de invloed van het in dienst nemen van een ploegdokter op de genezingssnelheid van een speler. Een voorbeeldje: wanneer een 19-jarige speler zonder dokter drie weken zou nodig hebben om volledig te genezen, zal dat met een ploegdokter van niveau 2 ongeveer twee weken duren en met de hoogopgeleide sportdokter van niveau 5 nog bij benadering anderhalve week in beslag nemen.

Een 29-jarige speler met dezelfde blessure zal zonder de goede zorgen van een ploegdokter herstellen in 6 weken. Een dokter van niveau 1 zal de revalidatieperiode met ongeveer één week doen inkrimpen en de sportdokter van niveau 5 zal het genezingsproces verder doen dalen tot net onder de drie weken.

Terug naar de soorten personeelsleden

Sportpsycholoog

Het mentale aspect van het spel is bijna even belangrijk als het fysische aspect. Door een sportpsycholoog aan te nemen, kan je pas ten volle bijdragen tot een verhoogde winnaarsmentaliteit. Dit personeelslid zal je met raad en daad bijstaan bij het op peil houden van het zelfvertrouwen van je ploeg en bovendien de teamgeest van je hele elftal helpen onderhouden.

Niveau Teamgeest Zelfvertrouwen
Niveau: 0
Geen bonus Geen bonus
Niveau: 1
+0,1 +0,2
Niveau: 2
+0,2 +0,4
Niveau: 3
+0,3 +0,6
Niveau: 4
+0,4 +0,8
Niveau: 5
+0,5 +1

Detailbeschrijving van de effecten

Je teamgeest varieert in functie van de teammotivatie die je spelers opgelegd kregen tijdens voorafgaande wedstrijden. Onmiddellijk na een wedstrijd kan de teamgeest een stijging of daling ondergaan, afhankelijk van de gegeven wedstrijdorders. Tot aan de volgende wedstrijd zal ze zich echter trachten te normaliseren, wat er op neerkomt dat een hoge teamgeest langzaam zal zakken en een lage zich langzaam zal herstellen. Een sportpsycholoog kan je helpen om dit proces te verbeteren door het streefpunt waarnaar je teamgeest zachtjes evolueert op te trekken. Een hoger streefpunt betekent immers dat een hogere teamgeest langzamer zal zakken, terwijl een lage net sneller zal stijgen. De bonus die je ontvangt is één tiende van het niveau van je actieve sportpsycholoog. Dat betekent bijvoorbeeld dat een sportpsycholoog van niveau 5 het streefpunt van je teamgeest met een half punt zal verhogen.

Het zelfvertrouwen van je team is ook gebaat bij de peptalk van je sportpsycholoog. Zelfvertrouwen is in de eerste plaats het resultaat van de behaalde resultaten van je team en het aantal doelpunten dat je spelers hebben gemaakt. Toch kan een sportpsycholoog nog een extra boost aan dit zelfvertrouwen geven. Deze bonus op je zelfvertrouwen bedraagt een volledig level wanneer je een psycholoog van niveau 5 op je loonlijst hebt staan. Met andere woorden, je krijgt een bonus van 0,2 per vaardigheidsniveau van je sportpsycholoog.

Terug naar de soorten personeelsleden

Vormtrainer

De prestatie van een speler is niet enkel afhankelijk van zijn technische vaardigheden en zijn fysieke uithouding. Spelers geraken ook in en uit vorm en er zijn veel factoren die dit individueel vormpeil beïnvloeden, niet in het minst psychologische.

De vormtrainer is gespecialiseerd in het zoveel mogelijk halen uit een speler. Hij slaagt erin je elftal wedstrijdklaar en gemotiveerd te houden. Het aanwerven van een vormtrainer geeft echter geen onmiddellijk effect op de vorm van je spelers en ook het in dienst houden van zo'n trainer is nog steeds geen garantie op een permanent hoog vormpeil - doch, voor sommige ploegen en in sommige situaties kan hij wel net het verschil maken.

Niveau Vorm
Niveau: 0
Geen bonus
Niveau: 1
+0,2
Niveau: 2
+0,4
Niveau: 3
+0,6
Niveau: 4
+0,8
Niveau: 5
+1

Detailbeschrijving van de effecten

De vorm van een speler is een maat voor hoe dicht de prestaties van een speler zich bevinden bij zijn hoogste potentieel. De zichtbare vormwaarde op de pagina van een speler stelt zijn huidige vorm voor. Het is deze waarde die gebruikt wordt bij het simuleren van de prestatie van de speler tijdens wedstrijden. De huidige vorm volgt echter altijd een bepaalde trend, waarbij de waarde waarnaartoe de huidige vorm opschuift de achtergrondvorm van een speler genoemd wordt. Door een vormtrainer in dienst te nemen, krijg je een bonus bij eventuele achtergrondvormupdates.Telkens de achtergrondvorm van een speler herberekend wordt (dit gebeurt gemiddeld om de twee weken) zal elk extra niveau van je vormtrainer je achtergrondvorm met 0,2 verhogen. Een vormtrainer van niveau 5 zal dus een volledig niveau toevoegen aan de achtergrondvorm van een speler waarvan op dat moment de achtergrondvorm geactualiseerd wordt. Uiteraard neemt dit niet weg dat achtergrondvormen nog steeds kunnen zakken, doch gemiddeld gezien zullen ze dankzij een vormtrainer hoger zijn dan normaal.

Terug naar de soorten personeelsleden

Financieel directeur

De financieel directeur vergroot de financiële speelruimte van de manager en dat is dus UITSLUITEND interessant voor eigenaars van vermogende clubs.

Ben je dus een nieuwe gebruiker, dan hoef je zelfs niet te overwegen om een financieel directeur aan te werven. Dat is gewoon nutteloos.

Normaal gezien bepaalt de raad van bestuur een uitgavenlimiet voor de manager waardoor die slechts een gedeelte van het clubvermogen beschikbaar krijgt om o.a. lonen, transferbedragen of stadionuitbreidingen mee te betalen. Het geld dat dit werkkapitaal overstijgt, wordt door de raad opzijgezet om via de op die manier opgebouwde reserve de toekomstige financiële stabiliteit van de club te waarborgen. Indien nodig zal de raad opnieuw geld overzetten van die reserve naar het werkkapitaal, maar het tempo waarmee dat gebeurt, is beperkt. Anderzijds wordt een eventueel teveel aan werkkapitaal elke week naar de reserve overgeboekt aan een tempo van 2% van het kasgeld van dat moment.

Door een financieel directeur in dienst te nemen, zal de raad van bestuur je niet alleen een hoger werkkapitaal toestaan, maar ook sneller geld terug van de reserve naar het werkkapitaal laten stromen. Zo wordt de manager in staat gesteld om agressievere investeringen te doen dan wat de raad normaal zou aanvaarden. Een financieel directeur in je rangen hebben, kan dus een must zijn voor ploegen die gedurende een aantal seizoenen hun geld hebben opgespaard om daarmee nu snel een dure gooi te doen naar het kampioenschap of de nationale beker.

Niveau Max werkkapitaal Terugboeking/week
Niveau: 0
15 000 000 US$ 50 000 US$
Niveau: 1
17 000 000 US$ 100 000 US$
Niveau: 2
19 000 000 US$ 200 000 US$
Niveau: 3
21 000 000 US$ 300 000 US$
Niveau: 4
23 000 000 US$ 400 000 US$
Niveau: 5
25 000 000 US$ 500 000 US$

Een voorbeeldje: de ploeg 'Team Tycoon' heeft 40 000 000 US$ gespaard. Zonder een financieel directeur zal het bestuur de manager slechts een werkkapitaal van 15 000 000 US$ toestaan. Als de manager daarvan 2 000 000 US$ uitgeeft, zodat er nog 13 000 000 US$ in kas zit, zal het bestuur geld uit de reserve beschikbaar maken, doch slechts aan een gestaag tempo van 50 000 US$ per week.

Wanneer 'Team Tycoon' nu een financieel directeur van niveau 3 aanwerft, zal de raad van bestuur er meer vertrouwen in hebben dat er verantwoordelijk met het beschikbare geld zal omgesprongen worden. Daarom wordt het werkkapitaal opgetrokken naar 21 000 000 US$ en zal dit aan een tempo van 300 000 US$ per week aangevuld worden. Zolang de huidige rekeningstand van de ploeg minder de 21 000 000 US$ bedraagt, zal de raad elke week automatisch 300 000 US$ overboeken van de reserve naar het werkkapitaal. Wanneer je beschikbare kasgeld echter de 21 000 000 US$ opnieuw overstijgt, bijvoorbeeld door de inkomsten uit spelersverkoop, dan zal er elke week geld teruggeboekt worden naar de reserve en dit aan een tempo van 2% van het totale kasgeld.

Terug naar de soorten personeelsleden

Tactiekentrainer

Het aanwerven van een tactiekentrainer geeft je ploeg meer flexibiliteit wat betreft strategische beslissingen of meer geavanceerde opstellingen. Het effect van een tactiekentrainer is dus vooral een kortetermijneffect, omdat het enkel de eerstvolgende wedstrijd beïnvloedt. Werf er dus pas één aan wanneer je hem werkelijk denkt nodig te hebben.

Niveau Extra wissels & individuele orders Speling op de voorkeursspeelstijl
Niveau: 0
Geen bonus Geen bonus
Niveau: 1
+1 +20pp
Niveau: 2
+2 +40pp
Niveau: 3
+3 +60pp
Niveau: 4
+4 +80pp
Niveau: 5
+5 +100pp

Detailbeschrijving van de effecten

Bovenop het normale aantal van vijf orders per wedstrijd (die je kan gebruiken voor wissels, het wijzigen van individuele spelersorders of het onderling veranderen van positie van twee spelers) krijg je één extra order per niveau van je tactiekentrainer ter beschikking. Het maximum zal dus 10 orders zijn. Een tactiekentrainer zal er echter uiteraard nog steeds niet voor kunnen zorgen dat je meer dan drie effectieve wissels per wedstrijd kan laten uitvoeren.

De speelstijl kan je laten variëren van 100% verdedigend (vergelijkbaar met de huidige verdedigend ingestelde trainer) tot 100% aanvallend (zoals de huidige aanvallend ingestelde trainer), waarbij 'neutraal' zich natuurlijk in het centrum van die schaal bevindt. Je kan de speelstijl voor elke wedstrijd ingeven via het formulier voor je wedstrijdorders, waarbij je per niveau van je tactiekentrainer beschikt over een extra stap van 20% flexibiliteit tegenover de voorkeursspeelstijl van je hoofdtrainer.

Heb je bijvoorbeeld een verdedigend ingestelde coach en een tactiekentrainer van niveau 5 dan verkrijg je hiermee een speelstijlbereik van 100% verdedigend tot neutraal. Met een neutrale coach en een tactiekentrainer van niveau 5 zal je speelstijlbereik aan twee kanten uitgebreid worden: vanaf neutraal tot 50% verdedigend en in de andere richting tot 50% aanvallend.

Je tactiekentrainer moet nog op de loonlijst staan tijdens de wedstrijd. Indien je je wedstrijdorders hebt ingegeven met een tactiekentrainer in dienst en je ontslaat die voor de wedstrijd of zijn contract is inmiddels ten einde en nog niet verlengd, dan zal de wedstrijd enkel gespeeld worden met inachtname van de voorkeursspeelstijl van je hoofdtrainer.

 
 
Server 081