We gebruiken cookies - deze helpen ons om je een betere online-ervaring te bieden.
Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies opslaan en gebruiken op je toestel.

Artikels

Hattrick werft aan!


2021-09-30 11:20:00

Hou je van Hattrick en zou je ons daarom willen helpen om dit spel nog beter te maken? Dan is dit misschien wel jouw unieke kans! We zijn namelijk op zoek naar twee softwareontwikkelaars en een gemeenschapsmanager om onze ploeg in het vooruitzicht van onze 25ste verjaardag te versterken.


Hattrick is niet alleen gekend als een unieke speler op het internet, maar ook als een uitstekende werkgever.

We nodigen je dan ook van harte uit om ons team te vervoegen! We zijn immers zakelijk op een punt gekomen waarbij het zinvol lijkt om enkele treden hoger op onze ambitieladder te klimmen. Om dat te bereiken, moeten we vooruit durven plannen en onszelf structureel versterken.

Daarbij zou niets ons blijer kunnen stemmen dan dat we de perfecte kandidaten hiervoor zouden kunnen vinden binnen onze eigen online gemeenschap. Het zou toch heel bijzonder zijn wanneer we intern de toekomstige collega's zouden kunnen vinden die niet alleen professioneel aan onze eisen voldoen, maar tegelijkertijd ook nog eens nu al gepassioneerd zijn door Hattrick en onze gemeenschap reeds door en door kennen en begrijpen.

We zijn geen log internationaal bedrijf, maar vormen een relatief kleine ploeg, waarbij het vertrouwen in elkaar centraal staat en iedereen aangemoedigd wordt om verantwoordelijkheden te nemen en in alle vrijheid ideeën te spuien die de spelontwikkeling ten goede komen. De oprichters zijn daarbij nog steeds betrokken in de dagelijkse werking. Je zal bovendien al snel merken dat elk lid van ons hechte team zeer bekwaam en toegewijd is. We voelen ons op dit moment echter helemaal klaar voor het ontvangen van vers bloed met sprankelend nieuwe ideeën en vaten vol tomeloze energie. Als nieuwkomer kan je er dan weer op rekenen dat we je vanuit onze ploeg veel ondersteuning zullen bieden.

Waar zijn we eigenlijk op zoek naar? Het is de bedoeling om twee softwareontwikkelaars aan te werven, samen met iemand voor ons gemeenschapsteam. Moest je je omwille van je vaardigheden toevallig geroepen voelen voor beide functies kan dat natuurlijk ook erg interessant zijn voor ons.

Wees in elk geval niet verlegen wanneer je van mening bent dat je talenten hebt die van pas kunnen komen in onze werking. Laat ons dus zeker weten wat je ons allemaal te bieden hebt, ook al lijnt je CV misschien niet 100% op met wat we hieronder zullen opsommen.

Twee softwareontwikkelaars

We zijn op zoek naar twee ontwikkelaars, met daarbij liefst enerzijds een front-end specialist en anderzijds een back-end specialist. Een combinatie van beide functies zou natuurlijk nog beter zijn.

De technologieën die we in onze front-end gebruiken zijn Microsoft .NET, Javascript, Angular en HTML5. In de back-end werken we met Microsoft SQL databases en voor onze apps betekent dat voornamelijk Visual Basic.NET.

Het hoeft niet per se een probleem te zijn wanneer jouw kennis enigszins anders is dan hierboven beschreven, maar ervaring met databases lijkt ons wel cruciaal voor een Hattrick-ontwikkelaar, net zoals enige affiniteit met het applicatieframework .NET.

We beschouwen het als een extra troef wanneer je reeds werkte binnen of tenminste geïnteresseerd bent in spelontwikkeling, wanneer je er van houdt om met cijfers te werken en statistische analyses te maken of wanneer je ervaring hebt in web- of grafisch design.

Gemeenschapsmanager

Aan de ploeg die zich voornamelijk focust op de online gemeenschap willen we graag iemand extra toevoegen, die specifiek de interface zal vormen tussen onze gemeenschap en het team van ontwikkelaars. Ook zal deze persoon de manager worden van onze sociale media. Het ligt voor de hand dat uitstekende communicatievaardigheden hiervoor noodzakelijk zijn, uiteraard voornamelijk in het Engels, al hebben we liefst dat de kandidaat ook nog één of twee andere talen die relevant zijn binnen de Hattrick-gemeenschap beheerst. We verwachten van jou dat je actief bent of was als Hattrick-vrijwilliger of in enige andere rol waarbij je iets deed ten behoeve van de gemeenschap. Kan je daarbovenop ook nog eens programmeren, dan zou dat een mooie bonus zijn, aangezien dit een grote hulp zou kunnen betekenen bij het zoeken naar fouten en in de communicatie naar onze spelontwikkelaars.

Ook indien je professionele ervaring hebt als programmeur, journalist, ontwerper of in marketing, zou dit jasje je wel eens kunnen passen. Het allerbelangrijkste blijft daarbij wel dat je voortdurend alles in het werk wil stellen om onze gebruikers de allerbest mogelijke spelervaring te geven.

Wanneer, waar en hoe?

Onze spelontwikkelaars zijn in Zweden gestationeerd, terwijl de gemeenschapsmanagers op dit moment globaal verspreid zitten. Ook al hebben we een bedrijfscultuur waarbij werken vanop afstand zeker zijn plaats en tijd kan hebben, zijn we toch van mening dat het belangrijk is om regelmatig ook fysiek samen te werken met de collega's. Daarom zoeken we dus in eerste instantie mensen die bereid zijn te verhuizen (of regelmatig te reizen) naar de streek rond Malmö en Lund, in het zuidelijke deel van Zweden dus.

Los van de geografische gegevens van de kandidaten, zullen we alle sollicitaties ernstig bekijken, maar wees je er dus bewust van dat bovenstaande één van de mogelijke zaken is waarmee we zeker rekening zullen houden bij onze uiteindelijke selectie.

Ben je nog steeds geïnteresseerd? Prachtig! Hoe sneller je ons dat laat weten, hoe beter. We verwachten van jou dan een e-mail richting jobs@hattrick.org, waarbij je ons jouw CV stuurt samen met een beknopte brief over je persoonlijke (en Hattrick-gerelateerde!) achtergrond. Als er nog vragen zijn, mag je ons dat natuurlijk ook altijd via die weg laten weten. Ons aanwervingsproces is erg flexibel en we zullen misschien niet alle drie de posities tegelijkertijd kunnen invullen, maar hoe vroeger we op de hoogte gebracht worden van jouw interesse in één van deze banen, hoe groter je kansen zullen zijn.

Graag ontvangen we jullie sollicitaties in elk geval voor 15 oktober 2021.

Welkom alvast bij onze ploeg!


HT-Johan
Lijst met alle artikels

Reacties van de gemeenschap

Nog geen persberichten hierover

 
 
Server 080