Používame cookies - pomáhajú nám zlepšovať váš zážitok z online hry.
Používaním našej stránky súhlasíš s ukladaním cookies na tvojom zariadení.

Pomoc »   Úvod »   Tvoje správanie 

Úvod

Tvoje správanie

Na Hattricku môžeš robiť množstvo vecí, ale aby z neho mal potešenie naozaj každý, stanovili sme si isté pravidlá. Tieto pravidlá sú jednoduché a celkom jednoznačné a vzťahujú sa na celý Hattrick. Hattrick by mal byť zábavný a bezpečný pre všetkých užívateľov, bez ohľadu na ich vek, pohlavie, pôvod, rasu alebo náboženstvo. V skratke, očakáva sa, že sa budeš slušný ku každému, správať sa k ostatným s rešpektom a brať na vedomie, že aj deti môžu hrať Hattrick.

Každý, kto tieto pravidlá poruší, môže byť z Hattricku vylúčený s okamžitou platnosťou. Maj na pamäti, že GameMasteri majú absolútnu moc v rozhodovaní o tom, kto tieto pravidlá porušil.

Je ti prísne zakázané, ako hráčovi Hattricku, robiť nasledovné aktivity.

  • Posielať výhražné, urážlivé alebo ponižujúce správy, HT-poštou, odkazmi v knihe návštev alebo inými spôsobmi, ostatným hráčom alebo na konferenciách v Hattricku. Spamovanie užívateľov alebo konferencií, napr. posielanie nevyžiadaných správ ako napríklad reklama, ponuky na priateľské zápasy, žiadanie o supportera. Je tiež zakázané správať sa zneucťujúcim alebo iným urážlivým spôsobom.
  • Pokúšať sa ukradnúť alebo sabotovať majetok Hattrick Europe Ltd., alebo navádzať iných, aby tak urobili. Majetok zahŕňa servery, programové vybavenie a materiály chránené autorskými právami.
  • Prehľadávať stránky, vytvárať, používať alebo distribuovať aplikácie, ktoré automatizujú ktorékoľvek časti hry, pokiaľ nie sú schválené tvorcami hry. Taktiež nemôžeš automaticky zverejňovať ani časti stránok Hattricku na iných stránkach ani aplikáciách.
  • Podvádzať akýmkoľvek spôsobom, ako snažiť sa dekódovať heslo iných užívateľov, alebo snažiť sa znechutiť zážitok z hry iným hráčom.
  • Pokúšať sa o prístup k informáciám, ktoré nie sú v súlade so stránkou, alebo pokúšať sa podobným spôsobom posielať dáta. Prístup k informáciám a používať stránku môžeš iba pomocou prehliadača alebo povolených CHPP aplikácií.
  • Obviňovanie z podvodov, reklama na veci z reálneho života (vrátane odkazov na podobné stránky), podpora protiprávnych aktivít či drog a uverejňovanie korešpondencie s HT pracovníkmi, prezrádzanie detailov o rozhodnutiach GameMasterov či Moderátorov a diskusia o jednotlivých rozhodnutiach.

Taktiež by ti malo byť jasné, že môžeš mať iba jeden herný účet. Opakujeme, že je zakázané ovládať viac ako jeden herný účet. Ak ovládaš viac účtov, riskuješ, že ťa Hattrick potrestá. Je jedno, ak účet zaregistruje nejaký tvoj kamarát: ak ho kontroluješ ty (zadávaš príkazy), tak si považovaný za jeho majiteľa. Tvoj účet je súkromný, to znamená, že nemôžeš nechať členov svojej rodiny alebo priateľov, aby sa prihlasovali do tvojho účtu alebo ho prenechať inej osobe. Taktiež je zakázané kupovať hráčov od kamarátov za jednoznačne premrštené ceny, hoci sa len snažíš o kúpu pekného hráča! Ak niekto ponúkne za tvojho hráča evidentne prehnanú sumu, ihneď kontaktuj Gamemasterov na kontaktných stránkach.

Pre všetky prípady, ktoré nie sú uvedené v pravidlách, majú členovia HT personálu (GM, Mod, CHPP) všetky kompetencie, aby vyriešili daný prípad v súlade s pravidlami. Všetka komunikácia s personálom HT je prísne dôverná a nie je možné ju ďalej reprodukovať.

 
Server 071