Používame cookies - pomáhajú nám zlepšovať váš zážitok z online hry.
Používaním našej stránky súhlasíš s ukladaním cookies na tvojom zariadení.

Úvod

V Hattricku získa každá liga reprezentačný tím a tím do 21 rokov, ktoré sú riadené reprezentačnými trénermi.

Reprezentačný tréner je volený užívateľmi zo svojho štátu vo verejných voľbách. Od reprezentačných trénerov sa očakáva, že dokončia svoje volebné obdobie. Nové voľby budú vypísané iba vtedy, ak manažéri z rôznych dôvodov nebudú môcť/bude im zakázané dokončiť svoje volebné obdobie, podľa uváženia NTA (administrátorov národných tímov).

Voľby by mali byť férové. Aby sa zaistila férovosť, administrátori národných tímov (NTA) nebudú váhať a diskvalifikujú kandidátov, ktorí vykonávajú činnosti, ktoré im potencionálne môžu dať nefér výhodu voči iným kandidátom vo voľbách. Viac informácií o voľbách nájdeš v hlavnom manuáli.

Tieto pravidlá sú doplnkom k riadnym pravidlám Hattricku. Ak tieto pravidlá hovoria niečo inak, hlavné pravidlá sú rozhodujúce (napr. ako fungujú zápasy).

Nemôžeš byť zároveň trénerom dvoch národných tímov alebo dvoch U21 tímov. Ináč by sa mohlo stať, že dôjde k zápasu dvoch tímov, ktoré riadiš ty a to je neakceptovateľné. Tiež to znamená, že HFA ti nedovolí kandidovať súčasne vo viac ako jednej krajine - platí to aj pre kandidatúru v jednej krajine, vzdanie sa kandidatúry a následnú kandidatúru v inej krajine. Môžeš byť následne z volieb diskvalifikovaný.

Dodatočné pravidlá a dôležité informácie sú publikované na konferencii Národných trénerov, ktoré sú prístupné iba pre trénerov národných tímov. Plné znenie pravidiel je k dispozícii po vstúpení do konferencie.

 
Server 070