Chúng tôi sử dụng cookies - Nó giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những trải nghiệm online tốt hơn.
Bằng cách cho phép website của chúng tôi lưu trữ và truy cập cookies trong thiết bị của bạn.

Nội quy

Hattrick hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi chỉ yêu cầu bạn hãy tuân thủ những nội quy rất đơn giản. Nếu bạn nghĩ một người nào đó vi phạm các quy tắc, xin vui lòng thông báo cho các GameMaster.

Đội ngũ Hattrick luôn cố gắng để cải thiện trò chơi. Các chức năng có thể được thêm vào bất cứ lúc nào, mặc dù những thay đổi lớn thường được thêm vào giữa các mùa giải. Bởi vì Hattrick là một trò hcơi không có điểm kết thúc, đôi khi nó sẽ phải được điều chỉnh bởi những người phát triển. Ví dụ, để ngăn chận một số loại đội bóng trở nên không thể bị đánh bại. Tóm lại, những người phát triển theo dõi trò chơi, đôi khi phải sử dụng một chút quyền kiểm soát. Chúng tôi cố gắng đạt được điều này một cách công bằng và trôi chảy nhất có thể được, tốt nhất sẽ báo trước những thay đổi vào thời điểm tốt, để giúp bạn điểu chỉnh. Tuy nhiên, đôi khi có những thay đổi phải được thực hiện ngay.

Nói chung, các máy chủ luôn hoạt động, với một vài rối loạn hoặc nâng cấp trong mức chấp nhận được. Chúng tôi luôn đưa ra thông báo về thời hạn những gián đoạn của dịch vụ, nhưng trong những trường hợp xấu nhất, chúng tôi có thể phải sửa chữa những vấn đề mà không có đủ sức để báo trước.

Thỉnh thoảng, một vài sự kiện xảy ra không lường trước được, như các lỗi. Nếu một điều gì lạ xảy ra, hãy liên lạc với các GM về nó và chúng tôi sẽ xem xét. Khi chúng tôi đang xử lý sự cố, chúng tôi cố gắng giải quyết một cách công bằng nhất có thể được, nhưng vì những lý do thực thế, một trận đấu không thể được thi đấu lại. Những quyết định thiên vị của trọng tài, những điều kỳ lạ diễn ra trên sân làm hỏng trận đấu, và sự rủi ro, khi đã được diễn ra và kết thúc, là một phần của trò chơi.

 
Server 070