Chúng tôi sử dụng cookies - Nó giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những trải nghiệm online tốt hơn.
Bằng cách cho phép website của chúng tôi lưu trữ và truy cập cookies trong thiết bị của bạn.

Lưu trữ thông tin hệ thống

8-21-2020 Cập nhật ngày 21/8/2020

Các vấn đề sau đã được cập nhật:

• Sức chứa của sân vận động ở đội trẻ và lượng khán giả đã tăng gấp đôi
• Chúng tôi đã sửa một lỗi khiến các đội bot không nhận được kinh nghiệm đội hình.

Như mọi khi, chúng tôi cũng có những cập nhật nhỏ khác để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

 
 
Server 081