Chúng tôi sử dụng cookies - Nó giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những trải nghiệm online tốt hơn.
Bằng cách cho phép website của chúng tôi lưu trữ và truy cập cookies trong thiết bị của bạn.

Lưu trữ thông tin hệ thống

10-27-2020 cập nhật ứng dụng iOS

Hôm nay, chúng tôi đã phát hành phiên bản 4.10.0 mới của ứng dụng iOS bao gồm khả năng đăng ký với Apple. Điều này có nghĩa là sẽ có thêm tùy chọn đăng nhập vào hattrick. Tuy nhiên, hiện tại bạn sẽ không thể kết nối tài khoản hiện có của mình. Hãy theo dõi để cập nhật ứng dụng.

 
 
Server 080