Chúng tôi sử dụng cookies - Nó giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những trải nghiệm online tốt hơn.
Bằng cách cho phép website của chúng tôi lưu trữ và truy cập cookies trong thiết bị của bạn.

Lưu trữ thông tin hệ thống

11-4-2020 Thông báo ngày 4/11/2020

Hôm nay, HT đã có một số cải tiến nhỏ như sau:
- Nhằm đơn giản trong việc lựa chọn màu da khi tạo hình đại diện cho người chơi, chúng tôi đa thực hiện một số cải tiến. Các cải tiến này sẽ giúp chúng tôi làm việc thuận tiện hơn (khi code) và cũng làm cho các hình đại diện trở nên bắt mắt hơn. Hy vọng các bạn sẽ thích những cải tiến này.
- Ngoài ra, chúng tôi cũng sửa một số lỗi nhỏ/và các cải tiến khác để nhằm sự trải nghiệm của người chơi tại hattrick.org thêm phần thú vị.

 
 
Server 080