Chúng tôi sử dụng cookies - Nó giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những trải nghiệm online tốt hơn.
Bằng cách cho phép website của chúng tôi lưu trữ và truy cập cookies trong thiết bị của bạn.

Lưu trữ thông tin hệ thống

2-8-2021 Thông báo ngày 8/2/2021

Các bản vá lỗi và cải tiến sau được phát hành hôm nay:

• Nếu sử dụng phương thức "Đấu giá tự động" - Bạn sẽ không còn được đặt giá đấu khác nếu bạn đã đặt giá cao nhất trong cuộc đấu giá.
• Chúng tôi đã khắc phục một lỗi (đã tồn tại khá lâu) khi bạn mời người chơi khác thay thế một đội BOT trong giải đấu của bạn. Nếu vị trí đội BOT này không còn trống (do đã có đội khác thay thế) thì lời mời sẽ bị hủy bỏ.

Chúng tôi luôn phát hành các bản vá lỗi và cải tiến nhỏ khác hòng cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

 
 
Server 081