Koristimo cookies-e - oni nam pomažu da Vam ponudimo bolje online iskustvo.
Koristeći našu internet stranicu izražavate saglasnost da možemo pohranjivati cookies-e i pristupati istim na Vašem uređaju.

Pomoć »   Priručnik »   Osoblje 

Osoblje

Zapošljavanje pravog osoblja je važno za Vaš tim i razvoj kluba. Članove osoblja možda nećete vidjeti na klupi na dan utakmice, ali oni će raditi sa igračima tokom sedmice ili izvršavati druge važne zadatke za klub. Oni nadopunjuju glavnog trenera i za Vas kao menadžera ključno je da imate prave ljude u timu.

Efekti osoblja i nivo vještina

Bilo koji doprinos koji dobijete zapošljavanjem vještog člana osoblja se računa kao stalni bonus na postojeću timsku statistiku. Ovaj bonus će uvijek biti vidljiv. Međutim, kako je timska statistika sama po sebi dinamična, te pod uticajem različitih faktora, konačni efekt koji se postiže zapošljavanjem člana osoblja bit će teško tačno predvidjeti. Ono u šta možete biti sigurni je to da se krećete u pravom smjeru. Članovi osoblja sa višim nivoom vještina također daju veći dodatni efekt. Ovi bonusi su linearni - što znači, svaki dodatni nivo vještine uvijek povećava doprinos jednako kao što je to prethodni nivo vještine učinio. Ako imate nekoliko članova osoblja unutar iste kategorije, njihovi bonusi se kombiniraju i računaju samo jednom. Na ovaj način, pomoćni trener na nivou 4 ima efekt kao i dva pomoćna trenera na nivou 2. Kako bismo Vam olakšali, uvijek ćete vidjeti stvarni bonus koji Vam daju trenutni članovi osoblja ili bilo koji član osoblja kojeg planirati zaposliti naveden na stranici Osoblja. Tabela sa svim kategorijama osoblja i bonusima također se nalazi na kraju ovog dijela.

Broj članova osoblja

Možete zaposliti najviše do 4 članova osoblja ukupno. Možete zaposliti do 2 pomoćna trenera istovremeno. Za sve ostale kategorije osoblja Vaša uprava će dozvoliti samo po jednog zaposlenika istovremeno.

Zapošljavanje i otpuštanje

Kada zaposlite člana osoblja, morate izabrati trajanje ugovora - 16 sedmica maksimalno. Što je duži ugovor, to će biti manji sedmični troškovi. Imate opciju raskidanja ugovora i prije njegovog isteka, ukoliko Vam se planovi promijene i treba Vam slobodno mjesto za drugog člana osoblja, ali ako to uradite platićete odštetu u visini duplog do tad ušteđenog iznosa, tako da Vas predomišljanje može skupo stajati. Također, član osoblja nikad ne može biti otpušten u prvoj i posljednjoj sedmici trajanja ugovora. Pored ovoga, nema ograničenja koliko često možete mijenjati osoblje.

Raskidanje ugovora

Kada raskinete ugovor, morate platiti naknadu u iznosu do tad ušteđenog novca, i to duplo. Ako na primjer, imate ugovor na 13 sedmica sa članom osoblja nivoa 3 i želite da ga raskinete u 8. sedmici, do sad ste platili 8 sedmičnih plata po 4 800 US$ ili 38 400 US$ ukupno. Međutim, da ste imali ugovor na 8 sedmica onda biste platili 8 puta po 6 000 US$ ili 48 000 US$. Uštedili ste 9 600 US$ i naknada za raskid ugovora će iznositi 19 200 US$.

Troškovi/sedmično

Trajanje ugovora Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Nivo 5
1 sedmica 2 115 US$ 4 230 US$ 8 460 US$ 16 920 US$ 33 840 US$
2 sedmice 2 055 US$ 4 110 US$ 8 220 US$ 16 440 US$ 32 880 US$
3 sedmice 1 890 US$ 3 780 US$ 7 560 US$ 15 120 US$ 30 240 US$
4 sedmice 1 770 US$ 3 540 US$ 7 080 US$ 14 160 US$ 28 320 US$
5 sedmica 1 710 US$ 3 420 US$ 6 840 US$ 13 680 US$ 27 360 US$
6 sedmica 1 650 US$ 3 300 US$ 6 600 US$ 13 200 US$ 26 400 US$
7 sedmica 1 575 US$ 3 150 US$ 6 300 US$ 12 600 US$ 25 200 US$
8 sedmica 1 500 US$ 3 000 US$ 6 000 US$ 12 000 US$ 24 000 US$
9 sedmica 1 440 US$ 2 880 US$ 5 760 US$ 11 520 US$ 23 040 US$
10 sedmica 1 380 US$ 2 760 US$ 5 520 US$ 11 040 US$ 22 080 US$
11 sedmica 1 320 US$ 2 640 US$ 5 280 US$ 10 560 US$ 21 120 US$
12 sedmica 1 260 US$ 2 520 US$ 5 040 US$ 10 080 US$ 20 160 US$
13 sedmica 1 200 US$ 2 400 US$ 4 800 US$ 9 600 US$ 19 200 US$
14 sedmica 1 140 US$ 2 280 US$ 4 560 US$ 9 120 US$ 18 240 US$
15 sedmica 1 080 US$ 2 160 US$ 4 320 US$ 8 640 US$ 17 280 US$
16 sedmica 1 020 US$ 2 040 US$ 4 080 US$ 8 160 US$ 16 320 US$

Kategorije osoblja

Pomoćni trener

Bonus ubrzanja treninga koji daje pomoćni trener dodan je Vašoj trenutnoj efikasnosti treninga. Pobrinite se da imate dobrog glavnog trenera prije nego što se odlučite potrošiti mnogo novca na pomoćne trenere. Međutim, kada je tu stručan glavni trener, zapošljavanje određenog broja vještih pomoćnih trenera mogla bi biti dobra strategija za bilo koji tim koji se fokusira na trening.

Nivo Brzina treninga Rizik od povreda Forma
Nivo: 0
Bez bonusa 40% Bez bonusa
Nivo: 1
+3,5% +2,5% +0,05
Nivo: 2
+7% +5% +0,1
Nivo: 3
+10,5% +7,5% +0,15
Nivo: 4
+14% +10% +0,2
Nivo: 5
+17,5% +12,5% +0,25

Detalji efekata

Ovaj bonus se dodaje kao množilac na postojeći efekt treninga koji se određuje na osnovu kvaliteta glavnog trenera, odabranog intenziteta treninga i udjela treninga izdržljivosti. Kao primjer, ako imate solidnog trenera, 100% intenzitet treninga i 10% udjela treninga izdržljivosti, sljedeće brzine treninga bit će postignute za 22-godišnjeg impresivnog veznog igrača:

Bez pomoćnog trenera: 8 sedmica do narednog nivoa
Treneri sa ukupno 5 nivoa vještine: 7 sedmica do narednog nivoa
Treneri sa ukupno 10 nivoa vještine: 6 sedmica do narednog nivoa

Možete zaposliti do dva pomoćna trenera istovremeno. Ako imate više pomoćnih trenera, njihovi kombinirani nivoi vještina kreirat će jedan jedinstveni bonus. To znači da pomoćni trener sa nivoom vještine 4 doprinosi jednako kao što bi i dva pomoćna trenera sa nivoom vještine 2.

Pored efekata na trening, pomoćni treneri imaju i dva sporedna efekta. Forma se poboljšava, ali istovremeno i rizik od povreda.

Rizik od povreda izražen je kao prosječni broj povreda po utakmici, ne po igraču, već po timu. Osnovna vrijednost je 0,4 povrede po utakmici za Vaš tim. Sa ljekarom nivoa 5 ovo može biti smanjeno na 0,025. Pomoćni treneri doprinose povećanju rizika od povreda za 0,025 povreda po utakmici za svaki njihov nivo vještine. To znači da pomoćni trener nivoa 5 povećava vaš osnovni rizik od povreda na 0,525 povreda po utakmici (0,15 sa ljekarom nivoa 5), dok sa dva pomoćna trenera nivoa 5 osnovni rizik od povreda iznosi 0,65 povreda po utakmici (0,275 sa ljekarom nivoa 5).

Kao što je ranije navedeno, pozitivna strana pomoćnih trenera je povećanje pozadinske forme igrača. Ako imate pomoćne trenere sa maksimalnih 10 nivoa vještine, pozadinska forma će porasti za 0.5 nivoa. Drugim riječima, 2 pomoćna trenera nivoa 5 doprinose polovinu od onog koliko bi doprinosio jedan trener forme nivoa 5.

Nazad na kategorije

Ljekar

Ljekari su zaduženi za cjelokupno fizičko stanje igrača. To znači da oni rade preventivno da spriječe ozljede kao i na rehabilitaciji bilo kojeg igrača koji se ozlijedi. Imati vještog ljekara u timu će smanjiti rizik od povreda kao i ubrzati vrijeme oporavka ozlijeđenih igrača.

Nivo Brzina oporavka Rizik od povreda
Nivo: 0
Bez bonusa 40%
Nivo: 1
+20% -7,5%
Nivo: 2
+40% -15%
Nivo: 3
+60% -22,5%
Nivo: 4
+80% -30%
Nivo: 5
+100% -37,5%

Detalji efekata

Svaki put kada Vaš tim igra utakmicu postoji određeni rizik od ozljeda Vaših igrača. Imati vještog ljekara u timu smanjuje osnovni rizik od ozljeda za Vaš tim. Ljekar nivoa 5 smanjit će osnovni rizik od ozljeda sa 0.4 ozljeda po utakmici na 0.025 ozljeda po utakmici, ali uvijek imajte na umu da drugi faktori kao što je zapošljavanje pomoćnih trenera - može povećati taj rizik.

Ako igrač doživi povredu, ljekar također pomaže pri ubrzanju oporavka. U Hattrick-u, ozljede se pojavljuju sa predviđenim vremenom oporavka u sedmicama. Tokom svakog dnevnog ažuriranja igrača, igrač se pomalo oporavlja do 90% (kada može igrati, iako je i dalje lakše ozlijeđen) i onda konačno, do 100% zdravlja, kada nestaje tragova ozljede.

Grafikon pokazuje koliko brzo će se igrači oporaviti od iste ozljede u zavisnosti od toga da li je ljekar zaposlen ili nije. Bez ljekara, 19-ogodišnji igrač će se oporaviti za 3 sedmice. Sa ljekarom nivoa 2 oporavit će se za otprilike 2 sedmice. Sa ljekarom nivoa 5 oporavit će se otprilike za jednu i pol sedmicu.

29-ogodišnji igrač sa istom ozljedom oporavit će se za 6 sedmica bez ljekara. Ljekar nivoa 1 skraćuje vrijeme oporavka na otprilike 5 sedmica. Ljekar nivoa 5 skraćuje dalje na nešto malo ispod 3 sedmice.

Nazad na kategorije

Sportski psiholog

Psihološka igra je skoro važna kao i fizička. Zapošljavanje sportskog psihologa može Vam zaista pomoći da napravite pobjedničku atmosferu. Ovaj član osoblja će pomoći održati samopouzdanje tima u svoje nastupe kao i pomoći u njegovanju timskog duha cijele ekipe.

Nivo Timski duh Samopouzdanje
Nivo: 0
Bez bonusa Bez bonusa
Nivo: 1
+0,1 +0,2
Nivo: 2
+0,2 +0,4
Nivo: 3
+0,3 +0,6
Nivo: 4
+0,4 +0,8
Nivo: 5
+0,5 +1

Detalji efekata

Timski duh je zasnovan na tome kakav je stav tim imao u prethodnim utakmicama. Neposredno nakon utakmice timski duh može porasti ili opasti zavisno od instrukcija za utakmicu. Međutim, do naredne utakmice on teži da se normalizira, što znači da visoki timski duh polako opada, dok se niski polako oporavlja. Sportski psiholog može Vam pomoći poboljšati ovaj proces povećanjem tačke prema kojoj se timski duh obično pomjera. Viša balansna tačka znači da će visoka vrijednost timskog duha opadati sporije, a niska će se podizati brže. Primljeni bonus iznosi jednu desetinu nivoa po nivou vještine sportskog psihologa kojeg zapošljavate. To znači da će Vam sportski psiholog nivoa 5 povećati balansnu tačku timskog duha za pola nivoa.

Samopouzdanje Vašeg tima je također potpomognuto od strane sportskog psihologa. Samopouzdanje je najviše uslovljeno rezultatima tima i koliko ste golova postigli. Međutim, sportski psiholog dodaje bonus na samopouzdanje. Ovaj bonus jednak je jednom punom nivou samopouzdanja kada je u pitanju sportski psiholog nivoa 5, odnosno jednoj petini nivoa za svaki nivo vještine koji ima sportski psiholog kojeg zapošljavate.

Nazad na kategorije

Trener forme

Izvedba igrača ne zavisi samo od tehničkih vještina i izdržljivosti. Igrači mogu biti u formi ili van forme i mnogi faktori mogu utjecati na to, a ne samo psihološki.

Trener forme specijaliziran je za izvlačenje maksimuma iz igrača koje imate. On održava ekipu spremnom za utakmice i motiviranom. Zapošljavanje trenera forme nije brzog učinka, niti je njegov učinak trajan - ali za neke timove i neke situacije može biti dobro rješenje.

Nivo Forma
Nivo: 0
Bez bonusa
Nivo: 1
+0,2
Nivo: 2
+0,4
Nivo: 3
+0,6
Nivo: 4
+0,8
Nivo: 5
+1

Detalji efekata

Forma igrača je mjera koliko je on blizu da pruži maksimum svog potencijala. Vrijednost koju Vi vidite za određenog igrača je njegova trenutna forma i to je ono što se koristi u simulaciji utakmice. Međutim, trenutna forma uvijek ima trend kretanja i vrijednost prema kojoj se forma pomijera naziva se pozadinskom formom. Korištenjem trenera forme primit ćete bonus za ažuriranja pozadinske forme. Kad god se pozadinska forma nanovo obračunava (što se u prosjeku dešava svake dvije sedmice) svaki nivo vještine trenera forme kojeg ste zaposlili će povećati pozadinsku formu za 0.2 nivoa. To znači da trener forme nivoa 5 dodaje cijeli jedan nivo pozadinske forme Vašim igračima kada se vrši ažuriranje. Imajte na umu da pozadinska forma može opasti, ali da će Vaš prosjek tokom vremena biti viši.

Nazad na kategorije

Finansijski direktor

Finansijski direktor povećava ekonomsku fleksibilnost menadžera, nešto što je korisno ISKLJUČIVO za menadžere bogatih klubova.

(Ako tek počinjete igrati, nema potrebe da zapošljavate finansijskog direktora.)

U pravilu upravni odbor postavlja limit dostupnog novca menadžeru za troškove poput plata, naknada za transfer igrača ili projekte za uređenje stadiona. Sva imovina izvan ovog obrtnog kapitala bit će rezervirana od strane upravnog odbora kako bi se osigurala stabilna budućnost kluba. Ako je potrebno, upravni odbor će prebaciti novac iz rezervi u obrtni kapital, ali samo po određenoj stopi. Višak obrtnog kapitala bit će konvertovan u rezerve po stopi od 2% trenutnog viška novca po sedmici.

Zapošljavanjem finansijskog direktora upravni odbor će dozvoliti i veći obrtni kapital i bržu stopu povrata novca iz rezervi u obrtni kapital. Zauzvrat, to će omogućiti menadžerima da investiraju znatno agresivnije nego što bi u suprotnom slučaju upravni odbor dozvolio. Zapošljavanje finansijskog direktora može biti neophodno za klubove koji su štedili nekoliko sezona, a sada bi potrošili dosta novca kako bi mogli izdržati skupu utrku za ligašku ili kup titulu.

Nivo Max. sredstva Povrat/sedmično
Nivo: 0
15 000 000 US$ 50 000 US$
Nivo: 1
17 000 000 US$ 100 000 US$
Nivo: 2
19 000 000 US$ 200 000 US$
Nivo: 3
21 000 000 US$ 300 000 US$
Nivo: 4
23 000 000 US$ 400 000 US$
Nivo: 5
25 000 000 US$ 500 000 US$

Primjer: FK Tajkun ima 40 000 000 US$ akumuliranih sredstava. Bez finansijskog direktora, u svakom trenutku upravni odbor će dozvoliti menadžeru pristup samo do 15 000 000 US$. Ako menadžer potroši 2 000 000 US$ tada saldo na računu iznosi 13 000 000 US$, upravni odbor će opet učiniti dostupnim menadžeru nova sredstva, ali samo uz nisku stopu od 50 000 US$ sedmično.

Sada FK Tajkun zapošljava finansijskog direktora nivoa 3. Upravni odbor postaje uvjeren da će se sredstvima upravljati odgovorno. Dozvoljeni obrtni kapital se povećava na 21 000 000 US$, a sedmična stopa povrata raste na 300 000 US$. Sve dok na klupskom računu ima manje od 21 000 000 US$, dodatnih 300 000 US$ sedmično će upravni odbor prebacivati iz rezervi. Ako novac na računu prijeđe 21 000 000 US$, na primjer, zbog prodaje igrača, novac se počinje prebacivati u rezerve po stopi od 2% ukupnih sredstava sedmično.

Nazad na kategorije

Taktički trener

Zapošljavanje taktičkog trenera će povećati fleksibilnost tima dodajući nove strateške mogućnosti i unapređujući opcije postave. Taktički trener uglavnom ima kratkoročne efekte, jer ima utjecaja samo na sljedeći meč - pobrinite se da ga angažujete onda kad je potreban timu.

Nivo Dodatne izmjene / naredbe Fleksibilnost stila igre
Nivo: 0
Bez bonusa Bez bonusa
Nivo: 1
+1 +20pp
Nivo: 2
+2 +40pp
Nivo: 3
+3 +60pp
Nivo: 4
+4 +80pp
Nivo: 5
+5 +100pp

Detalji efekata

Umjesto maksimalnih pet naredbi (koje se mogu koristiti za izmjene, promjene ponašanja ili zamjene pozicija) na raspolaganju imate jednu dodatnu naredbu po nivou vještine taktičkog trenera, maksimalno 10 naredbi sa taktičkim trenerom nivoa 5. Imajte na umu da ograničenje od 3 izmjene po utakmici još uvijek važi bez obzira na to da li imate taktičkog trenera.

Stil igre ima raspon od 100% defanzivan (što je standardno za defanzivno orjentirane trenere) do 100% ofanzivan (što je standardno za trenere koji preferiraju napadački fudbal), dok se neutralan nalazi tačno na sredini. Ovo ćete moći podesiti za svaki meč posebno na stranici za izdavanje instrukcija, pri tome ćete imati na raspolaganju 20pp (procentnih poena) fleksibilnosti po nivou vještine taktičkog trenera u odnosu na stil igre Vašeg trenera.

Na primjer, ako imate defanzivno orjentiranog trenera i taktičkog trenera nivoa 5, na raspolaganju imate raspon stila igre od 100% defanzivan do neutralan. Ako Vaš trener nije ni ofanzivno ni defanzivno orjentiran, a imate taktičkog trenera nivoa 5, na raspolaganju imate raspon od defanzivan (50%) do ofanzivan (50%).

Morate imati taktičkog trenera na platnom spisku u vrijeme odigravanja utakmice. U slučaju da ste izdali instrukcije sa taktičkim trenerom, a onda ga otpustili ili mu je ugovor istekao (a nije obnovljen), utakmica će biti simulirana bez dodatnih izmjena/naredbi i koristiće se stil igre koji je karakterističan za Vašeg trenera.

 
Server 071