ما از کوکی استفاده می‌کنیم - این به ما کمک می‌کند که به شما تجربه بهتری بدهیم.
با استفاده از وبسایت ما، شما می‌پذیرید که ما می‌توانیم روی رایانه شما کوکی ذخیره کنیم و به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

بازیهای فانتزی فوتبال

The term fantasy football most often refers to a game where you try to predict which players in real football teams will perform the best. You create afantasy football team, often for a specific league, pick players from that league and combine them into a squad of your own, and then you collect points for when those players do well in real life.

Some popular options are Telegraph Fantasy Football, Yahoo Fantasy Football and ESPN Fantasy Football. Competitions can be arranged for leagues such asthe Premier League Fantasy Football, but also for international competitions, such as in the case of World Cup Fantasy Football.

A fantasy football league follows the real world, when a player gets injured in real life he can’t generate any new points for the managers that picked him, and so on. To be successful, you need to be a good football fantasy scout, reading up on news about real teams to know what players are on form and who might not play upcoming games.

آیا هت‌تریک یک بازی فوتبال فانتزی است؟

بهترین توصیف برای هت‌تریک یک بازی مربی‌گری فوتبال است، اما یک بازی فانتزی فوتبال نیز می‌باشد به این معنا که تمام تیم‌ها و بازیکنان در هت‌تریک خیالی بوده ولی در هت‌تریک یکتا هستند. تیم‌ها توسط کاربران واقعی که در هت‌تریک با آن‌ها به رقابت می‌پردازید، ایجاد و نامگذاری شده و توسعه می‌یابند. تصمیمات شما در مقابل استراتژی‌های سایر کاربران حقیقی محک زده می‌شوند. فصول هت‌تریک ارتباطی با فصول فوتبال دنیای واقعی نداشته و ریتم خود را دارند.

در هت‌تریک هیچ بازیکن واقعی وجود ندارد، اما تمام بازیکنان یکتا هستند و محصول استعدادیابی و سرمایه‌گذاری در آکادمی‌ها توسط کاربران بازی می‌باشند. به این ترتیب، هت‌تریک یک بازی فانتزی فوتبال است که شما می‌توانید در شکل گرفتن دنیای آن نقش داشته باشید.

لطفاً از یکی از بهترین بازی‌های مدیریتی دنیا دیدن کنید. امروز ثبت‌نام کنید، فردا پیروز باشید!
 
 
Server 080