ما از کوکی استفاده می‌کنیم - این به ما کمک می‌کند که به شما تجربه بهتری بدهیم.
با استفاده از وبسایت ما، شما می‌پذیرید که ما می‌توانیم روی رایانه شما کوکی ذخیره کنیم و به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

بازیکنان جوان

بازیکنان جوان

با استخدام بازیکنان جوان، می‌توانید بازیکنان جدیدی به تیم بزرگسالان خود بیاورید. این کار را می‌توان به دو طریق انجام داد:

  • استخدام یک بازیکن مستقیماً از خارج باشگاه به تیم بزرگسالان که توسط شبکه‌ی استعدادیابی انجام می‌شود.
  • ایجاد آکادمی‌ فوتبال جوانان، استخدام استعدادها و پرورش آنها. در این روش می‌توانید با دیگر تیم‌های جوانان در لیگ‌های عمومی ‌یا خصوصی مسابقه داده و سرانجام استعدادهای آینده‌دار خود را به تیم بزرگسالان دعوت کنید.

پیدا کردن بازیکن در شبکه استعداد‌یابی و دعوت او به تیم بزرگسالان روشی ساده، مؤثر و از نظر زمانی کارآمد برای به‌دست آوردن بازیکن جدید است. اداره‌ی آکادمی‌ جوانان دردسر بیشتری دارد اما لذت آن نیز بیشتر است.

تنها از یک روش می‌توانید استفاده کنید. اگر آکادمی‌ جوانان دارید دیگر نمی‌توانید از شبکه‌ی استعدادیابی، بازیکن جوانی به تیم خود دعوت کنید. هر چند، هزینه‌های آکادمی شما به‌عنوان سرمایه‌گذاری شبکه‌ی استعدادیابی نیز محسوب می‌شود و این، کارِ شما را راحت‌تر می‌کند که اگر خواستید آکادمی جوانان را تعطیل کرده و از شبکه‌ی استعدادیابی به جای آن استفاده کنید.

 
Server 071