Biz cookie-lərdən istifadə edirik - bu bizim sizə daha yaxşı oyun təcrübə verməyimizə kömək edir.
Saytı istifadə edərkən bizim cookies-lərin sizin cihazınıda yerləşdirməyə icazə verirsiz.

Gənclər akademiyasının oyunçuları

Xərclər

Gənclər akademiyanızı qurduğunuzda birdəfəlik qeydiyyat xərci olaraq 5 000 US$ ödəyəcəksiniz. Gənclər akademiyanızda bir skaut ilə işləməyin həftədə 10 000 US$ xərci var və əlavə hər skautun əlavə olaraq 5 000 US$ xərci var. Həmçinin yeni bir skaut aldığınızda ilk həftə maaşı olaraq 5 000 US$ ödəyəcəksiniz. Gənclər akademiyası üçün edilən xərcləri “Gənclər akademiyası xərcləri” adı altında həftəlik maliyyə hesabatında görə bilərsiniz. Gənclər akademiyanızda işçi heyəti yoxdur, zədə və s. kimi mövzularda oyunçular ailələrin təmənnasız olaraq verdiyi dəstəklə özlərini toparlayırlar. Eyni zamanda gənclər akademiyanızın gəlirləri də yoxdu, ümumiyyətlə dəstəkləməyə gələnlər gənclər akademiyanızdakı gənc oyunçuların dostları və ata-analarıdır.

Gənclər akademiyasından əsas komandaya oyunçu yüksəldərkən 2 000 US$ xərciniz çıxır.

Bundan başqa sizin xərcə düşəcəyiniz tək vəziyyət skautunuzun başqa bölgəyə getməsi təlimatını verməyinizdir. Bu vəziyyətdə təyyarə biletlərinin pulunu ödəmək məcburiyyətində qala bilərsiniz.

 
 
Server 080