Χρησιμοποιούμε cookies - μας βοηθάνε να σας παρέχουμε μια καλύτερη online εμπειρία.
Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας αποδέχεστε πως μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να έχουμε πρόσβαση σε cookies στην συσκευή σας.

Προσωπικό

Η πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού είναι πολύ σημαντική για την ομάδα σας και την ανάπτυξή της. Τα μέλη του προσωπικού σας δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στον πάγκο την ημέρα του αγώνα, αλλά δουλεύουν με τους παίκτες όλη την εβδομάδα και αναλαμβάνουν άλλα σημαντικά πόστα μέσα στον σύλλογο. Πλαισιώνουν τον προπονητή και είναι κρίσιμο για εσάς, σαν γενικό μάνατζερ του συλλόγου, να έχετε τους σωστούς ανθρώπους στην ομάδα.

Επίδραση προσωπικού και επίπεδα ικανότητας

Κάθε συνεισφορά που θα παίρνετε από την πρόσληψη ενός ικανού μέλους στο προσωπικό σας θα προστίθεται σαν σταθερή αύξηση σε κάποιο υπάρχον στατιστικό της ομάδας. Αυτή η αύξηση θα είναι πάντα ορατή σε εσάς. Αλλά από τη στιγμή που τα στατιστικά της ομάδας είναι δυναμικά και επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, το τελικό αποτέλεσμα της πρόσληψης ενός μέλους στο προσωπικό δεν θα είναι εύκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια. Αυτό για το οποίο θα είστε σίγουροι είναι ότι έχετε προχωρήσει προς την σωστή κατεύθυνση. Τα μέλη προσωπικού με ψηλότερο επίπεδο ικανότητας συνεισφέρουν με περισσότερη αύξηση. Αυτές οι αυξήσεις είναι γραμμικές - το οποίο σημαίνει ότι κάθε επιπλέον επίπεδο ικανότητας συνεισφέρει επιπλέον όσο και το προηγούμενο επίπεδο ικανότητας. Αν έχετε αρκετά μέλη προσωπικού της ίδιας κατηγορίας, οι αυξήσεις τους συνδυάζονται και υπολογίζονται μία φορά. Με αυτόν τον τρόπο, ένας βοηθός προπονητή επιπέδου 4 έχει την ίδια επίδραση με δύο βοηθούς προπονητή επιπέδου 2. Για να κάνουμε τα πράγματα ευκολότερα, πάντα θα βλέπετε την συνολική αύξηση που σας δίνει το προσωπικό εκείνη τη στιγμή ή όποιο προσωπικό έχετε σκοπό να προσλάβετε στην σελίδα Προσωπικού. Μπορείτε να δείτε έναν πίνακα με όλες τις Κατηγορίες Προσωπικού και Αυξήσεις στο τέλος αυτού του κεφαλαίου.

Μέγεθος του προσωπικού σας

Μπορείτε να προσλάβετε έως 4 μέλη προσωπικού συνολικά. Μπορείτε να προσλάβετε έως 2 Βοηθούς Προπονητή ταυτόχρονα. Για όλες τις άλλες κατηγορίες προσωπικού το Συμβούλιο επιτρέπει μόνο έναν εργαζόμενο την φορά.

Πρόσληψη και απόλυση

Όταν προσλάβετε ένα μέλος του προσωπικού, θα πρέπει να επιλέξετε ένα συμβόλαιο διάρκειας έως 16 εβδομάδων. Όσο μεγαλύτερο είναι το συμβόλαιο, τόσο φθηνότερο θα είναι ανά εβδομάδα. Έχετε τη δυνατότητα να σπάσετε ένα συμβόλαιο πριν τη λήξη του, αν αλλάξουν τα σχέδιά σας και χρειάζεστε μια θέση προσωπικού για να ανοίξει, αλλά αν το κάνετε, θα πρέπει να πληρώσετε ότι εξοικονόμηση έχει γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή, επί δυο, έτσι ώστε να είναι πολύ δαπανηρό για να αλλάξετε γνώμη. Επίσης, ένα μέλος του προσωπικού δεν μπορεί ποτέ να απολυθεί κατά την πρώτη εβδομάδα της εργασίας ή κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας του συμβολαίου. Πέρα από αυτό δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το πόσο συχνά μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο προσωπικό σας.

Διακοπή ενός συμβολαίου

Όταν σπάσει ένα συμβόλαιο, θα πρέπει να καταβληθεί ένα πρόστιμο ίσο με ότι εξοικονόμηση έχει γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή, επί δυο. Αν για παράδειγμα, έχετε ένα συμβόλαιο διάρκειας 13 εβδομάδων με επίπεδο 3 και θέλετε να το σπάσετε την 8η εβδομάδα, έχετε καταβάλει μέχρι σήμερα, 8 φορές τον εβδομαδιαίο μισθό [# SALARY4800] ή [# SALARY38400] στο σύνολο. Ωστόσο, εάν είχατε συμβόλαιο διάρκειας 8 εβδομάδων θα είχατε καταβάλει 8 φορές από [# SALARY6000] ή [# SALARY48000]. Η αποταμίευση είναι [# SALARY9600] και το πρόστιμο διακοπής θα είναι [# SALARY19200].

Κόστος/εβδομάδα

Διάρκεια συμβολαίου Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 Επίπεδο 5
1 εβδομάδα 2 115 US$ 4 230 US$ 8 460 US$ 16 920 US$ 33 840 US$
2 εβδομάδες 2 055 US$ 4 110 US$ 8 220 US$ 16 440 US$ 32 880 US$
3 εβδομάδες 1 890 US$ 3 780 US$ 7 560 US$ 15 120 US$ 30 240 US$
4 εβδομάδες 1 770 US$ 3 540 US$ 7 080 US$ 14 160 US$ 28 320 US$
5 εβδομάδες 1 710 US$ 3 420 US$ 6 840 US$ 13 680 US$ 27 360 US$
6 εβδομάδες 1 650 US$ 3 300 US$ 6 600 US$ 13 200 US$ 26 400 US$
7 εβδομάδες 1 575 US$ 3 150 US$ 6 300 US$ 12 600 US$ 25 200 US$
8 εβδομάδες 1 500 US$ 3 000 US$ 6 000 US$ 12 000 US$ 24 000 US$
9 εβδομάδες 1 440 US$ 2 880 US$ 5 760 US$ 11 520 US$ 23 040 US$
10 εβδομάδες 1 380 US$ 2 760 US$ 5 520 US$ 11 040 US$ 22 080 US$
11 εβδομάδες 1 320 US$ 2 640 US$ 5 280 US$ 10 560 US$ 21 120 US$
12 εβδομάδες 1 260 US$ 2 520 US$ 5 040 US$ 10 080 US$ 20 160 US$
13 εβδομάδες 1 200 US$ 2 400 US$ 4 800 US$ 9 600 US$ 19 200 US$
14 εβδομάδες 1 140 US$ 2 280 US$ 4 560 US$ 9 120 US$ 18 240 US$
15 εβδομάδες 1 080 US$ 2 160 US$ 4 320 US$ 8 640 US$ 17 280 US$
16 εβδομάδες 1 020 US$ 2 040 US$ 4 080 US$ 8 160 US$ 16 320 US$

Κατηγορίες προσωπικού

Βοηθός Προπονητή

Η αύξηση που δίνεται στην προπόνηση από τους βοηθούς προπονητή προστίθεται στην υπάρχουσα επίδραση της προπόνησης της ομάδας. Φροντίστε να έχετε έναν καλό κανονικό προπονητή πριν σκεφτείτε να ξοδέψετε χρήματα στους βοηθούς προπονητή. Αλλά όταν έχετε έναν ικανό βασικό προπονητή, η πρόσληψη ενός αριθμού βοηθών προπονητή καλού επιπέδου μπορεί να είναι μία καλή στρατηγική για μία ομάδα που επικεντρώνεται στην προπόνηση.

Επίπεδο Ταχύτητα Προπόνησης Ρίσκο Τραυματισμών Φόρμα
Επίπεδο: 0
Χωρίς αύξηση 40% Χωρίς αύξηση
Επίπεδο: 1
+3,5% +2,5% +0,05
Επίπεδο: 2
+7% +5% +0,1
Επίπεδο: 3
+10,5% +7,5% +0,15
Επίπεδο: 4
+14% +10% +0,2
Επίπεδο: 5
+17,5% +12,5% +0,25

Λεπτομέρειες Επίδρασης

Αυτή η αύξηση μπαίνει σαν πολλαπλασιαστής στην ήδη υπάρχουσα επίδραση της προπόνησης, όπως αυτή βγαίνει ανάλογα με την ικανότητα του βασικού προπονητή, την επιλεγμένη ένταση προπόνησης και το μερίδιο αντοχής. Παραδείγματος χάριν, αν έχετε έναν καλό προπονητή, 100% ένταση προπόνησης και 10% μερίδιο αντοχής, ένας 22χρονος μέσος, άριστος οργάνωση, θα έχει τις παρακάτω ταχύτητες προπόνησης:

Χωρίς βοηθό προπονητή: 8 εβδομάδες μέχρι το επόμενο επίπεδο
Συνδυασμός προπονητών επιπέδου 5: 7 εβδομάδες μέχρι το επόμενο επίπεδο
Συνδυασμός προπονητών επιπέδου 10: 6 εβδομάδες μέχρι το επόμενο επίπεδο.

Μπορείτε να απασχολείτε έως και 2 Βοηθούς Προπονητή ταυτόχρονα. Αν έχετε αρκετούς Βοηθούς Προπονητή, τα επίπεδα ικανότητάς τους θα δίνουν συνδυαστικά μία συνεισφορά. Αυτό σημαίνει ότι ένας Βοηθός Προπονητή Επιπέδου 4 συνεισφέρει ακριβώς το ίδιο με δύο Βοηθούς Προπονητή Επιπέδου 2.

Η προσθήκη βοηθών έχει δύο επιπλέον επιρροές, πέρα από την επίδραση στην προπόνηση. Αυξάνεται η φόρμα, αλλά αυξάνεται και η πιθανότητα τραυματισμών.

O κίνδυνος τραυματισμού υπολογίζεται ως ο μέσος όρος τραυματισμών ανά παιχνίδι, όχι ανά παίκτη, αλλά ανά ομάδα. Η στάνταρ τιμή είναι 0,4 τραυματισμοί ανά αγώνα για την ομάδα σας. Με ένα επιπέδου 5 Γιατρό αυτό μπορεί να μειωθεί σε 0,025. Οι Βοηθοί Προπονητή συμβάλλουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού από 0.025 τραυματισμούς ανά αγώνα ανά επίπεδο ικανότητας. Αυτό σημαίνει ότι ένας επιπέδου 5 Βοηθός Προπονητή αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού σε 0.525 τραυματισμούς ανά αγώνα (0,15 με επιπέδου 5 Γιατρό), και δύο επιπέδου 5 Βοηθούς Προπονητή σας δίνει κίνδυνο τραυματισμού 0,65 τραυματισμοί ανά αγώνα (0.275 με επιπέδου 5 Γιατρό ).

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στα θετικά των Βοηθών Προπονητή είναι ότι αυξάνουν την παρασκηνιακή φόρμα των παικτών σας. Αν έχετε Βοηθούς Προπονητή στο μέγιστο των 10 επιπέδων, η παρασκηνιακή φόρμα θα αυξάνεται κατά 0,5 επίπεδο. Με άλλα λόγια, 2 Βοηθοί Προπονητή Επιπέδου 5 συνεισφέρουν το μισό στην φόρμα από ότι ένας Προπονητής Φόρμας Επιπέδου 5.

Πίσω στις κατηγορίες

Γιατρός

Οι Γιατροί είναι υπεύθυνοι για την συνολική φυσική κατάσταση των παικτών σας. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργούν τόσο προληπτικά για να αποτρέψουν τραυματισμούς, όσο και θεραπευτικά αν κάποιος παίκτης τραυματιστεί. Το να έχετε έναν ικανό γιατρό στην ομάδα σας θα μειώσει το ρίσκο τραυματισμού και θα μειώσει τον χρόνο αποκατάστασης των τραυματισμένων παικτών.

Επίπεδο Ταχύτητα Ανάρρωσης Ρίσκο Τραυματισμών
Επίπεδο: 0
Χωρίς αύξηση 40%
Επίπεδο: 1
+20% -7,5%
Επίπεδο: 2
+40% -15%
Επίπεδο: 3
+60% -22,5%
Επίπεδο: 4
+80% -30%
Επίπεδο: 5
+100% -37,5%

Λεπτομέρειες Επίδρασης

Κάθε φορά που η ομάδα σας παίζει έναν αγώνα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ρίσκο τραυματισμού για τους παίκτες σας. Το να έχετε έναν ικανό γιατρό στην ομάδα θα μειώσει το αρχικό ρίσκο τραυματισμού για όλους τους παίκτες της ομάδας. Ένας Γιατρός Επιπέδου 5 θα μειώσει το αρχικό ρίσκο τραυματισμού από 0,4 τραυματισμούς ανά αγώνα σε 0,025 τραυματισμούς ανά αγώνα, αλλά να γνωρίζετε ότι και με άλλους παράγοντες - όπως η πρόσληψη επιπλέον Βοηθών Προπονητή - μπορεί να ανέβει ξανά το ρίσκο τραυματισμού.

Αν ένας παίκτης τραυματιστεί, οι Γιατροί βελτιώνουν τον χρόνο ανάρρωσής του. Στο Hattrick, οι τραυματισμοί εμφανίζονται ως εκτιμώμενη διάρκεια τραυματισμού σε εβδομάδες. Κατά την διάρκεια των καθημερινών ιατρικών ανανεώσεων, ο παίκτης αναρρώνει έως το 90% (όπου μπορεί να παίξει ξανά, αλλά είναι ακόμα λίγο τραυματίας) και τέλος, στο 100%, όπου δεν υπάρχει πλέον κανένα σημάδι του τραυματισμού του.

Το γράφημα δείχνει πόσο πιο γρήγορα θα αναρρώσει πλήρως ένας παίκτης από τον ίδιο τραυματισμό, ανάλογα με το αν έχει προσληφθεί Γιατρός ή όχι. Χωρίς Γιατρό, ένας παίκτης 19 χρονών θα αναρρώσει σε 3 εβδομάδες. Με έναν Γιατρό Επιπέδου 2 θα αναρρώσει σε περίπου 2 εβδομάδες. Με έναν Επιπέδου 5 θα αναρρώσει σε περίπου μιάμιση εβδομάδα.

Ένας παίκτης 29 χρονών με τον ίδιο τραυματισμό θα αναρρώσει σε 6 εβδομάδες χωρίς Γιατρό. Ένας Γιατρός Επιπέδου 1 θα μειώσει τον χρόνο ανάρρωσης στις 5 εβδομάδες περίπου. Ένας Γιατρός Επιπέδου 5 θα τον μειώσει ακόμα περισσότερο σε λίγο λιγότερο από 3 εβδομάδες.

Πίσω στις κατηγορίες

Αθλητικός Ψυχολόγος

Το ψυχολογικό παιχνίδι είναι σχεδόν το ίδιο σημαντικό με το φυσικό παιχνίδι. Η πρόσληψη αθλητικού ψυχολόγου μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ατμόσφαιρα νίκης. Αυτό το μέλος του προσωπικού μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε την αυτοπεποίθηση της ομάδας, όπως και να ανεβάσετε το ηθικό όλης της ομάδας.

Επίπεδο Ηθικό Ομάδας Αυτοπεποίθηση
Επίπεδο: 0
Χωρίς αύξηση Χωρίς αύξηση
Επίπεδο: 1
+0,1 +0,2
Επίπεδο: 2
+0,2 +0,4
Επίπεδο: 3
+0,3 +0,6
Επίπεδο: 4
+0,4 +0,8
Επίπεδο: 5
+0,5 +1

Λεπτομέρειες Επίδρασης

Το ηθικό της ομάδας εξαρτάται από την εντολή συμπεριφοράς που είχαν οι παίκτες σας στους προηγούμενους αγώνες. Αμέσως μετά από έναν αγώνα, το ηθικό της ομάδας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί, ανάλογα με τις εντολές του αγώνα. Αλλά μέχρι τον επόμενο αγώνα, οι παίκτες τείνουν προς τα κανονικά, που σημαίνει ότι το υψηλό ηθικό θα πέφτει σταδιακά και το χαμηλό σταδιακά θα ανεβαίνει. Ένας αθλητικός ψυχολόγος θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε αυτή την διαδικασία ανεβάζοντας το σημείο ισορροπίας προς το οποίο κινείται το ηθικό της ομάδας κανονικά. Ένα ψηλότερο σημείο ισορροπίας σημαίνει ότι οι ψηλές τιμές ηθικού θα μειώνονται πιο αργά και οι χαμηλές τιμές ηθικού θα ανεβαίνουν πιο γρήγορα. Η αύξηση που λαμβάνεται είναι το ένα δέκατο επιπέδου ηθικού για κάθε επίπεδο Ικανότητας που προσλαμβάνετε. Αυτό σημαίνει ότι ένας Αθλητικός Ψυχολόγος Επιπέδου 5 θα ανεβάσει το σημείο ισορροπίας του Ηθικού Ομάδας κατά μισό επίπεδο ηθικού.

Και η αυτοπεποίθηση της ομάδας ευνοείται από τον Αθλητικό Ψυχολόγο. Η αυτοπεποίθηση κυρίως εξαρτάται από τα αποτελέσματα της ομάδας σας και το πόσα γκολ έχει σκοράρει. Αλλά ο Αθλητικός Ψυχολόγος δίνει αύξηση και στην αυτοπεποίθηση. Αυτή η αύξηση ισούται με ένα ολόκληρο επίπεδο αυτοπεποίθησης με έναν Ψυχολόγο Επιπέδου 5, ή με το ένα πέμπτο του επιπέδου για κάθε επίπεδο που προσλαμβάνετε.

Πίσω στις κατηγορίες

Προπονητής Φόρμας

Η απόδοση των παικτών δεν εξαρτάται μόνο από τις τεχνικές ικανότητες και τη φυσική αντοχή. Οι παίκτες τείνουν να έχουν αυξομειώσεις στην φόρμα τους, και αυτό μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, μεταξύ άλλων και ψυχολογικοί.

Ο Προπονητής Φόρμας ειδικεύεται στο να παίρνει το μέγιστο από το υλικό των παικτών που έχετε. Κρατάει την ομάδα σε καλή κατάσταση και τους δίνει κίνητρο. Η πρόσληψη ενός προπονητή φόρμας δεν είναι για γρήγορες διορθώσεις, ούτε και η επίδρασή του είναι μόνιμη - αλλά για μερικές ομάδες και μερικές καταστάσεις μπορεί να είναι μία καλή λύση.

Επίπεδο Φόρμα
Επίπεδο: 0
Χωρίς αύξηση
Επίπεδο: 1
+0,2
Επίπεδο: 2
+0,4
Επίπεδο: 3
+0,6
Επίπεδο: 4
+0,8
Επίπεδο: 5
+1

Λεπτομέρειες Επίδρασης

Η φόρμα ενός παίκτη μετράει το πόσο κοντά είναι ο παίκτης στο να παίξει με το μέγιστο των ικανοτήτων του. Η αξία που βλέπετε στον παίκτη είναι η τρέχουσα φόρμα, και είναι αυτή που χρησιμοποιείται στην εξομοίωση του αγώνα. Παρόλα αυτά, η τρέχουσα φόρμα πάντα έχει μία τάση και η αξία προς την οποία κινείται η φόρμα που φαίνεται λέγεται παρασκηνιακή φόρμα. Με την χρησιμοποίηση ενός Προπονητή Φόρμας θα έχετε αύξηση σε κάθε ανανέωση παρασκηνιακής φόρμας. Κάθε φορά που η παρασκηνιακή φόρμα υπολογίζεται ξανά (αυτό συμβαίνει κάθε δεύτερη εβδομάδα) κάθε επίπεδο ικανότητας θα αυξάνει την παρασκηνιακή φόρμα κατά 0,2 του επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι ένας Προπονητής Φόρμας Επιπέδου 5 θα προσθέτει ένα ολόκληρο επίπεδο παρασκηνιακής φόρμας όταν γίνεται η ανανέωσή της. Η παρασκηνιακή φόρμα μπορεί να εξακολουθήσει να πέφτει, αλλά ο μέσος όρος με τον καιρό θα είναι μεγαλύτερος.

Πίσω στις κατηγορίες

Οικονομικός Διευθυντής

Ο Οικονομικός Διευθυντής αυξάνει την οικονομική ευελιξία του μάνατζερ. Είναι κάτι χρήσιμο ΜΟΝΟ για μάνατζερ πλούσιων συλλόγων.

(Αν είστε νέος χρήστης, δεν υπάρχει ανάγκη να σκεφτείτε καθόλου τον Οικονομικό Διευθυντή.)

Κανονικά, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έθετε ένα όριο στα διαθέσιμα μετρητά χρήματα προς τον μάνατζερ για έξοδα όπως μισθοί, ρήτρες μεταγραφών ή κατασκευές γηπέδου. Κάθε ποσό πέρα από αυτό το κεφάλαιο κίνησης θα διατηρείται σε απόθεμα από το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του Συλλόγου στο μέλλον. Αν χρειαστεί, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δίνει από το απόθεμα για επιπλέον κεφάλαιο κίνησης, αλλά μόνο με κάποιο μέτρο. Το πλεονάζον κεφάλαιο κίνησης θα μετατρέπεται σε απόθεμα με ρυθμό 2% των τρεχόντων πλεοναζόντων μετρητών ανά εβδομάδα.

Με την πρόσληψη Οικονομικού Διευθυντή το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιτρέπει και υψηλότερο κεφάλαιο κίνησης και γρηγορότερο ρυθμό επιστροφής από τα αποθέματα μετρητών. Σε αντάλλαγμα, αυτό θα επιτρέψει στον μάνατζερ να επενδύσει πιο επιθετικά από ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επέτρεπε. Ο Οικονομικός Διευθυντής μπορεί να είναι απαραίτητος για τις ομάδες που έκαναν αποταμίευση για κάποιες περιόδους και πλέον επιθυμούν να ξοδέψουν πολλά και γρήγορα για να κάνουν πορεία για το Κύπελλο ή τον τίτλο του πρωταθλήματος.

Επίπεδο Μέγιστο Κεφάλαιο Επιστροφή/εβδομάδα
Επίπεδο: 0
15 000 000 US$ 50 000 US$
Επίπεδο: 1
17 000 000 US$ 100 000 US$
Επίπεδο: 2
19 000 000 US$ 200 000 US$
Επίπεδο: 3
21 000 000 US$ 300 000 US$
Επίπεδο: 4
23 000 000 US$ 400 000 US$
Επίπεδο: 5
25 000 000 US$ 500 000 US$

Παράδειγμα: Η ομάδα Tycoon έχει συγκεντρώσει 40 000 000 US$ κεφάλαιο. Χωρίς κάποιον Οικονομικό Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιτρέπει στον μάνατζερ να διαχειρίζεται μόνο τα 15 000 000 US$ τη φορά. Αν ο μάνατζερ ξοδέψει 2 000 000 US$ και το νέο ταμειακό υπόλοιπο είναι 13 000 000 US$, το Διοικητικό Συμβούλιο θα κάνει πάλι διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια στο μάνατζερ, αλλά μόνο με τον αργό ρυθμό των 50 000 US$ την εβδομάδα.

Τώρα η ομάδα Tycoon προσλαμβάνει έναν Οικονομικό Διευθυντή Επιπέδου 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται πιο αισιόδοξο πως τα χρήματα διαχειρίζονται υπεύθυνα. Το επιτρεπόμενο κεφάλαιο κίνησης αυξάνεται στα 21 000 000 US$ και η εβδομαδιαία δόση ανεβαίνει στα 300 000 US$. Όσο το τρέχον κεφάλαιο του Συλλόγου βρίσκεται κάτω από 21 000 000 US$, 300 000 US$ επιπλέον την εβδομάδα θα μεταφέρονται αυτόματα από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα αποθέματα. Αν τα μετρητά ξεπεράσουν τα 21 000 000 US$, για παράδειγμα από πωλήσεις παικτών, τότε τα χρήματα αρχίζουν να ρέουν μέσα στα αποθέματα σε ποσοστό 2% του συνολικού ποσού μετρητών, κάθε εβδομάδα.

Πίσω στις κατηγορίες

Προπονητής τακτικής

Η πρόσληψη ενός βοηθού τακτικής θα βελτιώσει την ευελιξία της ομάδας με περισσότερες στρατηγικές κινήσεις και προηγμένες ενδεκάδες. Οι επιπτώσεις της ύπαρξης ενός τακτικού βοηθού είναι αισθητές κυρίως βραχυπρόθεσμα, δεδομένου ότι επηρεάζει μόνο τον επερχόμενο αγώνα - γι αυτό σιγουρευτείτε ότι θα προσλάβετε έναν όταν η ομάδα σας θα τον χρειάζεται.

Επίπεδο Επιπλέον αλλαγές / εντολές Ευελιξία στο στυλ παιχνιδιού
Επίπεδο: 0
Χωρίς αύξηση Χωρίς αύξηση
Επίπεδο: 1
+1 +20pp
Επίπεδο: 2
+2 +40pp
Επίπεδο: 3
+3 +60pp
Επίπεδο: 4
+4 +80pp
Επίπεδο: 5
+5 +100pp

Λεπτομέρειες Επίδρασης

Αντί για τις πέντε το μέγιστο στάνταρ εντολές ανά αγώνα (που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αλλαγές, αλλαγή συμπεριφοράς παίκτη ή ανταλλαγή θέσης) μπορείτε τώρα να πάρετε μία επιπλέον εντολή ανά επίπεδο τακτικής του βοηθού σας, με ανώτατο όριο 10 εντολές με έναν επιπέδου 5 βοηθό τακτικής. Λάβετε υπόψη ότι εξακολουθεί να ισχύει το όριο των 3 αλλαγών ανά αγώνα, ακόμα και όταν έχετε ένα Βοηθό τακτικής.

Το στυλ του παιχνιδιού κυμαίνεται μεταξύ του 100% αμυντικά (που είναι προεπιλογή για αμυντικογενή προπονητή) και 100% επιθετικά (που είναι προεπιλογή για επιθετικογενείς προπονητές) με τους ουδέτερους να είναι το μέσο σημείο. Θα είστε σε θέση να το επιλέξετε αυτό για κάθε αγώνα στο μενού των εντολών αγώνα, όπου θα πάρετε 20pp (ποσοστιαίες μονάδες) ευελιξία σε κάθε επίπεδο του βοηθού τακτικής σας από το στυλ παιχνιδιού του προπονητή σας.

Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν αμυντικογενή προπονητή και επίσης έναν επιπέδου 5 βοηθό τακτικής, θα έχετε πλέον μια διαθέσιμη γκάμα σε στυλ παιχνιδιού που εκτείνεται από το 100% αμυντικά σε ουδέτερα. Εάν έχετε ένα ούτε επιθετικογενή ούτε αμυντικογενή προπονητή μαζί με έναν επιπέδου 5 βοηθό τακτικής το διαθέσιμο εύρος σας θα κυμαίνεται από Ουδέτερο κατά το ήμισυ μέχρι αμυντικά (50%) και επιθετικά (50%).

Πρέπει να έχετε το Βοηθό Τακτικής σας στην κατάσταση μισθοδοσίας κατά τη στιγμή του αγώνα. Σε περίπτωση που έχετε δώσει εντολές αγώνα με ένα βοηθό τακτικής, στη συνέχεια τον απολύσετε ή λήξει το συμβόλαιο του χωρίς να ανανεωθεί, ο αγώνας θα προσομοιώνεται χωρίς αυτές τις επιπλέον υπο/εντολές και χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο στυλ παιχνιδιού του τωρινού προπονητή σας.

 
 
Server 080