Wij gebruiken cookies - ze helpen ons om jou een betere online ervaring te bezorgen.
Door onze website te gebruiken accepteer je dat wij cookies opslaan en uitlezen op je computer / tablet / telefoon.

Het bekersysteem

Een van de bekertoernooien in Hattrick winnen is een grote uitdaging voor elke manager. In de beker doen je spelers ook veel ervaring op en verdien je extra geld voor je club. Het systeem is zo ontworpen dat de bekerwedstrijden een betekenisvolle ervaring zijn voor teams op elk niveau. Elke club is verzekerd van minstens drie bekerwedstrijden per seizoen.

Alle teams in Divisie VI en hoger spelen in het nationale bekertoernooi. Als een team vroegtijdig wordt uitgeschakeld in de nationale beker, gaat het in plaats daarvan naar een lager bekertoernooi. Als een land meer dan zes divisies heeft, bestaat er een divisiebeker voor elke divisie lager dan Divisie VI. De clubs in deze divisies (Divisie VII en lager) spelen in hun eigen divisiebeker en niet in de nationale beker.

Als je team vroegtijdig wordt uitgeschakeld in de divisiebeker, mag je in plaats daarvan deelnemen aan een lager bekertoernooi.

Bekerloting

Bekerwedstrijden worden altijd door de week gespeeld. De eerste ronde van de nationale beker en de divisiebekers vindt altijd plaats een paar dagen vóór de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Aan de herkansingstoernooien nemen clubs deel die zijn uitgeschakeld in de nationale beker en de divisietoernooien. Daarom beginnen de eerste herkansingstoernooien een week na de nationale beker en de divisiebekers. Er zijn verschillende herkansingstoernooien die corresponderen met het nationale en met elk divisietoernooi. Je eerste tegenstander in de beker en het toernooi waaraan je deelneemt worden een week voor aanvang bekendgemaakt. Vlak na de eerste wedstrijd zal je volgende tegenstander bekend worden, en ik welk toernooi je dan uitkomt.

Bekerwedstrijden

De vuistregel is dat het sterkste team in het toernooi uit speelt tegen het zwakste team in het toernooi. Om dat te bepalen gebruiken we een rangschikking, die hieronder verder wordt uitgelegd.

In de laatste zes rondes van het toernooi is de rangschikking niet meer van belang voor het eventuele thuisvoordeel, omdat vanaf dat moment alle wedstrijden op neutraal terrein worden gespeeld.

Bekerloting

Hoe wordt je tegenstander in de beker bepaald?

In de eerste ronde van de beker speelt het hoogst gerangschikte team uit bij het laagst gerangschikte team in de beker.

Voor de eerste bekerronde is ook het schema voor de tweede ronde al gemaakt. Daarbij wordt aangenomen dat alle hoger gerangschikte teams de eerste wedstrijd winnen.

Als een lager gerangschikt team de eerste ronde overleeft, neemt het de plaats over van zijn tegenstander uit de eerste ronde. Dat kan een makkelijkere tegenstander opleveren dan het team anders gekregen zou hebben.
Dit voordeel is echter tijdelijk. Vóór de tweede ronde wordt gespeeld, wordt het schema voor de derde ronde gemaakt. En daarin wordt het hoogst gerangschikte overgebleven team weer gematcht met het laagst gerangschikte overgebleven team en zo verder.

Het voordeel van dit systeem is dat alle overgebleven teams in de beker weten wat ze te wachten staat als ze hun wedstrijd winnen en doorgaan naar de volgende ronde. Je kunt altijd zien welke teams in de volgende ronde eventueel tegenover jouw team staan.

Hier een voorbeeld van hoe de loting van het Hattrick bekersysteem werkt:

1. In de eerste ronde hebben we de deze 16 teams aan elkaar gekoppeld in 8 wedstrijden, waarbij het nummer achter het team de plaatsingsvolgorde aangeeft:

Eerste ronde

TeamRank16-TeamRank1
TeamRank15-TeamRank2
TeamRank14-TeamRank3
TeamRank13-TeamRank4
TeamRank12-TeamRank5
TeamRank11-TeamRank6
TeamRank10-TeamRank7
TeamRank9-TeamRank8

De verwachte wedstrijden in ronde 2, zoals bekendgemaakt voor aanvang van ronde 1, zijn als volgt:

TeamRank8-TeamRank1
TeamRank7-TeamRank2
TeamRank6-TeamRank3
TeamRank5-TeamRank4

Echter, twee wedstrijden zijn geëindigd in een verrassende overwinning voor de underdog. Teams 16 en 14 hebben hun potje gewonnen van een sterkere tegenstander. Daarom zijn de wedstrijden in ronde 2 als volgt:

TeamRank8-TeamRank16
TeamRank7-TeamRank2
TeamRank6-TeamRank14
TeamRank5-TeamRank4.

Nu is de loting voor ronde 3 achter de rug en is het systeem er opnieuw van uitgegaan dat de hooggeplaatste teams winnen. Zo ziet het schema eruit:

Team Rank8-TeamRank2
TeamRank6-TeamRank4

Als Team 16 opnieuw wint, verkrijgt het de plaats van Team 8 in de loting.
Als Team 14 opnieuw wint, verkrijgt het de plaats van Team 6 in de loting.

Rangschikking in het bekertoernooi

De rangschikking in de beker wordt gebruikt tijdens het aanmaken van de loting. Het is een statische rangschikking, die niet verandert in de loop van het toernooi. De eerste factor voor de bepaling van die rangschikking is de divisie waarin het team speelt in het lopende competitieseizoen. Teams worden vervolgens gerangschikt in deze groepen:

1. Actieve gedegradeerde teams
2. Actieve teams die niet degraderen of promoveren
3. Teams die op eigen kracht promoveren
4. Teams die "gratis"promoveren (en daarmee een gedegradeerd botteam vervangen)
5. Botteams, in het geval van lege plaatsen.

Teams in elke bovenstaande groep worden gesorteerd volgens de ranglijst aan het einde van het afgelopen seizoen. De plaatsing blijft gelijk gedurende de looptijd van de bekerwedstrijden.

Uitkomen in een secundair bekertoernooi

In secundaire bekertoernooien is het moment van instromen ook van belang voor de plaatsing. Teams die vroeg instromen (en dus vroeg zijn uitgeschakeld in het hoofdtoernooi) worden gegarandeerd hoger geplaatst dan teams die later instromen. De rangschikking van elk team afzonderlijk speelt nog steeds een rol, maar bepaalt alleen nog de plaatsing van de teams die op hetzelfde moment instromen.

Een voorbeeld: jouw team presteert het om tot ronde 5 of 6 in de Nationale beker (hoofdtoernooi) te blijven. Na uitschakeling stroom je in in een secundair bekertoernooi. Jouw team is dan altijd lager geplaatst dan teams die in de eerste ronde zijn ingestroomd. In de loting wordt het hoogst geplaatste onder de teams die in de eerste ronde zijn begonnen, gekoppeld aan het laagst geplaatste van de meest recent ingestroomde teams.

De bekers en hun opzet

Het belangrijkste bekertoernooi in elk land is de nationale beker. Hierin spelen alle teams in Divisie VI en hoger die een menselijke manager hebben. Alleen de allerbeste teams zullen in aanmerking komen om de nationale beker te winnen, maar elk team dat ver weet te komen in dit toernooi wordt daar goed voor beloond.

Als je team vroegtijdig wordt uitgeschakeld in de nationale beker, krijg je een herkansing. Als je wordt uitgeschakeld in een van de eerste zes ronden van de nationale beker, krijg je een plaats in een van de drie nationale herkansingstoernooien. Hierin meespelen is nog steeds aantrekkelijk voor je club, maar de inkomsten liggen wel een stuk lager dan in de nationale beker. Het zou altijd aantrekkelijker moeten zijn om in de nationale beker te blijven als je dat lukt.

De drie herkansingsbekers heten Smaragd, Robijn en Saffier. In de Smaragden Beker komen alle teams die uitgeschakeld worden in de ronden 1 en 6 van de nationale beker. Teams die in de ronden 2 en 5 worden uitgeschakeld komen in de Robijnen Beker. En teams die in de ronden 3 en 4 worden uitgeschakeld gaan door voor de Saffieren Beker. Deze drie toernooien lopen parallel aan elkaar en aan de nationale beker, en krijgen elk een eindwinnaar. Let op dat de herkansingsbekers een andere naam kunnen hebben in sommige landen.

Teams die worden uitgeschakeld in ronde 1 van de Smaragden en de Robijnen herkansingscup krijgen een plaats in de Troostbeker. Dit toernooi levert geen prijzengeld of andere voordelen op, maar wel een trofee.

In landen met meer dan zes divisies worden er divisiebekertoernooien gehouden voor divisie VII en lager. De divisietoernooien kennen eenzelfde structuur , met één hoofdtoernooi, de drie herkansingsbekers Smaragd, Robijn en Saffier, en een troostbeker. Het enige verschil is dat de prijzengelden lager zijn.

De omvang van de bekertoernooien wordt bepaald door het aantal clubs met menselijke manager dat recht heeft op een plaats. Er wordt een zo klein mogelijk toernooi gecreërd waarin plaats is voor al deze clubs. Vervolgens wordt het toernooi opgevuld met botteams.

1. Het aantal in aanmerking komende teams met een menselijke manager wordt geteld.
2. Er wordt een zo klein mogelijk toernooi gecreëerd waarin plaats is voor alle teams met een menselijke manager.
3. De menselijke teams worden in het toernooi geplaatst.
4. Daarna worden reguliere bots uit de competitie als opvulling gebruikt.
5. Als er niet genoeg zijn, worden nieuwe botteams aangemaakt speciaal voor de beker.


Week Nationale beker Herkansingsbeker
(Smaragd)
Herkansingsbeker
(Robijn)
Herkansingsbeker
(Saffier)
Troostbeker
Teams Teams Teams Teams Teams
1 16384
2 8192 8192
3 4096 4096 4096 4096
4 2048 2048 2048 2048 4096
5 1024 1024 1024 2048 2048
6 512 512 1024 1024 1024
7 256 512 512 512 512
8 128 256 256 256 256
9 64 128 128 128 128
10 32 64 64 64 64
11 16 32 32 32 32
12 8 16 16 16 16
13 4 8 8 8 8
14 2 4 4 4 4
15 - 2 2 2 2
16 - - - - -
  • De verliezende teams in ronde 1 en 6 van de nationale beker gaan door in het Smaragden herkansingstoernooi.
  • De verliezende teams in ronde 2 en 5 van de nationale beker gaan door in het Robijnen herkansingstoernooi.
  • De verliezende teams in ronde 3 en 4 van de nationale beker gaan door in het Saffieren herkansingstoernooi.
  • De verliezende teams in ronde 1 van de Smaragden en Robijnen herkansingstoernooien gaan door naar de Troostbeker.

Effecten op het team

Een belangrijk aspect van de beker is het tactische element. Als je het lang volhoudt in de beker heb je meer officiële wedstrijden, wat ook meer kansen betekent om het zelfvertrouwen en de teamgeest van je team op te vijzelen voor de competitie. In bekerwedstrijden doen je spelers ook veel ervaring op, wat samen met de hogere kaartverkoop een lange bekercampagne nog voordeliger maakt. Echter, niet alle bekertoernooien hebben dezelfde effecten.

Kaarten en blessures zijn volledig van kracht in de beker. Als je een kaart oploopt in een bekerwedstrijd kan dat betekenen dat je speler geschorst wordt voor de volgende competitiewedstrijd.

Teamgeest, zelfvertrouwen en supportersstemming: alleen de nationale beker- en de divisiebekerwedstrijden hebben hierop effect. Wedstrijden in de lagere bekertoernooien zijn als vriendschappelijke wedstrijden als het gaat om het effect op de teamgeest, het zelfvertrouwen en de supportersstemming na afloop van de wedstrijd.

Ervaring: nationale beker- en divisiebekerwedstrijden geven een speler op het veld een dubbele dosis ervaring vergeleken met een competitiewedstrijd. Herkansings- en troostbekerwedstrijden geven je spelers de helft van de ervaring die ze opdoen in een competitiewedstrijd.

Bekerinkomsten

De kaartverkoop is een belangrijk voordeel van een succesvolle bekercampagne. Hoe langer je in een bekertoernooi blijft, hoe meer toeschouwers er komen en hoe meer je dus verdient. De nationale beker en de divisiebekers vinden de fans een stuk aantrekkelijker dan de bijbehorende herkansings- en troosttoernooien. Een nationale of divisiebekerwedstrijd kan (wat verder in het toernooi) net zo'n bezoekersschare trekken als een competitiewedstrijd. De andere bekerwedstrijden zijn qua bezoekersaantallen meer te vergelijken met vriendschappelijke wedstrijden. In de nationale herkansingsbeker komen er driemaal zoveel toeschouwers als bij een internationale vriendschappelijke wedstrijd tussen dezelfde twee teams. In de nationale troostbeker komen er tweemaal zoveel toeschouwers als bij een internationale vriendschappelijke wedstrijd tussen dezelfde twee teams. In een herkansingsbeker op divisieniveau komen er tweemaal zoveel toeschouwers als bij een internationale vriendschappelijke wedstrijd tussen dezelfde twee teams. In de troostbeker op divisieniveau komen er 50% meer toeschouwers dan bij een internationale vriendschappelijke wedstrijd tussen dezelfde twee teams.

De thuis spelende ploeg krijgt 67% van de opbrengst van de kaartverkoop en het uit spelende team 33%. In de laatste zes ronden worden de opbrengsten 50/50 verdeeld. Over het algemeen zijn de fans niet erg geïnteresseerd in de eerste bekerrondes, maar hun interesse zal toenemen hoe verder je komt. De beste teams in de beker ontvangen ook wat prijzengeld, zoals je ziet in de tabel hieronder. Er is geen prijs voor de topscorer van het bekertoernooi.

Nationale beker

Positie Nationale beker Herkansingsbeker Troostbeker
Winnaar 1 500 000 US$ 300 000 US$ -
Verliezend finalist 1 000 000 US$ 150 000 US$ -
Gekomen tot de halve finale 750 000 US$ 100 000 US$ -
Gekomen tot de kwartfinale 500 000 US$ 50 000 US$ -
Gekomen tot de achtste finale 250 000 US$ 25 000 US$ -
Gekomen tot de laatste 32 200 000 US$ - -
Gekomen tot de laatste 64 180 000 US$ - -
Gekomen tot de laatste 128 160 000 US$ - -
Gekomen tot de laatste 256 140 000 US$ - -
Gekomen tot de laatste 512 120 000 US$ - -
Positie Divisiebeker Herkansingsbeker Troostbeker
Winnaar 300 000 US$ 150 000 US$ -
Verliezend finalist 150 000 US$ 100 000 US$ -
Gekomen tot de halve finale 100 000 US$ 50 000 US$ -
Gekomen tot de kwartfinale 50 000 US$ 25 000 US$ -
Gekomen tot de achtste finale 25 000 US$ - -
 
Server 071