Wij gebruiken cookies - ze helpen ons om jou een betere online ervaring te bezorgen.
Door onze website te gebruiken accepteer je dat wij cookies opslaan en uitlezen op je computer / tablet / telefoon.

De opstelling: de basisprincipes

Als teammanager bepaal jij hoe je team gaat spelen en in welke formatie. Voor elke wedstrijd geef je je beslissing door - je wedstrijdorders - door middel van het wedstrijdformulier dat je kunt vinden onder Wedstrijden. Je orders moeten tenminste 20 minuten voor het begin van de wedstrijd doorgegeven zijn, maar houd er rekening mee dat het horloge van de scheidsrechter wellicht afwijkt van die van jou. Vermijd dus die 'last minute'-orders. Je kunt ook een standaardopstelling maken (wat we je aanraden als voorzorgsmaatregel). Dit houdt in dat Hattrick deze opstelling voor toekomstige wedstrijden vanzelf overneemt. Je kunt je opstelling later altijd nog aanpassen aan de omstandigheden die van invloed zouden kunnen zijn op de wedstrijden die er aan komen.

Beginopstelling en wissels

Voor elke wedstrijd kies je elf basisspelers, je wissels, degene die je spelhervattingen verzorgt, en je aanvoerder. In het wedstrijdformulier kun je je spelers door middel van "drag and drop" (slepen en neerzetten) in een opstelling zetten.

Als een van je spelers geblesseerd raakt, zal een vervanger zijn plaats op het veld innemen. Als je geen wissel voor een positie ingesteld hebt, of als die wissel ook geblesseerd raakt, zal automatisch een van de andere wissels er in komen. Als je helemaal geen wissels meer hebt, zul je het spel moeten voortzetten met 10 spelers. Als je geen wissels meer hebt en je keeper raakt geblesseerd (of als je voor hem geen wissel had ingesteld), zal een veldspeler zijn plaats innemen. Je kunt ook voorwaardelijke wissels instellen. Zie het hoofdstuk Wissels voor meer informatie.

Walk-overs

Let op dat je competitie- of bekerwedstrijden met minimaal 9 spelers moet beginnen.

Als je opstelling minder dan 9 spelers bevat, maar je hebt spelers beschikbaar in je selectie, zullen andere clubfunctionarissen ingrijpen en een team aanwijzen voor deze wedstrijd. In zo'n wedstrijd zal dit leiden tot een lagere teamgeest, vorm, vertrouwen en formatie-ervaring voor jouw team vergeleken met wanneer je de opstelling zelf had ingediend. Dit geldt alleen voor deze wedstrijd en spelers krijgen wel training voor deze wedstrijd.

Als er niet genoeg spelers in de selectie zijn voor een geldige opstelling, zal jouw team een walk-over geven. Dit bestraft ook het team op de manier zoals hierboven beschreven, maar de negatieve effecten werken ook door op de volgende wedstrijden. Ook gaat de training voor deze wedstrijd verloren.

Als je niet minimaal 9 spelers opstelt in je niet-officiële wedstrijden of jeugdwedstrijden, zullen spelers uit de buurt jouw team vervangen. In tegenstelling tot officiële wedstrijden, heeft dit geen negatieve invloed op de training van spelers die wel in een officiële wedstrijd hebben gespeeld die week.

Je teamformatie bepalen

Je kunt met elke opstelling spelen die mogelijk is op het wedstrijdformulier. Je trainingspagina bevat ook een volledig overzicht van de mogelijke formaties.

Het is goed om te weten dat wanneer er meer dan een speler op een centrale positie speelt (centrale verdediger, centrale middenvelder of aanvaller), ze niet met hun volledige vaardigheid bijdragen aan je teamrating. Dit bijdrageverlies is ook groter voor drie spelers dan voor twee. Het idee hierachter is dat wanneer meerdere spelers in dezelfde zone samenspelen ze gaan vertrouwen op de andere spelers en ze zich zelf niet volledig zullen inzetten.

Samenvattend, één speler op een centrale positie draagt 100% bij; bij twee spelers op een centrale positie is er bijdrageverlies (die beide spelers beïnvloedt) en bij drie spelers zal het verlies nog wat groter zijn (voor alle drie de spelers). Dit verlies is van invloed op alle vaardigheden van de speler.

Het bijdrageverlies is ook groter voor centrale middenvelders dan voor aanvallers, en groter voor aanvallers dan voor verdedigers. Om precies te zijn, het verlies voor centrale middenvelders is ongeveer tweemaal dat van verdedigers. Voor aanvallers ligt het er ongeveer tussenin.

Tactieken en teammotivatie

In de wedstrijdorders kun je ook de tactiek van je team bepalen (als je wilt) en de teammotivatie voor een wedstrijd. De diverse tactieken worden beschreven in het hoofdstuk Wedstrijd: Tactieken, en teammotivatie wordt uitgelegd in het hoofdstuk Psychologie.

Mandekking

Met mandekking laat je een van je spelers proberen een belangrijke tegenstander te volgen en te neutraliseren. Mandekking brengt risico's met zich mee, dus wees voorzichtig. Maar met de juiste speler en de juiste timing kan je zomaar de balans in de wedstrijd jouw kant op laten gaan.

Het principe is dat je een van je spelers beveelt een specifieke speler van de tegenstander te schaduwen en tegen te houden. Als die tegenstander op het veld is, wordt de order na 5 minuten van kracht en zal je speler veel minder bijdragen aan het team dan normaal. Je speler draagt 50% minder bij als de tegenstander dichtbij is, en 65% minder als hij verder weg is. Het voordeel voor jou is hopelijk dat de bijdrage van het doelwit ook afneemt. Dit hangt af van hoe efficiënt jouw speler is als mandekker. De truc is natuurlijk om de situaties te vinden waar mandekking loont en om ongunstige situaties te vermijden.

Een speler met instructies voor mandekking kan geen andere instructies krijgen: Als je dus een speler orders geeft voor mandekking, vervallen alle eerder gegeven orders van aanvallend, verdedigend, naar de vleugel of naar het midden.

Je kunt slechts één order voor mandekking geven per wedstrijd aan één van je verdedigers, vleugelverdedigers en centrale middenvelders tegen een aanvaller, vleugelspeler of centrale middenvelder als doelwit bij je tegenstander. Als die speler niet wordt opgesteld of in een niet te dekken positie speelt, vervalt de order. Maar je speler verliest nog steeds 10% bijdrage. Echter, een order voor mandekking die niet getriggerd is aan het begin van de wedstrijd kan later actief worden als het doelwit in het veld komt of verhuist naar een te dekken positie.

Als een order voor mandekking actief is, zal een speler niet met zijn vaardigheden bijdragen aan teamtactieken (zoals pressievoetbal of counter). Echter, hij zal wel bijdragen aan tactieken met zijn vaardigheden als de order voor mandekking niet geactiveerd is. Maar alleen nadat de bovengenoemde straf van 10% is meegenomen.

De vaardigheid verdedigen is het belangrijkste voor je Mandekker. Het wordt vergeleken met de hoogste vaardigheid van het doelwit. Deze check bepaalt hoe groot de straf zal zijn op de bijdrage van de doelwitspeler. Krachtige spelers krijgen een grote bonus (10%) op hun verdedigen tijdens de berekening van het mandekken, en spelers zonder specialiteit krijgen een kleinere bonus (5%). Voor de doelwitten: met de Technische specialiteit krijg je een straf op hun hoogste vaardigheid (-8%) tijdens de berekening van het mandekken, terwijl Onvoorspelbare spelers een versterking krijgen (+8%). Vorm, conditie, ervaring, clubtrouw, moederclubbonus en gezondheid zijn belangrijk voor zowel mandekkers als doelwitten. Let op dat al deze bonussen en straffen wat betreft specialiteiten alleen tellen voor het berekenen van het mandekken, en niet voor de ratings.

Elke straf voor de mandekker tast alle vaardigheden aan, behalve keepen en spelhervatten. Straffen op de doelwitspeler sluiten ook verdedigen uit.

Individuele orders

Je kunt alle spelers op het veld individuele orders geven. Je kunt bijvoorbeeld je centrale middenvelder opdracht geven om "verdedigend" te spelen. Dit betekent dat hij wel nog steeds een centrale middenvelder is, maar dat hij zich meer concentreert op verdedigen dan normaal, en minder op aanvallen. Er zijn vier soorten individuele orders. Zie deze tabel voor details over wat ze betekenen voor elke positie. Je kunt een speler ook vragen een sterspeler van de tegenstander te dekken. Meer hierover staat in de sectie Mandekking.
 
Server 070