Používame cookies - pomáhajú nám zlepšovať váš zážitok z online hry.
Používaním našej stránky súhlasíš s ukladaním cookies na tvojom zariadení.

Pomoc »   Manuál »   Zamestnanci 

Zamestnanci

Najatie správnych zamestancov je dôležité pre tvoj tím a pre rozvoj tvojho klubu. Je možné, že ich nebudeš potrebovať len pri zápase, ale počas celého týždňa - pri práci s hráčmi i pri plnení iných úloh pre klub. Dopĺňajú hlavného trénera a pre teba ako manažéra je dôležité uistiť sa, že máš v tíme tých správnych ľudí.

Vplyv zamestnancov a úrovne schopností

Každý príspevok, ktorý získaš najatím zamestnanca, sa ráta ako nemenný bonus k už existujúcim príspevkom. Tento bonus budeš vždy vidieť. Keďže sa ale tímové štatistiky neustále menia a vplývajú na ne rôzne faktory, výsledný efekt je ťažké presne predpovedať. V čom si môžeš byť istý, je smer posúvania ručičky. Zamestnanci s vyššími schopnosťami ponúkajú vyšší príspevok. Tieto príspevky sú lineárne, čo znamená, že každá ďalšia úroveň schopností pridáva rovnako ako úroveň pred ňou. Ak máš niekoľko zamestnancov rovnakej kategórie, ich príspevky sa koombinujú a vplývajú len raz. Preto asistent trénera 4. úrovne má rovnaký vplyv ako dvaja asistenti trénera 2. úrovne. Aby sme to uľahčili, na stránke zamestnancov vždy uvidíš aktuálny príspevok tvojich zamestnancov alebo zamestnancov, ktorých plánuješ najať. Na konci tejto časti nájdeš tabuľku so všetkými kategóriami zamestnancov a ich príspevkami.

Veľkosť tvojho tímu zamestnancov

Spolu môžeš zamestnávať 4 špecialistov. Naraz si môžeš najať dvoch asistentov trénera. Z ostatných kategórií špecialistov ti správna rada klubu dovolí najať len jedného zamestnanca.

Najímanie a prepúšťanie

Pri najímaní zamestnanca je potrebné vybrať dĺžku trvania zmluvy. Čím dlhšiu zmluvu zamestnancovi ponúkneš, tým nižší bude mať týždenný plat. Tiež máš možnosť ukončiť zmluvu predčasne, ak sa zmenili plány tímu a ten potrebuje voľné miesto pre iného zamestnanca. V takom prípade budeš musieť zaplatiť odstupné vo výške dvojnásobku čiastky, ktorú si vďaka dlhodobej zmluve ušetril. Zamestnanec tiež nemôže byť vyhodený počas prvého týždni alebo počas posledného týždňa platnosti zmluvy. Mimo týchto obmedzení už nie je žiadne ďalšie, ktoré by určovalo, ako často môžeš robiť zmeny v tíme zamestnancov.

Zrušenie zmluvy

Keď sa rozhodneš predčasne ukončiť zmluvu, musíš poškodenému zamestnancovi vyplatiť odstupné vo výške dvojnásobku čiastky, ktorú si ušetril vďaka dlhodobej zmluve. Napríklad, pokiaľ si podpísal zmluvu na 13 týždňov so zamestnancom úrovne 3 a chceš ju vypovedať v 8. týždni, doteraz si týždenne zaplatil 4 800 US$ a celkovo 38 400 US$. Avšak, v prípade zmluvy o dĺžke 8 týždňov by si platil týždenne 6 000 US$ a celkovo 48 000 US$. Ušetrená čiastka je teda 9 600 US$ a vyplatenie odstupného bude klubovú kasu stáť 19 200 US$.

Výdavky/týždeň

Dĺžka zmluvy Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
1 týždeň 2 115 US$ 4 230 US$ 8 460 US$ 16 920 US$ 33 840 US$
2 týždne 2 055 US$ 4 110 US$ 8 220 US$ 16 440 US$ 32 880 US$
3 týždne 1 890 US$ 3 780 US$ 7 560 US$ 15 120 US$ 30 240 US$
4 týždne 1 770 US$ 3 540 US$ 7 080 US$ 14 160 US$ 28 320 US$
5 týždňov 1 710 US$ 3 420 US$ 6 840 US$ 13 680 US$ 27 360 US$
6 týždňov 1 650 US$ 3 300 US$ 6 600 US$ 13 200 US$ 26 400 US$
7 týždňov 1 575 US$ 3 150 US$ 6 300 US$ 12 600 US$ 25 200 US$
8 týždňov 1 500 US$ 3 000 US$ 6 000 US$ 12 000 US$ 24 000 US$
9 týždňov 1 440 US$ 2 880 US$ 5 760 US$ 11 520 US$ 23 040 US$
10 týždňov 1 380 US$ 2 760 US$ 5 520 US$ 11 040 US$ 22 080 US$
11 týždňov 1 320 US$ 2 640 US$ 5 280 US$ 10 560 US$ 21 120 US$
12 týždňov 1 260 US$ 2 520 US$ 5 040 US$ 10 080 US$ 20 160 US$
13 týždňov 1 200 US$ 2 400 US$ 4 800 US$ 9 600 US$ 19 200 US$
14 týždňov 1 140 US$ 2 280 US$ 4 560 US$ 9 120 US$ 18 240 US$
15 týždňov 1 080 US$ 2 160 US$ 4 320 US$ 8 640 US$ 17 280 US$
16 týždňov 1 020 US$ 2 040 US$ 4 080 US$ 8 160 US$ 16 320 US$

Kategórie zamestnancov

Asistent trénera

Príspevok asistentov trénera sa k rýchlosti tréningu pripočítava k celkovej efektivite tréningu. Predtým, než si najmeš drahého asistenta trénera, uisti sa, že máš najatého kvalitného trénera. Ak ho ale máš, najatie niekoľkých šikovných asistentov trénera môže byť dobrou stratégiou v prípade, že sa so svojim tímom zameriavaš na tréning.

Úroveň Rýchlosť tréningu Riziko zranenia Forma
Úroveň: 0
Bez bonusu 40% Bez bonusu
Úroveň: 1
+3,5% +2,5% +0,05
Úroveň: 2
+7% +5% +0,1
Úroveň: 3
+10,5% +7,5% +0,15
Úroveň: 4
+14% +10% +0,2
Úroveň: 5
+17,5% +12,5% +0,25

Dôsledky

Táto výhoda je pridaná ako navýšenie súčasnej efektivity tréningu, ako dôsledok kvality hlavného trénera, zvolenej intenzity tréningu a podielu tréningu kondície. Napríklad, ak máš solídneho trénera, intenzitu tréningu 100 % a podiel tréningu kondície 10 %, následná dosiahnutá rýchlosť tréningu bude dosiahnutá u 22-ročného hráča s trénovanou schopnosťou vynikajúci:

Bez asistenta trénera: 8 týždňov tréningu na ďalšiu úroveň
Asistent trénera 5. úrovne: 7 týždňov tréningu na ďalšiu úroveň
10. úrovní asistentov trénera: 6 týždňov tréningu na ďalšiu úroveň

Spolu môžeš mať najatých najviac dvoch asistentov trénera. Práve v prípade, ak budeš zamestnávať dvoch asistentov, súčet ich schopností sa bude rátať ako jednotný bonus. Znamená to, že asistent 4. úrovne bude mať rovnaký vplyv ako dvaja asistenti na 2. úrovni.

Najatie ďalšieho asistenta trénera vplýva okrem tréningu aj na ďalšie dve veci - na zvýšenie formy, ale aj na zvýšenie rizika zranenia.

Riziko zranenia je rátané ako priemerné množstvo zranení na zápas, nie pre hráča, ale tím. Základná hodnota je 0,4 zranení za zápas pre tvoj tím. S fyzioterapeutom 5. úrovne môže byť táto hodnota znížená na 0,025. Asistenti trénera prispievajú k vyššiemu riziku vzniku zranenia o 0,025 zranení za zápas za každú úroveň, ktorú dosahujú. To znamená, že asistent trénera 5. úrovne posúva základné riziko zranenia na 0,525 zranení za zápas (0,15 ak máš fyzioterapeuta úrovne 5), a dvaja asistenti trénera 5. úrovne dostávajú riziko zranenia na hodnotu 0,65 zranení za zápas (čo ťa dostáva na 0,275 s fyzioterapeutom 5. úrovne).

Ako už bolo spomenuté, pozitívnou stránkou asistentov trénera je, že zvyšujú skrytú formu tvojich hráčov. Ak máš najatých plných 10 úrovní asistentov trénera, skrytá forma sa zvýši o 0,5 úrovne. Inými slovami, dvaja asistenti trénera 5. úrovne pridajú k forme polovicu toho, čo pridá jeden tréner formy 5. úrovne.

Späť na kategórie

Fyzioterapeut

Fyzioterapeuti sú zodpovední za celkový zdravotný stav tvojich hráčov. To znamená, že tak ako sa starajú o prevenciu pred zraneniami, tiež majú podiel na rehabilitácii zranených hráčov. Vlastnenie kvalitného fyzioterapeuta teda výrazne znižuje riziko zranenia, ako aj urýchľuje čas rekonvalescencie zranených hráčov.

Úroveň Rýchlosť liečenia sa Riziko zranenia
Úroveň: 0
Bez bonusu 40%
Úroveň: 1
+20% -7,5%
Úroveň: 2
+40% -15%
Úroveň: 3
+60% -22,5%
Úroveň: 4
+80% -30%
Úroveň: 5
+100% -37,5%

Dôsledky

Vždy, keď tvoje mužstvo hrá zápas, je tu isté riziko zranenia pre tvojich hráčov. Vlastnenie skúseného fyzioterapeuta redukuje riziko zranenia všetkých tvojich hráčov. Fyzioterapeut úrovne 5 znižuje základné riziko zranenia z 0,4 zranenia na zápas na 0,025 zranenia na zápas, ale musíš si byť vedomý vplyvu iných faktorov - napríklad najatie extra asistenta trénera - ktoré môžu opäť zvýšiť riziko zranenia.

Ak sa hráč zraní, fyzioterapeut taktiež pomáha zvýšiť rýchlosť zotavenia. V Hattricku je rozsah zranenia zobrazený počtom týždňov. Počas dennej aktualizácie zdravia hráčov sa ich zdravotný stav o nejakú časť zlepší, kým nedosiahne hodnotu 90 % celkového zdravia (keď už môže opäť hrať, no stále je ešte ľahko zranený) a potom nasleduje absolútne 100 % uzdravenie, keď sa u hráča nejavia žiadne známky zranenia, ktoré predtým utrpel.

Graf ukazuje, o koľko sa urýchli uzdravenie hráča v závislosti na zamestnaní fyzioterapeuta a v situácii bez fyzioterapeuta. Bez fyzioterapeuta sa 19-ročný hráč uzdraví za 3 týždne. S fyzioterapeutom 2. úrovne sa uzdraví približne za 2 týždne, a fyzioterapeut úrovne 5 uzdraví hráča za odhadovaný čas 1,5 týždňa.

29 ročný hráč s tým istým zranením sa bez fyzioterapeuta uzdraví počas 6 týždňov. fyzioterapeut 1. úrovne skráti dobu liečenia na zhruba 5 týždňov. No a najkvalitnejší fyzioterapeut zníži dobu rekonvalescencie iba na niečo menej ako 3 týždne.

Späť na kategórie

Športový psychológ

Psychologická stránka hry je takmer rovnako dôležitá, ako tá fyzická. Športový psychológ ti môže pomôcť vytvoriť tú správnu víťaznú atmosféru. Pomôže ti udržiavať sebadôveru tímu a tiež sa postará o náladu v tíme.

Úroveň Nálada v tíme Sebadôvera
Úroveň: 0
Bez bonusu Bez bonusu
Úroveň: 1
+0,1 +0,2
Úroveň: 2
+0,2 +0,4
Úroveň: 3
+0,3 +0,6
Úroveň: 4
+0,4 +0,8
Úroveň: 5
+0,5 +1

Dôsledky

Nálada v tíme je ovplyvňovaná prístupom tímu v predchádzajúcom zápase. Okamžite po zápase môže nálada v tíme narásť alebo poklesnúť, v závislosti na prístupe, ktorý bol použitý. Ale pri každodennej aktualizácii sa nálada v tíme snaží dostať k strednej hodnote, čo znamená, že ak je vysoká, tak bude pomaly klesať a ak je nízka, tak bude pomaly rásť na strednú hodnotu. Psychológovia ti môžu pomôcť zvýšením úrovne strednej hodnoty, ku ktorej sa nálada pozvoľne približuje. Vyššia základná úroveň tejto hodnoty znamená to, že vysoké hodnoty nálady budú klesať pomaly a tie nízke porastú rýchlejšie. Získaný bonus je desatina stupňa za každú úroveň zamestnanca. To znamená zisk bonusu o 0,5 stupňa u psychológa na 5. úrovni.

Sebadôveru tímu podporuje aj športový psychológ. Sebadôveru ovplyvňujú hlavne výsledky tvojho tímu a počet gólov, ktoré si dal. Bonus k nej pridávajú aj športoví psychológovia. Športový psychológ 5. úrovne pridáva 1 celý stupeň sebadôvery, alebo jednu pätinu stupňa na každú úroveň najatého zamestnanca.

Späť na kategórie

Tréner formy

Hráčov výkon neovplyvňuje iba jeho kondícia a hráčske schopnosti. Všetci hráči sú náchylní k poklesom a nárastom formy, a je mnoho faktorov, ktoré to môžu ovplyvniť, a to nie len psychické.

Tréner formy sa špecializuje na to, aby si z hráča mohol získať jeho maximum. Snaží sa, aby bol tím fit a čo najviac motivovaný. Najatie trénera formy nespôsobí rýchlu nápravu a efekt nebude trvalý, ale pre niektoré tímy a v niektorých situáciách to môže byť vhodné riešenie.

Úroveň Forma
Úroveň: 0
Bez bonusu
Úroveň: 1
+0,2
Úroveň: 2
+0,4
Úroveň: 3
+0,6
Úroveň: 4
+0,8
Úroveň: 5
+1

Dôsledky

Forma hráča slúži ako mierka pre zistenie, ako blízko má hráč k svojmu maximálnemu potenciálu. Hodnota, ktorú u hráča vidíš, je jeho aktuálna forma, a tá sa používa pri výpočte zápasu. Aktuálna forma sa ale posúva k určitej hodnote, ktorú nazývame skrytá forma. Ak budeš mať trénera formy, pri každej aktualizácii skrytej formy získaš určitý bonus. Kedykoľvek sa aktualizuje skrytá forma (v priemere sa to deje raz za dva týždne), každá úroveň trénera formy zvýši skrytú formu o 0,2 stupňa. Znamená to, že ak budeš mať trénera formy 5. úrovne, pri aktualizácii skrytej formy hráča mu pridá o jeden celý stupeň (k už určenej úrovni skrytej formy). Ber prosím na vedomie, že skrytá forma môže stále klesnúť, ale celková priemerná forma tímu bude dlhodobo vyššia.

Späť na kategórie

Finančný riaditeľ

Finančný riaditeľ zvyšuje pružnosť ekonomiky tímu. To je niečo, čo využijú LEN manažéri bohatých tímov.

(Ak si nový užívateľ, nemusíš nad najatím finančného riaditeľa vôbec uvažovať.)

V normálnom prípade správna rada určí limit peňazí, ktoré má manažér k dispozícii na výdavky ako sú platy, poplatky za umiestnenie hráčov na trh a na úpravu štadióna. Akékoľvek financie prevyšujúce tento pracovný kapitál uschová rada, aby zaistila stabilitu klubu i v budúcnosti. V prípade potreby uvoľní rada peniaze z rezerv, ale len určitou rýchlosťou. Prebytok pracovného kapitálu bude prevedený do rezerv vo výške 2% z celkovej hotovosti za týždeň.

Ak najmeš finančného riaditeľa, rada zvýši pracovný kapitál a tiež rýchlosť návratu peňazí z rezerv. Umožní to manažérovi investovať agresívnejšie, než by rada bola ochotná akceptovať. Finančný riaditeľ sa môže hodiť tímom, ktoré šetrili peniaze počas niekoľkých sezón a chcú teraz minúť väčšie množstvo peňazí za účelom posilnenia tímu v snahe vyhrať pohár alebo ligu.

Úroveň Max peňazí Návrat/týždeň
Úroveň: 0
15 000 000 US$ 50 000 US$
Úroveň: 1
17 000 000 US$ 100 000 US$
Úroveň: 2
19 000 000 US$ 200 000 US$
Úroveň: 3
21 000 000 US$ 300 000 US$
Úroveň: 4
23 000 000 US$ 400 000 US$
Úroveň: 5
25 000 000 US$ 500 000 US$

Príklad: Tím Milionár našetril 40 000 000 US$. Bez finančného riaditeľa uvoľní správna rada manažérovi len 15 000 000 US$. Ak manažér minie 2 000 000 US$ a nový zostatok je 13 000 000 US$, rada uvoľní manažérovi ďalšie peniaze, ale len slabých 50 000 US$ týždenne.

Tím Milionár sa ale rozhodne najať finančného riaditeľa 3. úrovne. Správna rada bude viac veriť tomu, že sa peniaze utrácajú zodpovedne. Pracovný kapitál, ktorý dostane manažér k dispozícii, bude 21 000 000 US$ a rýchlosť ďalšieho uvoľňovaného kapitálu vzrastie na 300 000 US$ za týždeň. Kým na účte tímu bude menej ako 21 000 000 US$, 300 000 US$ bude rada automaticky posielať z rezerv. Ak hotovosť vzrastie nad 21 000 000 US$, napr. vďaka predaju hráča, peniaze začnú tiecť do rezerv rýchlosťou 2% z prebytku za týždeň.

Späť na kategórie

Asistent taktiky

Najatie taktického asistenta zlepší strategickú flexibilitu tvojho tímu. Výhody taktického trénera je cítiť hlavne krátkodobo, keďže ovplyvňuje len nadchádzajúci zápas - uisti sa, že taktického asistenta máš, keď ho tvoj klub potrebuje.

Úroveň Striedania/príkazy navyše Prispôsobivosť štýlu hry
Úroveň: 0
Bez bonusu Bez bonusu
Úroveň: 1
+1 +20pp
Úroveň: 2
+2 +40pp
Úroveň: 3
+3 +60pp
Úroveň: 4
+4 +80pp
Úroveň: 5
+5 +100pp

Dôsledky

Namiesto maximálneho počtu 5 pokynov pri nastavovaní zostavy na zápas (ktoré môžu byť použité na striedania, zmenu individuálneho pokynu hráča alebo výmeny pozícií), môžeš mať pokyn navyše za každú úroveň taktického asistenta, celkovo teda až 10 pokynov s taktickým trénerom úrovne 5. Avšak, stále platí pravidlo, že za zápas je možné vystriedať najviac 3 hráčov.

Štýl hry je v rozmedzí 100 % defenzívny (súčasný defenzívne zameraný tréner) a 100 % ofenzívny (súčasný ofenzívne zameraný tréner), s neutrálnym trénerom v strede škály. Štýl hry je možné zmeniť pre každý zápas pri nastavovaní pokynov. Každá úroveň taktického asistenta pridáva 20% viariabilitu (20pp) k štýlu hry tvojho súčasného trénera.

V prípade, že máš defenzívne zameraného trénera a tiež taktického asistenta úrovne 5, tvoj prípustný štýl hry je v rozmedzí od 100% defenzívny po neutrálny. Ak máš neutrálneho trénera s taktickým trénerom 5. úrovne, bude ti umožnený štýl hry v rozmedzí 50% defenzívny až 50% ofenzívny.

Na správne fungovanie štýlu hry je potreba mať taktického asistenta na výplatnej páske v čase zápasu. V prípade, že nastavíte pokyny na zápas s taktickým asistentom v tíme a následne ho vyhodíte, prípadne mu vyprší zmluva, zápas sa odohrá bez jeho vplyvu, bez dodatočných striedaní, s použitým štýlu hry na základe zamerania vášho súčasného trénera.

 
Server 070