Používame cookies - pomáhajú nám zlepšovať váš zážitok z online hry.
Používaním našej stránky súhlasíš s ukladaním cookies na tvojom zariadení.

Pomoc »   Manuál »   Tréning 

Tréning

Každý týždeň máš šancu si zvoliť tréning, na ktorý sa tvoji hráči budú zameriavať. Výsledky tréningu sa vždy objavia vo štvrtok alebo piatok, závisiac od krajiny. V čase začiatku aktualizácie tréningu prebehne tréning zvoleného typu. Zmeny v hráčovej forme a všeobecnej forme sa taktiež dejú v tomto čase.

Hráčov vek a stupeň schopnosti

Mladší hráči sa všeobecne učia rýchlejšie ako starší hráči, ale to, koľko tréningu hráč z tréningu absorbuje, závisí aj od jeho terajšej hodnoty schopnosti – čím nižšia hodnota schopnosti, tým rýchlejší tréning.  Tréning vlastností na veľmi nízkych úrovniach je oveľa rýchlejší ako tréning na stredných úrovniach, a tréning na veľmi vysokých úrovniach zase pomalší ako na stredných úrovniach.

Okrem veku a výšky schopnosti existujú ešte 4 faktory ovplyvňujúce efekt tréningu: intenzita tréningu, typ tréningu, podiel tréningu kondície a trénerský tím (hlavný tréner a jeho asistenti).

Intenzita tréningu

Čím viac trénuješ, tým vyššia bude forma tímu vo všeobecnosti, a tým vyšší efekt tréningu dosiahneš. Intenzitu tréningu si volíš sám zadaním čísla od 0 do 100.  Nevýhodou vysokej intenzity tréningu je zvýšené riziko zranenia hráčov. Musíš sa sám rozhodnúť, aká intenzita tréningu ti bude vyhovovať - pokojne sa opýtaj iných manažérov na konferenciách.

Veľké zníženie intenzity tréningu môže poskytnúť 'jednorázový' nárast nálady v tíme. Akonáhle však prikážeš hráčom vyššiu intenzitu tréningu, ich nálada zase pochopiteľne po tomto príkaze spadne. Ak chceš zmeniť intenzitu tréningu, maj na pamäti, že zmena musí byť urobená pred poslednou aktualizáciou, ktorá je pred aktualizáciou tréningu.

Typ tréningu

Existuje na výber 11 typov tréningu. Všetky robia vašich hráčov lepšími v niečom inom. Jednotlivé typy tréningu sú zobrazené v tabuľke nižšie.

Tréningový personál

Ak máš dobrého trénera, tréning bude efektívnejší ako keby si mal horšieho trénera. Asistenti trénera taktiež zvyšujú efektivitu tréningu.

Tréning kondície

Kondíciu musíš trénovať každý týždeň ako percentuálny podiel celkového tréningu tímu. Jeho efektivita sa znižuje pri vyšších hodnotách intenzity – je lepšie trénovať málo a každý týždeň, ako veľa a len sem-tam.  Starší hráči potrebujú viac času na tréning, aby si udržali kondíciu na určitej úrovni, čo znamená, že každý manažér si musí nájsť taký podiel kondície, ktorý vyhovuje jeho hráčom i zámerom.  Hráči, ktorí počas týždňa odohrali v zápase za tvoj tím aspoň 90 minút, obdržia týždenne 100% efektu z tréningu kondície. Hráči, ktorí odohrali menej ako 90 minút (napríklad náhradníci), získajú 75% z celkového efektu a nepatrný podiel za každú minútu, ktorú odohrali. U ostatných hráčov v tíme, ktorí sa nedostali na ihrisko v zápase za tvoj tím, ale sú dosť zdraví na to, aby trénovali (vrátane poranených), je tento efekt len polovičný. Zranení hráči nedostanú žiaden tréning kondície.

Tréning kondície negatívne ovplyvňuje celkovú formu tvojho tímu; čím viac kondície trénuješ, tým je negatívny efekt na formu väčší.  Je nutné poznamenať, že tréningom kondície je ovplyvňovaná len aktuálna forma, a nie forma v pozadí.

Základné princípy

Množstvo tréningu, ktoré hráč dostane, závisí od toho, koľko minút počas týždňa odohral v tvojom tíme na vhodnej pozícii počas súťažného alebo priateľského zápasu. Zápasy odohraté za iné tímy sa budú započítavať iba do aktualizácie formy, do normálneho tréningu však nie. Ak hráč počas týždňa nefiguroval v žiadnom zápase, alebo hral menej ako minútu, nedostane žiadny tréning. Hráč môže dostať najviac 90 minút tréningu za týždeň. Ak bude hrať viac ako 90 minút na trénovanej pozícii, nedostane viac ako 90 minút tréningu. Ak bude hrať menej, napríklad 50 minút, dostane menej tréningu - v tomto prípade 50 minút z 90.

Ak hral hráč počas týždňa na viac než jednej pozícii, tak pri počítaní tréningu sa bude do úvahy brať tá pozícia, ktorá mu zaručuje väčší tréningový efekt. Individuálne pokyny nemajú na tréning žiadny vplyv.

Hráči hrajúci na krídle obdržia iba polovicu tréningu tvorby hry. To isté platí pre krajných obrancov trénujúcich krídlo.

Nezáleží na tom, či hral hráč v priateľskom, pohárovom, či ligovom zápase - z hľadiska efektu tréningu sú si rovnocenné. Ak nemáš na začiatku súťažného (pohárového či ligového) zápasu na ihrisku dostatok hráčov, tak tvoj súper zvíťazí kontumačne a ty stratíš tréningovú jednotku za daný zápas. Nestratíš tým teda tréning za celý týždeň ako to bolo doteraz. Na druhej strane, ak sa na súťažný zápas dostavíš, ale tvoj súper nie, zvíťazíš kontumačne ty - a tvoji hráči v základnej zostave dostanú plný tréning tak, akoby odohrali normálny zápas, avšak nezískajú samozrejme žiadne skúsenosti pre jednotlivých hráčov.

Zátvorky označujú nízky efekt. Dvojité zátvorky zase veľmi malý efekt.

Typ tréningu Zlepšuje ...pre...
Štandardky Štandardky Všetci hráči hrajúci zápas, 25% bonus pre realizátora štandardiek a brankára
Bránenie Bránenie Obrancovia ((Všetci hráči hrajúci v zápase))
Zakončovanie Zakončovanie Útočníci ((Všetci hráči hrajúci v zápase))
Krídlo Krídelná hra Krajní záložníci (Krajní obrancovia) ((Všetci hráči hrajúci v zápase))
Zakončovanie a štandardky (Zakončovanie) (Všetci hráči hrajúci v zápase)
(Štandardky) ((Všetci hráči hrajúci v zápase))
Prihrávky Prihrávky Strední záložníci, krajní záložníci a útočníci ((Všetci hráči hrajúci v zápase))
Tvorba hry Tvorba hry Strední záložníci (Krajní záložníci) ((Všetci hráči hrajúci v zápase))
Chytanie Chytanie Brankári
Prihrávky (obrancovia + záložníci) Prihrávky Obrancovia, strední záložníci a krajní záložníci ((Všetci hráči hrajúci v zápase))
Bránenie (obrancovia + záložníci) Bránenie (Brankári, obrancovia, strední záložníci a krajní záložníci) ((Všetci hráči hrajúci v zápase))
Krídlo (krajní záložníci + útočníci) Krídelná hra Útočníci a krajní záložníci ((Všetci hráči hrajúci v zápase))
Individuálny (len dorastenecký tím) Cenná vlastnosť podľa pozície v zápase (Všetci hráči hrajúci v zápase)

Príklad

Tím tento týždeň trénuje krídlo. Pamätaj, že deň odohrania zápasu sa môže meniť - aktuálne sa v sobotu hrajú ligové zápasy, zatiaľ čo v utorok sa hrávajú pohárové/priateľské zápasy.

  • Adam Kukliš hral v sobotu 90 minút na krídle, ale v utorok nehral vôbec. Za tento týždeň dostane plný 90 minútový tréning krídla.
  • Braňo Bochník hral v sobotu 90 minút na krídle, ale v utorok hral 90 minút ako útočník. Taktiež dostane plný 90 minútový tréning krídla.
  • Cyril Citrón hral v sobotu 50 minút na krídle a v utorok 90 minút ako krajný obranca. Dostane 50 minút plného tréningu krídla a 40 minút tréningu krídla s malým efektom.
  • Dávid Dlažobník hral v sobotu 40 minút na krídle a v utorok odohral 90 minút na poste útočníka. Dostane 40 minút plného tréningu krídla a 50 minút tréningu krídla s veľmi malým efektom (osmotický tréning).
  • Matej Med hral v sobotu aj v utorok 90 minút na poste krajného obrancu. Dostane 90 minút tréningu krídla s malým efektom.
  • Jaroslav Farkaš nehral ani v sobotu, ani v utorok. Svoju schopnosť si nezlepší.

Klesanie schopností

Ako sa hráč dostáva bližšie k veku 30 rokov, stráca postupne každý týždeň časť svojich schopností. To, ako veľký je pokles, záleží na veku hráča a hodnote schopnosti. Čím vyššia hodnota schopnosti, tým väčší pokles. U starších hráčov sú taktiež poklesy väčšie ako u tých mladších.

 
Server 071