Používame cookies - pomáhajú nám zlepšovať váš zážitok z online hry.
Používaním našej stránky súhlasíš s ukladaním cookies na tvojom zariadení.

Pomoc »   Manuál »   Prestupy 

Prestupy

Prestupová listina je miestom, kde je možné kúpiť nových hráčov a pokúsiť sa predať tých, o ktorých už nemáš záujem. Máš dovolené mať najviac 50 hráčov. Odkaz "Ponuky", ti dáva prehľad o všetkých hráčoch, ktorých sa snažíš kúpiť alebo predať.

Ako predať hráča

Aby si mohol predať hráča, musíš ho umiestniť na prestupovú listinu. Môžeš to urobiť na stránke s informáciami o hráčovi, ktorá sa zobrazí po kliknutí na jeho meno. Vpravo je možné vyplniť cenu, ktorú za neho požaduješ a tým bude umiestnený na prestupovú listinu. Hráč však musí každopádne odohrať za tvoj tím minimálne jeden zápas, ak má byť umiestnený na prestupovú listinu. A nie je možné umiestniť ho tam viackrát, ako je počet zápasov, ktoré za tvoj tím odohral. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na hráčov z tvojej dorasteneckej akadémie alebo hráčov, ktorí sú v tíme od začiatku hrania. Hráč bude na prestupovej listine tri dni a potom prejde do klubu, ktorý za neho ponúkol najväčšiu čiastku alebo aspoň akceptoval tvoju cenu. Predaný hráč odchádza do nového klubu okamžite po uzávierke predaja, ak niektorý z tímov zapojených do prestupu nehrá v tej dobe zápas - v takom prípade hráč prestúpi hneď ako sa tento zápas skončí. Ak sa kupec nenájde, hráč ostáva naďalej v tvojom tíme. Ak umiestniš hráča na prestupovú listinu omylom, máš možnosť zrušiť predaj 10 minút po umiestnení hráča na prestupovú listinu, pokiaľ na hráča nebola daná ponuka. Poplatok za umiestnenie na prestupovú listinu vrátený nebude. Ak nestihneš toto 10-minútové okno, stále máš možnosť ponúknuť zaňho najviac a kúpiť ho sám.

Ako kúpiť hráča

Ak chceš kúpiť hráča, musíš navštíviť trh s hráčmi - v menu "Môj klub", "Svet" alebo v rýchlom odkaze "Hľadanie" v pravom hornom rohu. Ak si našiel hráča, ktorého chceš kúpiť, klikni na jeho meno a dostaneš sa na stránku s informáciami o hráčovi. Tam je možné dať ponuku. Ponúkanú cenu musíš dať vyššiu o 1 000 US$ alebo 2%, podľa toho ktorá je vyššia. Ak na hráča nie je ponúknutá žiadna čiastka, môžeš ponúknuť požadovanú cenu, pokiaľ je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 US$. Maj na pamäti, že suma tvojich ponúk plus platy hráčov, na ktorých ponuky dávaš (vždy platíš hráčovi plat ihneď potom, ako príde do tvojho tímu), môže byť len taká vysoká, že ťa dostane maximálne do dlhu 200 000 US$.

Hráča sa môžeš pokúšať kúpiť až do uzávierky. Ak niekto ponúkne vyššiu čiastku neskôr ako tri minúty pred uzávierkou, tak sa uzávierka predĺži o ďalšie tri minúty od času, kedy bola zadaná posledná ponuka.

Veľká pomoc pri nákupe hráča sú informácie o jeho schopnostiach, osobnosti atď. Pomôcť ti taktiež môže dôležitá funkcia, "Porovnanie prestupov", ktorá ti napovie, za koľko boli podobní hráči v poslednej dobe predaní.

Automatický nákup - Autobid

Autobid funguje rovnakým spôsobom ako normálne bidovanie. Ak si nastavíš maximálny bid, systém bude za teba automaticky navyšovať cenu za hráča, ak to bude potrebné, vždy zvýši cenu o najnižšiu možnú hodnotu (2% alebo 1 000 US$).

Môžeš zmeniť (zvýšiť resp. znížiť) tvoju maximálnu hodnotu autobidu, ale nebudeš môcť stiahnuť svoju aktuálnu (najvyššiu) ponuku, čo je samozrejmé. Tvoj maximálny bid je viditeľný len pre teba, ostatní manažéri môžu vidieť iba tvoju aktuálnu ponuku.

Aktívny môžeš mať len jeden autobid. Ak tvoj maximálny bid dosiahol svoje maximum, už sa neráta ako autobid a ty si môžeš nastaviť ďalší, ak chceš.

Pre niektoré špeciálne prípady (napríklad keď dva tímy nastavia proti sebe rovnaký autobid) sme vytvorili vysvetlivky, nájdeš ich na tejto stránke.

Poplatok agentovi, materskému klubu a predchádzajúcemu majiteľovi

Uvedenie hráča na prestupovú listinu stojí 1 000 US$. Po každom úspešnom obchode si agent, materský klub a posledný klub vezmú svoj podiel z predajnej ceny. Na stránke hráča si vždy môžeš pozrieť, koľko peňazí dostaneš, ak by si ho predal. Tu sú základné informácie:

Koľko peňazí dostane agent závisí na tom, ako dlho bol hráč v tvojom tíme.

Materský klub vždy dostane 2 % z predajnej ceny. Ak je materským klubom tvoj tím, dostaneš 2 % vždy, keď sa daný hráč predá, s výnimkou prvého predaja takéhoto hráča.

Fond predchádzajúcich klubov vždy dostane 3% z predajnej ceny. Ak si ty jeho predchádzajúcim klubom, množstvo peňazí závisí od toho, koľko zápasov daný hráč za tvoj tím odohral.

Pozri tieto tabuľky pre viac informácií.

Ak predávaš svojho juniora, nie si považovaný za predchádzajúceho vlastníka. Pri ďalších predajoch budeš za predchádzajúceho vlastníka považovaný v prípade, ak za tvoj seniorský tím odohral tento hráč aspoň jeden zápas.

Presun hotovosti do rezerv Správnej rady pri predajoch hráčov

Pri niektorých predajoch hráčov sa Správna rada môže rozhodnúť, že sa časť získanej prestupovej sumy presunie do rezervy na horšie časy.

Toto sa týka len špecifických hráčov a pre väčšinu manažérov to bude veľmi zriedkavá udalosť.

Správna rada pri umiestňovaní hráča na prestupovú listinu oznámi, či sa tak stane a ak áno, že aké percento z prestupovej sumy bude do rezervy presunuté.

Správna rada tak učiní, ak bude mať podozrenie, že sa hráč predáva zo špekulatívnych dôvodov alebo slúži ako prostriedok na uloženie financií. Správna rada bude argumentovať tým, že hráča nie je potrebné nahradiť, keďže čo sa týka športovej stránky, nemal veľký vplyv na chod tímu. (V minulosti komunita takýchto hráčov nazývala „Zlaté tehličky“, pre ich schopnosť držať si hodnotu, aj napriek zvyšujúcemu sa veku).

V súčasnosti bude Správna rada zvažovať presun hotovosti do rezervy len v prípade predaja brankárov (minimum solídne chytanie) alebo potenciálnych budúcich trénerov (minimum solídne vodcovstvo a nedostatočné skúsenosti).

Aké percento z predaja hráča Správna rada presunie do rezervy záleží od počtu zápasov, ktoré predávaný hráč za tím v poslednej dobe odohral.

Základné pravidlo je, že pri hráčoch, ktorí nastupujú pravidelne a odohrajú aspoň 60 minút týždenne, sa nepresúva do rezervy nič a manažérovi zostáva pri predaji celá suma v hotovosti.

Výnimkou sú zranení hráči, pri ktorých Správna rada toto pravidlo ignoruje, ale ak nenastupujú zdraví hráči, tak sa pri predaji do rezervy istá suma presunie.

Príklad: Hráč, ktorý môže byť považovaný za „zlatú tehličku“ hral celú sezónu v lige v základnej zostave. Keď sa manažér rozhodne hráča predať, Správna rada nezasiahne a celá prestupová suma (po zaplatení prestupových poplatkov) bude pre manažéra dostupná v hotovosti. Avšak ak ho manažér na prestupovú listinu nedá a hráč bude sedieť na lavičke náhradníkov, tak sa po dvoch týždňoch do rezervy presunie 12 % z prestupovej sumy hráča a po štyroch týždňoch presedených na lavičke by to bolo už 24 %. Ak by sa manažér rozhodol dať hráčovi opäť šancu v zostave a hráč by odohral aspoň 60 minút týždenne v lige alebo v pohároch počas šiestich týždňov, tak by v prípade prestupu tohto hráča manažér opäť mohol disponovať s celou prestupovou čiastkou v hotovosti.

Všeobecne platí, že takýto hráč potrebuje tri týždne hrania v lige alebo pohári, aby vynuloval 2 týždne sedenia na lavičke. Ak by hral len priateľské zápasy, tak na vynulovanie sedenia na lavičke bude potrebovať dvojnásobok času. Presun hotovosti do rezervy sa netýka odchovancov tvojho tímu, nech majú akékoľvek schopnosti a čas strávený na ihrisku. Toto tiež platí pre hráčov, ktorí prišli do tímu počas posledných dvoch týždňov a nemali dosť času presadiť sa do zostavy.

Prestupy môžu ovplyvniť náladu v tíme

Kedykoľvek predáš alebo kúpiš hráča, riskuješ pokles nálady v tíme. Riziko sa zvyšuje vtedy, ak predávaš obľúbeného hráča a keď kupuješ protivného hráča. Ak predáš svojho nového mladého hráča do šesť dní od preradenia do seniorského tímu, k poklesu nálady v tíme nepríde.

Výpadky serverov

Maj na pamäti, že uzávierky prestupov môžu byť predĺžené (férovým spôsobom) v prípade plánovaných odstávok systému. Prestup je dokončený až vo chvíli, keď hráč fyzicky zmení klub a dovtedy môže byť prestup predĺžený, napríklad v prípade výpadku servera.

So svojou ponukou môžeš čakať až do poslednej chvíle. Taktiež sa doporučuje aby si pri zadávaní hráča na prestupovú listinu určil adekvátnu sumu hodnoty hráča, čím môžeš predísť sklamaniu z predaja hráča za nižšiu cenu z dôvodu neočakávaného výpadku serverov.

Fair Play na prestupovej listine

Dobrí hráči a peniaze sú dva kľúčové aspekty Hattricku, a preto je veľmi dôležité, aby žiadny tím neprofitoval z nekalých praktík na prestupovej listine. Znamená to, že kupovanie hráčov za premrštené ceny je zakázané, a rovnako tak aj akákoľvek aktivita, ktorej cieľom je dať akémukoľvek tímu finančnú výhodu akýmkoľvek spôsobom. Iba atribúty ako sú schopnosti hráča, vek, jedinečnosť a potenciál hrať za národné tímy a tie, ktoré majú vplyv na hru, sú rozhodujúcimi pre určenie ceny na trhu.

Gamemasteri majú právomoc zrušiť obchod alebo upraviť prehnané ceny transferov, udeľovať pokuty a dokonca vylučovať užívateľov, ktorých sa to týka. Ak niekto ponúkne za tvojho hráča prehnanú sumu, tak okamžite kontaktuj GameMasterov na kontaktných stránkach.

 
Server 071