Uporabljamo piškotke - pomagajo nam, da vam lahko priskrbimo boljšo spletno izkušnjo.
Z uporabo naše strani soglašate, da lahko shranjujemo in uporabljamo piškotke na vaši napravi.

Pomoč »   Priročnik »   Prestopi 

Primeri avtomatskih ponudb

Tekmovanje dveh avtomatskih ponudb

Kadar dve avtomatski ponudbi tekmujeta med sabo, bo ekipa, ki druga nastavi avtomatsko ponudbo, najprej za najmanjšo možno vsoto dvignila trenutno ponudbo. Nato bo sistem med sabo primerjal obe avtomatski ponudbi ter takoj izračunal odločilno ponudbo, ki bo za najmanjši dovoljeni znesek višja od nižje izmed obeh avtomatskih ponudb.

Primer: Ekipa A pošlje avtomatsko ponudbo v višini 50 000€ in do nekega trenutka vrednost prestopa doseže 20 000€. Nato ekipa B postavi najvišjo ponudbo v višini 40 000€. Zgodovina ponudb bo izgledala tako:

Ekipa A - 20 000€
Ekipa B - 21 000€
Ekipa A - 41 000€

Kot lahko vidite, sistem avtomatično preskoči do takrat, ko ekipa A poviša najvišjo ponudbo ekipe B (40 000€) za najmanjšo možno vsoto.


Dve ekipi postavita enako avtomatsko ponudbo

V primeru, ko dve ekipi postavita enaki ponudbi, velja pravilo, ki pravi, da vrednost uspešno povišta tista ekipa, ki je prva nastavila najvišjo vrednost avtomatske ponudbe. Če uporabimo zgornji primer, s to razliko, da tudi ekipa B postavi ponudbo v višino 50 000€, bo zgodovina ponudb zgledala tako:

Ekipa A - 20 000€
Ekipa B - 21 000€
Ekipa A - 50 000€

Sistem primerja ponudbi in preskoči višanje cene do najvišje dane vrednosti. Ker je najvišja nastavljena ponudba enaka pri obeh ekipah, končno ponudbo postavi tista, ki je le-to prva postavila.


Običajna ponudba je enaka nastavljeni najvišji avtomatski ponudbi

Če nekdo postavi običajno ponudbo z enako ceno, kot je vrednost najvišje avtomatske ponudbe drugega uporabnika, bo ponudbo uspešno poslal »avtomatski ponudnik«, saj je ponudbo poslal prej. Sistem bo drugega uporabnika (ekipa B) obvestil, da njegova ponudba ni bila sprejeta, ekipa A pa bo svojo ponudbo avtomatično povečala. V zgodovini ponudb bo primer izgledal tako:

Ekipa A – 20 000€
Ekipa A – 50 000€


Primer, ko nekdo pošlje običajno ponudbo, ki je nižja od najvišje avtomatske ponudbe drugega uporabnika, a ta ni dovolj visoka, da bi takratno ponudbo zvišala za 2%

Ponovno obvelja pravilo prvega ponudnika. Če uprabimo zgornji primer s to spremembo, da ekipa B pošlje ponudbo v vrednosti 49 500€ (ponudba, ki je ekipa A ne more preseči, saj je njegova maksimalna ponudba 50 000€). A ker je bila ekipa A prvi ponudnik, bo ona tista, ki bo prevzela vodstvo v oddaji ponudb (ekipa B bo takoj obveščena, da je njegova ponudba prenizka).

Ekipa A – 20 000€
Ekipa A – 49 500€

Če bi bila ponudba ekipe B v višini 49 500€ avtomatska ponudba, bi izgledalo tako:

Ekipa A - 20 000€
Ekipa B - 21 000€
Ekipa A - 49 500€

In še to: če ekipa A ponudi 50 000€ in nato ekipa B 50 500€, bo ekipa A »zmagala«, saj je prva poslala ponudbo (ekipa B ne more ponudbe povišati za 2%). Torej enako kot velja za običajne ponudbe.


Nazaj >>
 
 
Server 080