Uporabljamo piškotke - pomagajo nam, da vam lahko priskrbimo boljšo spletno izkušnjo.
Z uporabo naše strani soglašate, da lahko shranjujemo in uporabljamo piškotke na vaši napravi.

Pomoč »   Priročnik »   Prestopi 

Primeri avtomatskih ponudb

Tekmovanje dveh avtomatskih ponudb

Kadar dve avtomatski ponudbi tekmujeta med sabo, bo ekipa, ki druga nastavi avtomatsko ponudbo, najprej za najmanjšo možno vsoto dvignila trenutno ponudbo. Nato bo sistem med sabo primerjal obe avtomatski ponudbi ter takoj izračunal odločilno ponudbo, ki bo za najmanjši dovoljeni znesek višja od nižje izmed obeh avtomatskih ponudb.

Primer: Ekipa A pošlje avtomatsko ponudbo v višini 50 000€ in do nekega trenutka vrednost prestopa doseže 20 000€. Nato ekipa B postavi najvišjo ponudbo v višini 40 000€. Zgodovina ponudb bo izgledala tako:

Ekipa A - 20 000€
Ekipa B - 21 000€
Ekipa A - 41 000€

Kot lahko vidite, sistem avtomatično preskoči do takrat, ko ekipa A poviša najvišjo ponudbo ekipe B (40 000€) za najmanjšo možno vsoto.


V primeru, da dve ekipi postavita enako najvišjo ponudbo

V primeru, ko dve ekipi postavita enaki najvišji ponudbi, velja pravilo, ki pravi, da vrednost uspešno poviša tista ekipa, ki je prva nastavila najvišjo vrednost avtomatske ponudbe. Če uporabimo zgornji primer, s to razliko, da tudi ekipa B postavi najvišjo ponudbo v višini 50 000€, bo zgodovina ponudb izgledala tako:

Ekipa A - 20 000€
Ekipa B - 21 000€
Ekipa A - 50 000€

Sistem primerja ponudbi in preskoči višanje cene do najvišje dane vrednosti. Ker je najvišja nastavljena ponudba enaka pri obeh ekipah, končno ponudbo postavi tista, ki je le-to prva postavila.


V primeru, da je običajna ponudba enaka nastavljeni najvišji avtomatski ponudbi

Če nekdo postavi običajno ponudbo z enako ceno, kot je vrednost najvišje avtomatske ponudbe drugega uporabnika, bo tisti uporabnik, ki je nastavil avtomatsko ponudbo, izgubil dražbo, saj imajo ročne ponudbe prednost pred avtomatskimi. V zgodovini ponudb bo primer izgledal tako:

Ekipa A – 20 000€
Ekipa B – 50 000€


Primer, ko nekdo pošlje ročno ponudbo, ki je nižja od najvišje avtomatske ponudbe drugega uporabnika, a ta ni dovolj visoka, da bi takratno ponudbo zvišala za 2%

Ponovno obvelja pravilo ročnega ponudnika. Če uprabimo zgornji primer s to spremembo, da ekipa B pošlje ponudbo v vrednosti 49 500€. Ekipa A te ponudbe ne more zvišati, ker je najvišja avtomatska ponudba nastavljena na 50 000€. Zgodovina ponudb bo videti tako:

Ekipa A – 20 000€
Ekipa B – 49 500€


Nazaj >>
 
 
Server 081