Χρησιμοποιούμε cookies - μας βοηθάνε να σας παρέχουμε μια καλύτερη online εμπειρία.
Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας αποδέχεστε πως μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να έχουμε πρόσβαση σε cookies στην συσκευή σας.

Ατομικές εντολές

Θέση Τακτικές Επίδραση
Πλάγιος αμυντικός Επιθετικά Κάπως περισσότερο Πλάγια, κάπως περισσότερη Οργάνωση, λιγότερη Άμυνα
Αμυντικά Κάπως περισσότερη Άμυνα, λιγότερο Πλάγια, κάπως λιγότερη Οργάνωση
Προς το Κέντρο Πολύ περισσότερη Άμυνα στο κέντρο, λιγότερη Άμυνα στην πλευρά, πολύ λιγότερο Πλάγια, κάπως περισσότερη Οργάνωση
Κεντρικός αμυντικός Επιθετικά Περισσότερη Οργάνωση, πολύ λιγότερη Άμυνα
Προς τα πλάγια Πολύ περισσότερη Άμυνα στην πλευρά, πολύ λιγότερη Άμυνα στο κέντρο, ένα συγκεκριμένο μερίδιο Πλάγια, κάπως λιγότερη Οργάνωση
Πλάγιος μέσος Επιθετικά Περισσότερο Πλάγια, κάπως περισσότερη Πάσα, λιγότερη Άμυνα, λιγότερη Οργάνωση
Αμυντικά Πολύ περισσότερη Άμυνα, λιγότερο Πλάγια, λιγότερη Οργάνωση,κάπως λιγότερη Πάσα
Προς το Κέντρο Κάπως περισσότερη Οργάνωση, λιγότερο Πλάγια, κάπως περισσότερη Άμυνα στο κέντρο, κάπως λιγότερη Άμυνα στην πλευρά, κάπως περισσότερη Πάσα στο κέντρο, λιγότερη Πάσα στην πλευρά
Κεντρικός μέσος Επιθετικά Περισσότερη Πάσα, πολύ λιγότερη Άμυνα, κάπως λιγότερη Οργάνωση, κάπως περισσότερο Σκοράρισμα
Αμυντικά Περισσότερη Άμυνα, λιγότερη Πάσα, κάπως λιγότερη Οργάνωση, κάπως λιγότερο Σκοράρισμα
Προς τα πλάγια Ένα καλό μερίδιο Πλάγια, κάπως λιγότερη Οργάνωση, κάπως περισσότερη Πάσα και Άμυνα στην πλευρά, κάπως λιγότερη Πάσα/Άμυνα στο κέντρο, καθόλου Σκοράρισμα
Επιθετικός Αμυντικά Κάπως περισσότερη Οργάνωση, περισσότερη Πάσα (και ακόμα περισσότερη Πάσα στα πλάγια αν είναι Τεχνικός), πολύ λιγότερο Σκοράρισμα, κάπως λιγότερο Πλάγια
Προς τα πλάγια Περισσότερο Πλάγια, πολύ περισσότερο Σκοράρισμα και κάπως περισσότερη Πάσα στην πλευρά, πολύ λιγότερο Σκοράρισμα και κάπως λιγότερη Πάσα στο κέντρο, κάπως λιγότερο Σκοράρισμα, Πλάγια και Πάσα στην άλλη πλευρά, κάπως λιγότερη Οργάνωση
 
 
Server 081