ما از کوکی استفاده می‌کنیم - این به ما کمک می‌کند که به شما تجربه بهتری بدهیم.
با استفاده از وبسایت ما، شما می‌پذیرید که ما می‌توانیم روی رایانه شما کوکی ذخیره کنیم و به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

قوانین

پیام‌های تجاری

انجمن‌های هت‌تریک، مهمان‌نامه‌ها، صفحات تیم‌ها و دیگر قسمت‌هایی که برای عموم قابل رؤیت است، نباید مورد استفاده‌ی تبلیغات تجاری قرار گیرند. روح چنین قانونی در این امر نهفته است که شما به‌عنوان یک کاربر هت‌تریک، نباید در معرض مطالبی قرار گیرید که سایر کاربران برای منافع زندگی واقعی خود نوشته‌اند.

این مطلب بدین معنی نیست که حق استفاده از نام شرکت‌ها و کالاها را، هنگام بحث در ارتباط با آن کالا یا شرکت ندارید. اما اگر از این قانون سوءاستفاده کرده و قصد قرار‌دادن پیام‌های تجاری را دارید، ما آنها را پاک کرده، شما را جریمه نموده و حتی از هت‌تریک اخراج خواهیم کرد. بحث کردن آزاد است ولی تبلیغ کردن خیر. این گونه پیام‌ها اسپم شناخته شده و موجب لوث و بی‌ارزش شدن فضاهای عمومی ما می‌شود.

به‌طور کلی در انجمن‌های گفت‌وگوی آزاد، اجازه‌ی طرح موضوعاتی به‌عنوان مثال درباره‌ی سایر سایت‌ها و بازی‌های آنلاین را می‌دهیم. این را نوعی ارائه‌ی خدمات به کاربرانمان در نظر می‌گیریم اما تا زمانی‌که این دریچه را محملی برای استفاده‌های تجاری نکنند. اگر دیگر شرکت‌ها از هت‌تریک به عنوان یک بازار تبلیغات رایگان برای خود استفاده کرده و یا لینک‌های وابسته به خود را در انجمن‌های هت‌تریک قرار دهند، آن شرکت‌ها و کاربرانی که چنین اقداماتی انجام داده‌اند را در لیست سیاه قرار ‌داده و از فعالیتشان جلوگیری خواهیم نمود. متأسفانه تاکنون اتفاقاتی از این دست زیاد داشته‌ایم و نمی‌خواهیم دوباره شاهد چنین مواردی باشیم.

خود هت‌تریک از انجمن‌ها و پیام‌های بازی به ندرت برای ترویج فعالیت‌ها و محصولات شرکای تجاری استفاده خواهد کرد. ما تلاش داریم فعالیت‌هایمان را در انجمن‌ها به موارد مربوط به بازی محدود کنیم، اما به هر حال گهگاهی در صورت نیاز لازم می‌دانیم تا با کاربرانمان در خصوص مساثل دیگر حتی از نوع تجاری به بحث و گفت‌وگو بپردازیم.

 
Server 071