Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Systeemynformaasje-archyf

5-27-2020 A bug fix in Match Engine

Today, we released a bug fix in Hattrick's Match Engine where the special event "Unpredictable Own goal" was given to the wrong team.
The SE has more chances to be given to the team which has the greater number of Unpredictable wingers and forwards on field, but it wasn't. This bug is now corrected.

 
 
Server 080