Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Systeemynformaasje-archyf

6-1-2020 Transfers extended

We had an unexpected downtime and all transfers from 18:14 HT time were extended by 60 minutes.

 
 
Server 081