Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Systeemynformaasje-archyf

6-22-2020 Match Engine Update

We released today the scheduled update in the Match Engine about the Unpredictable specialty as announced in the MyHT last week.

 
 
Server 081