Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Systeemynformaasje-archyf

5-14-2019 Lansearringsnotysjes 14 Maaie

Dizze werstellings en ferbetteringen binne hjoed lansearre:

• Wy litte no foar teams sûnder eigner in bot-ikoan sjen yn kompetysjetabellen.
• It sil net mear mooglik wêze de begjindatum fan dyn jeugdkompetysje nei earder as tastien te ferpleatsen.

Krekt as oars ha wy tal fan oare lytse werstellings en ferbetteringen tafoege om dyn Hattrick belibbing fjirder te ferbetterjen.

 
 
Server 080