Mes naudojame slapukus – jie padeda suteikti geresnį potyrį.
Naudodamiesi mūsų tinklapiu, Jūs sutinkate, kad mes galime saugoti ir gauti informaciją iš slapukų, esančių Jūsų prietaise.

Rungtynės: taktikos

Kiekvienoms rungtynėms galite nurodyti komandai žaisti tam tikra taktika. Kiekviena taktika turi ne tik pranašumų, bet ir trūkumų – tad rinkitės atsargiai. Yra šeši taktikų tipai (ir normali). Jeigu nepasirinksite nė vieno taktikos tipo, žaisite „normalia“ taktika.

Taktikos įgūdis

Konkrečios taktikos įvaldymo lygis priklauso nuo tos taktikos įgūdžio. Šis įgūdis apskaičiuojamas sudėjus įvairių žaidėjų įgūdžius ir jų patirtį.

Taktikos įgūdžio efektyvumas taip pat priklauso nuo aikštėje esančių žaidėjų. Kuo geresni žaidėjai, tuo didesnio taktikos įgūdžio reikia, kad pasiektumėte tą patį efektyvumą. Praktiškai tai reiškia, kad Jums reikia tuo aukštesnių taktikos lygių, kuo stipresni jūsų ir jūsų varžovo žaidėjai aikštėje.

Spaudimas

„Spaudimo“ taktika reiškia, kad Jūsų žaidėjai bandys spausti savo varžovus ir labiau stengsis sugriauti priešininkų atakas nei sukurti savas. Ši taktika gali būti geras pasirinkimas, jei jaučiatės silpnesni ir norite, kad progų būtų kuo mažiau.

Privalumas: Jūs galite sumažinti (abiejų komandų) galimų progų skaičių rungtynėse.

Trūkumas: Jūsų žaidėjai greičiau nei paprastai praras ištvermę.

Svarbūs įgūdžiai: visų žaidėjų gynybos įgūdis ir visų žaidėjų ištvermės įgūdis. Jei žaidėjas turi specialybę „stiprus“, jo gynybos įgūdis skaičiuojamas dvigubai. Kuo labiau Jūsų žaidėjai pavargsta, tuo mažiau jie sugeba spausti varžovus.

Kai tik išardoma potenciali proga dėl vienos iš komandų spaudimo taktikos, apie tai pranešama rungtynių ataskaitoje. Jūs niekada nesužinosite, kuriai komandai galėjo būti naudinga ta proga. Jei abi komandos žaidžia spaudimo taktika, poveikis yra (vidutiniškai) dvigubai didesnis. Taip pat kovojant su komanda, žaidžiančia tolimųjų smūgių taktika, yra didelė galimybė sustabdyti tolimuosius smūgius.

Kontratakos

Pasirinkę „kontratakų“ taktiką Jūs sąmoningai leidžiate priešininkui kontroliuoti kamuolį ir, kai varžovų komandai nepavyksta įmušti atakos metu, Jūs gaunate šansą greitai kontratakai. Ši taktika gali būti geras pasirinkimas, jei turite stiprią gynybą ir gerą ataką (bet Jūsų saugų grandis yra silpna), ypač jei Jūsų varžovas turi neefektyvią ataką.

Privalumas: Jūs galite gauti papildomų progų (kai tik Jūsų gynėjai sugeba sustabdyti varžovo ataką, Jums yra tikimybė gauti progą kontratakuoti).

Trūkumas: Jūs prarandate 7 % savo saugų pajėgumo.

Svarbūs įgūdžiai: visų Jūsų gynėjų perdavimų ir gynybos įgūdžių suma lemia kontratakų taktikos įgūdžio lygį. Perdavimai yra dvigubai svarbesni už gynybą.

Tik komanda, nedominuojanti aikštės viduryje, nepavykusios atakos metu gali pasinaudoti šia taktika (nepamirškite, kad nedominuoti turite prieš pritaikant 7 % taktikos nuobaudą). Jei dominuojate aikštės viduryje, Jūs tiesiog kentėsite dėl šios taktikos trūkumo. Apie visas kontratakas pranešama rungtynių ataskaitoje. Kai tik Jūsų komanda įvykdo kontrataką, tikimybė gauti kitą galimybę sumažėja.

Atakos centru

Jei pasirinksite „atakos centru“ (AC) taktiką, Jūsų komanda stengsis daugiau atakų surengti aikštės centre ir mažiau kraštuose. Kitaip sakant, dalį atakų kraštais iškeičiate į atakas centru. Tačiau, kai tai atsitinka, tikimybė vėl pasikartoti tokiam įvykiui mažėja.

Privalumas: maždaug 15–30 % jūsų atakų kraštais bus paverstos atakomis centru.

Trūkumas: Jūsų abiejų kraštų gynyba tampa šiek tiek prastesnė.

Svarbūs įgūdžiai: bendra visų Jūsų aikštės žaidėjų perdavimų įgūdžio suma lemia atakų viduriu taktikos įgūdžio lygį.

Vos tik ataka vietoj krašto tampa vidurio, pranešama rungtynių aprašyme.

Atakos kraštais

Atakos kraštais (AK) veikia taip pat, kaip atakos centru, tik atvirkščiai; reiškia, kad yra tikimybė, jog atakos centru bus pakeistos į atakas kraštais. Kadangi paprastai atakų centru yra mažiau nei kraštais, procentais jų konvertuojate šiek tiek daugiau. Be to, kiekvieną kartą, kai tai atsitiks, tikimybė, kad tai pasikartos, dar labiau sumažės.

Pranašumas: maždaug 20–40 % jūsų atakų centru pavirs atakomis kraštais.

Trūkumas: Jūsų centrinė gynyba šiek tiek susilpnėja.

Svarbūs įgūdžiai: bendra visų Jūsų aikštės žaidėjų perdavimų įgūdžių suma lemia atakos kraštais taktikos įgūdžio lygį.

Jeigu vietoj centro atakos puolimas pereina į kraštą, tai iškart atsispindi rungtynių ataskaitoje.

Žaisti išradingai

Jei nurodysite žaidėjams „žaisti išradingai“, jie stengsis daugiau naudoti savo specialybes ir kitus atributus.

Pranašumas: padidėja bendras ypatingųjų įvykių skaičius rungtynėse (abiems komandoms), tačiau Jūsų komanda gauna šiek tiek didesnę tikimybę gauti juos (tiek teigiamą, tiek neigiamą).

Trūkumas: Jūsų komandos gynyba bus šiek tiek blogesnė.

Atitinkami įgūdžiai: žaidimo varikliukas reikalauja, kad Jūsų žaidėjai turėtų aukštą perdavimų įgūdį ir didelę patirtį (pirmasis svarbesnis). Jei žaidėjas yra nenuspėjamas, jo indėlis į atitinkamą taktiką bus dvigubas. Tam, kad taktika būtų naudinga, rekomenduojama turėti ypatingiems įvykiams tinkančią komandą (tai yra, turėti daug žaidėjų su specialybėmis ir tinkamomis įgūdžių kombinacijomis).

Tolimi smūgiai

Žaidžiant „tolimų smūgių“ taktika, Jūsų žaidėjai gauna nurodymus smūgiuoti iš toli užuot prasiveržus centru arba kraštais. Kitais žodžiais tariant, Jūs iškeičiate centro ir kraštų atakas į tolimus smūgius. Tolimas smūgis yra lyg dvikova tarp smūgiuotojo ir vartininko. Ši taktika naudinga, jeigu turite tinkamus smūgiuotojus, bet sunku pelnyti įvartį reguliariomis (centro ir kraštų) progomis.

Pranašumas: maždaug iki 30 % jūsų atakų centru ir kraštais pavirs į tolimus smūgius.

Trūkumas: jūsų kraštų ir centro puolimas bei saugų linija šiek tiek susilpnėja.

Svarbūs įgūdžiai: aikštės žaidėjų puolimo ir standartinių padėčių įgūdžiai lemia tolimų smūgių taktikos įgūdį. Puolimas yra triskart svarbesnis negu standartinės padėtys.

Kai proga paverčiama į tolimą smūgį, besiginanti komanda, kuri tuo metu naudoja spaudimo taktiką, gali išardyti ataką. Jeigu taip neatsitinka, aikštės žaidėjas (tikimybė, kad saugas arba krašto saugas yra dviguba) muša smūgį. Smūgio tikslumas priklauso nuo smūgiuotojo puolimo ir standartinių padėčių įgūdžio. Vartininkas mėgins atremti smūgį naudodamas vartininko ir standartinių padėčių sugebėjimus. Tiek smūgiuotojui, tiek vartininkui reikalingi jų abu įgūdžiai, t. y. geriau turėti šiek tiek vieno ir kito įgūdžio, negu tik vieną gerai ištreniruotą.

Visos tolimų smūgių progos pranešamos rungtynių ataskaitoje, įskaitant ir spaudimu išardytas progas.

 
Server 071