Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Hjelp »   Om Hattrick 

Om Hattrick

Hattrick er det leiande fotballmanagerspelet på verdsveven - det er gratis å spela, og det engasjerer ein fellesskap på hundretusenar av brukarar frå alle hjørna i heile verda.

I Hattrick byggjer og styrer du ein klubb over tid - og tevlar direkte mot andre menneskelege managerar. Du treng ikkje mange timar kvar dag for å vinna - å ha den rette strategien er nøkkelen.

Storleiken og krafta til fellesskapen i Hattrick er legendarisk, men gløym ikkje å sjå litt på våre veldig aktive forum eller mengda med brukarleia initiativ som finst rundt om spelet, frå lokale treff til kule tredjeparts-programvare.

Hattrick byrja heilt attende i 1997 og er ått av Hattrick Limited. Som utviklarar er me byrge av historia vår med nært samarbeid med brukarane våre, noko me trur har hjulpe oss til å veksa til det største og mest engasjerande fotballmanagerspelet på verdsveven.

 
Server 071