Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Ungdomsspelarar

Ungdomsspelarar

Du kan skaffe deg nye spelarar til seniorlaget ditt ved å rekruttere ungdomsspelarar. Dette kan gjerast på to vis:

  • Rekruttere ein ungdomsspelar frå utsida direkte inn i seniorlaget ditt ved hjelp av speidarnettverket ditt.
  • Oppretting av eit ungdomsakademi, rektruttering av talentar og utvikling av dei. Du kan spele kampar mot andre lag i private eller offentlege seriar, og med tida forfremje dine talentar til seniorlaget.

Å finna ein spelar gjennom speidarnettverket og rekruttera dei direkte til seniorlaget er ein enkelg og effektiv måte å tiltrekka seg talent. Å drifte eit ungdomsakademi er meir utfordrande, men om du gjer ein god jobb, så kan det òg vere meir lønsamt.

Du kan berre nytte eit system i gongen. Om du har eit ungdomsakademi, så kan du ikkje forfremje ein ungdomsspelar frå speidarnettverket. Kostnadene med akademiet vil likevel telja som investeringar i speidarnettverket, noko som gjer det raskare for deg om du ynskjer å stenga akademiet ditt og i staden nytta speidarnettverket.

 
Server 070