Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Supporter-funksjonar

Supporter Silver
Pris frå
EUR
3,33
per månad
Supporter Gold
Pris frå
EUR
7,92
per månad
Supporter Platinum
Pris frå
EUR
10,85
per månad
Supporter Platinum
Pris frå
EUR
21,67
per månad
Supporterfunksjonar
Evig liv
Kontoen din vil aldri stengjast grunna inaktivitet så lenge du er ein Supporter.
Inga banner
Du vil aldri få nokon tradisjonelle banner på Hattrick.
Nyhendestraum
Du vil få omgåande sanntidsinformasjon om deg eller laget ditt (som til dømes bod eller svar på forum) i det kvite feltet på toppen, ved sida av Hattrick-logoen.
Oversyn på oppetid
Om me har hatt noko nedetid den siste månaden som ikkje har vore planlagd, så vil me forlenga den resterande perioden din av Supporter tilsvarande.
Supportar Veke Trofè
Supporter Veke Troféet er ei stor internasjonal turnering der kvart lag har ein sjanse til å vinna noko, og der det beste laget vinn ein stor premie.
Fellesskap
Grunnleggjande
Premium
Premium
Klubbprofil
Klubbfunksjonar
Premium
Premium
Statistikk
Visuelle grafar
Fleire tevlingar
Kampverkty
Laganalyse
Grunnleggjande
Treningsverkty
Overgangsverkty
Premium
Premium
Organiseringsverkty
Fleire lag
Skuggekampar
Gratis Hattrick Gears
 
 
Server 080