Biz cookie-lərdən istifadə edirik - bu bizim sizə daha yaxşı oyun təcrübə verməyimizə kömək edir.
Saytı istifadə edərkən bizim cookies-lərin sizin cihazınıda yerləşdirməyə icazə verirsiz.

Qaydalar

Ad və loqo siyasəti

Bizim ən çox xoşumuza gələn loqo sizin komandaya əlaqəsi olandardır, lakin buna baxmayaraq klubunuz üçün seçdiyiniz adın və loqonun mənasına dair münasibətimiz olduqca obyektivdir. Lakin yunçuların bu azad seçimdən suni istifadə etməmələrində və heç kəsi qarşı ayrı seçkilik (qəsdən və ya təsadüfən) törətməmələrində əmin olmaq üçün və daha qəti qaydaları olan ölkə və dinlərin qadın, valideynlər və digər insanlar kimi nümayəndələrinin müdafiəsi naminə bəzi mövzülarda olan loqo və komanda adlarını işlətmək olmaz.

  • Təhqiredici, alçaldıcı, ayrı seçkilik edən adlara/loqolara, irqçi, faşist və terrorçu təşkilatları daxil olmaqla, simvollara yol verilmir.
  • Aşkar seksual məzmunlu, çilpaq və ya yarım-çilpaq və seksual çəlbedici pozalar. İnsanlar geyinili vəziyyətdə olmalıdır..
  • Kriminal hərəkətləri və ya qeyri-qanuni malları və əşyaları reklam etmək qadağandır.
 
Server 070