ما از کوکی استفاده می‌کنیم - این به ما کمک می‌کند که به شما تجربه بهتری بدهیم.
با استفاده از وبسایت ما، شما می‌پذیرید که ما می‌توانیم روی رایانه شما کوکی ذخیره کنیم و به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

لیست چشم‌انداز

لیست چشم‌انداز به عنوان یک مرحله میانی بین گمنامی کامل و بودن جزء ترکیب تیم ملی خواهد بود. هنگامی که مربی تیم ملی،‌ یک بازیکن را در لیست چشم‌انداز قرار می‌دهد،‌ این وضعیت جدید در صفحه بازیکن نمایش داده می‌شود.

صاحب بازیکن، یک پیام به‌روز رسانی خودکار درباره وضعیت ملی بازیکن دریافت می‌کند. همچنین این موضوع، در لیست خبرنامه‌ اضافه خواهد شد. لیست خبرنامه لیستی ست که ارتباط یا صاحبان بازیکن درباره اخبار تیم، پیشنهاد تمرین و مانند این را برای اعضای کادر تیم ملی، آسان‌تر می‌کند.

برای هر کدام از تیم‌های ملی و جوانان، تا ۱۵۰ بازیکن می‌توانند در لیست چشم‌انداز قرار گیرند. فقط بازیکنانی که حداقل به مدت یک هفته در لیست چشم‌انداز بوده‌اند، می‌توانند به تیم اصلی دعوت شوند. با این حال، بعد از انتخابات، مربیان دو هفته بدون محدودیت فرصت دارند تا لیست‌ها و اعضای تیم ملی را بازآرایی کنند.

 
 
Server 080