ما از کوکی استفاده می‌کنیم - این به ما کمک می‌کند که به شما تجربه بهتری بدهیم.
با استفاده از وبسایت ما، شما می‌پذیرید که ما می‌توانیم روی رایانه شما کوکی ذخیره کنیم و به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

تیم ملی جوانان

علاوه بر تیم ملی بزرگسالان، هر کشور دارای یک تیم جوانان (زیر ۲۰ سال) نیز می‌باشد. کار این تیم تقریباً شبیه به تیم بزرگسالان است. آنها سرمربی جداگانه‌ای دارند و دارای فهرست جداگانه‌ی بازیکنان، رده بندی و غیره هستند.

هر بازیکن که ۲۰ سال یا کمتر داشته باشد، اجازه دارد به تیم ملی جوانان دعوت شود. اگر بازیکنی در فهرست تیم ملی جوانان باشد و در آن حال سن او از ۲۰ سال بیشتر شود، کماکان در فهرست می‌ماند ولی اجازه‌ی بازی نخواهد داشت.

نکته‌ی مهم: بازیکنی که در یک تیم (بزرگسالان و یا جوانان) حضور دارد نمی‌تواند توسط دیگری دعوت شود مگر اینکه از تیم اول کنار گذاشته شود. بدین معنی که، اگر سرمربی تیم بزرگسالان بازیکنی را دعوت کند، سرمربی تیم جوانان نمی‌تواند از آن بازیکن استفاده نماید.

سرمربی تیم جوانان باید با سرمربی تیم بزرگسالان ارتباط داشته باشد تا اگر بازیکنی وجود داشت که هر دو خواهان او بودند بتوانند بر سر اینکه کدام‌یک از وی استفاده کنند، به توافق برسند. اگر به توافق نرسند، اولین کسی که آن بازیکن را دعوت کند می‌تواند از او استفاده نماید. (البته رأی‌دهندگان باید به این نکته توجه داشته باشند که آیا کسانی را که برای سرمربیگری تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان انتخاب می‌کنند، با هم تعامل دارند یا خیر؟)

 
 
Server 080