ما از کوکی استفاده می‌کنیم - این به ما کمک می‌کند که به شما تجربه بهتری بدهیم.
با استفاده از وبسایت ما، شما می‌پذیرید که ما می‌توانیم روی رایانه شما کوکی ذخیره کنیم و به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

تیم ملی جوانان

علاوه بر تیم ملی بزرگسالان، هر کشور دارای یک تیم جوانان (زیر ۲۱ سال) نیز می‌باشد. کار این تیم تقریباً شبیه به تیم بزرگسالان است. آنها سرمربی جداگانه‌ای دارند و دارای فهرست جداگانه‌ی بازیکنان، رده بندی و غیره هستند.

همه بازیکنان ۲۱ ساله یا کمتر می‌توانند به تیم ملی جوانان دعوت شوند. اگر بازیکنی در فهرست تیم ملی جوانان باشد و در آن حال سن او از ۲۱ سال بیشتر شود، کماکان در فهرست می‌ماند ولی اجازه‌ی بازی نخواهد داشت.

 
 
Server 081