אנו משתמשים בעוגיות - הן מסייעות לנו לספק לך חווית משתמש משופרת.
בשימוש באתר שלנו עליך לקבל את האפשרות שעוגיות ישמרו במכשיר שלך, ושתיתכן גישה אליהן.

החילופים

כפי שכתוב בפרק "ההרכב", אם אחד משחקניך נפצע, המחליף בעמדה שלו ייכנס אוטומטית למגרש. אך ניתן גם לקבוע חילופים מותנים מראש.

חילופים מותנים מראש

ניתן להגדיר חילופים מותנים מראש לפני המשחק כדי לבצע מהלך טקטי מבריק או רק כדי להחליף שחקן עייף בשחקן טרי. ניתן, למשל, להחליף חלוץ בבלם נוסף כדי לנסות לשמור על היתרון במשחק או להחליף בלם בחלוץ אם הקבוצה נמצאת במצב של פיגור. ניתן גם לשנות את ההוראות האישיות של שחקנים.

הוספת חילוף מותנה מראש

כדי להוסיף חילוף, יש להגיע ללשונית "חילופים/הוראות לשחקנים" בדף קביעת ההרכב למשחק. בוחרים את השחקן שיעזוב את המגרש ואת השחקן שייכנס להחליפו. לאחר מכן קובעים את התנאים שבהם יבוצע החילוף. ניתן לקבוע כי חילוף יתבצע לאחר דקה מסוימת ו/או בהתאם לתוצאה ברגע נתון על ידי הצגת "האפשרויות המתקדמות". מלבד זאת, באפשרויות המתקדמות ניתן גם להוסיף תנאי למקרה שאחד משחקניך (או משחקני היריבה) יקבל כרטיס אדום ולשנות מיקום של שחקן.

הוספת שינוי התנהגות

גם הוראות לשינויי התנהגות נקבעות בלשונית "חילופים/הוראות השחקנים". בדומה להוספת החילופים, בוחרים את השחקן הרצוי ולאחר מכן את התנאי שצריך להתקיים כדי שהשחקן ישנה את התנהגותו.

ניתן לתת עד חמש הוראות לשחקנים

ברגיל ניתן להוסיף עד חמש הוראות שונות לשחקנים (חילופים ושינויי התנהגות). יחד עם זאת חשוב לזכור, שהשופט לא יאפשר לך לבצע יותר משלושה חילופים במשחק.

ההוראות מתבצעות כאשר מתקיימים התנאים שנקבעו להן.

ההוראות שלך לשחקנים תצאנה אל הפועל במהלך המשחק ברגע שבו יתקיימו התנאים שנקבעו טרם המשחק לכל הוראה. אם תנאי כלשהו לא התקיים, ההוראה לא תצא אל הפועל. אם נקבע חילוף לדקה ה-65 בכל תוצאה, החילוף יתבצע בדקה ה-65. אם נקבע חילוף לדקה ה-70 במקרה של יתרון שלך, החילוף יתבצע בכל זמן לאחר הדקה ה-70, אם וכאשר התנאי יתקיים. כך למשל, אם קבוצתך תיטול את ההובלה בדקה ה-80, החילוף יתבצע בדקה ה-80.

אם קבעת שתי הוראות לדקה ה-70, אחת במקרה של הובלה והשנייה אם ההובלה היא ביותר משער אחד, ואם קבוצתך מובילה בתוצאה 3 - 0 בדקה ה-70, שתי ההוראות תצאנה אל הפועל.

עם זאת, יש לשים לב: שתי הוראות שתנאיהן מתקיימים באותה עת, יתבצעו בסדר שבו הוגדרו בדף ההוראות, ולא בבת אחת, כך שאם ישנה התנגשות בין ההוראות, תגבר זו שנקבעה קודם.

לאחר המשחק ניתן לראות רשימה של כל ההוראות שנתת לשחקנים באמצעות לחיצה על קישור "הוראות לשחקנים" בדף המציג את כוכבי השחקנים. בדף זה ניתן לראות גם אם ההוראה יצאה אל הפועל ואם לא - מדוע היא לא בוצעה. מידע זה לא יהיה נגיש ליריבותיך, אלא לך בלבד.

אין באפשרותך להגיב לפציעות

לא ניתן לקבוע תנאי למקרה של פציעה. אם אחד משחקניך נפצע במהלך המשחק, המחליף שלו ייכנס באופן אוטומטי על ידי המערכת. המשמעות היא שפציעה עלולה לשבש את תוכניותיך לגבי החילופים, בדיוק כפי שזה יכול לקרות במציאות.
 
Server 071