אנו משתמשים בעוגיות - הן מסייעות לנו לספק לך חווית משתמש משופרת.
בשימוש באתר שלנו עליך לקבל את האפשרות שעוגיות ישמרו במכשיר שלך, ושתיתכן גישה אליהן.

משחק: טקטיקות

בכל משחק ביכולתך להורות לקבוצתך להשתמש בטקטיקה מסוימת. לכל טקטיקה ישנם יתרונות, אבל ישנם גם חסרונות, ולכן צריך לבחור בזהירות, או לשחק ללא טקטיקה לגמרי. לרשותך עומדות שש טקטיקות (ומשחק ללא טקטיקה). אם לא נבחרה טקטיקה מסויימת, הקבוצה תשחק ללא טקטיקה.

רמת הטקטיקה

השאלה עד כמה תהיה קבוצתך טובה בשימוש בטקטיקה תלויה ברמת הקבוצה בטקטיקה המסוימת. רמת הקבוצה בטקטיקה מחושבת על פי שילוב יכולות של שחקנים יחד, בתוספת בונוס ניסיון עבור כל שחקן המעורב בחישוב.

יעילות רמת הטקטיקה שלך מושפעת גם מכישוריהם של השחקנים על המגרש. ככל שהשחקנים שעל המגרש טובים יותר, יהיה עליך להשיג ציון גבוה יותר בטקטיקה בכדי להשיג את אותה יעילות בטקטיקה. בפועל, משמעות הדבר היא שעליך להשיג ציונים יותר גבוהים בטקטיקה כאשר לך וליריבך יש שחקנים טובים יותר על המגרש.

משחק לחץ

משחק לחץ משמעותו כי השחקנים שלך ילחצו את שחקני היריבה ויתמקדו יותר בעצירת התקפות היריבה מאשר ביצירת התקפות משלהם. לחץ יכול להיות אפשרות טובה במצב של נחיתות, וכאשר רוצים לנסות לגרום לתוצאה נמוכה יותר.

יתרון: כך ניתן להקטין את מספר הזדמנויות ההבקעה (לשתי הקבוצות) במהלך המשחק.

חיסרון: הכושר הגופני של שחקניך יפחת במהלך המשחק בצורה מהירה מהרגיל.

תכונות רלוונטיות: סך יכולות ההגנה וסך הכושר הגופני של כל שחקניך קובעים את יכולת הקבוצה בשימוש בטקטיקת הלחץ. אם שחקן מחזיק בהתמחות "חזק", יכולת ההגנה שלו תחושב ככפולה לצורך חישוב הרמה בטקטיקה. ככל שהשחקנים שלך יתעייפו, כך תרד יכולתם ללחוץ את היריבה.

בכל עת שהזדמנות מסוכלת בשל משחק לחץ, יופיע דיווח על כך בתיאור המשחק. לעולם לא ניתן יהיה לדעת איזו מהקבוצות היתה מקבלת את ההזדמנות, לולא היתה מסוכלת. במידה ששתי הקבוצות משחקות משחק לחץ, ההשפעה על אובדן המצבים היא מצטברת, ובממוצע מספר המצבים שיאבדו יוכפל. בנוסף, בעת משחק נגד קבוצה המתמקדת בבעיטות מרחוק, הקבוצה הלוחצת מקבלת הזדמנות מצוינת למנוע הזדמנות של בעיטה מרחוק.

התקפות מתפרצות

בהתקפות מתפרצות, מאפשרים במכוון ליריבה לשלוט בכדור, וברגע שהיריבה מחמיצה בהתקפה, מנסים לצאת להתקפה מתפרצת מהירה בצד השני של המגרש. בחירה בטקטיקה של התקפות מתפרצות יכולה להיות אפשרות טובה, אם יש לך הגנה והתקפה חזקות מאוד (אך קישור חלש), ובמיוחד אם בנוסף ליריבתך יש התקפה לא יעילה.

יתרון: ניתן לזכות בהתקפות נוספות (מקבלים הזדמנות להתקפה מתפרצת כאשר ההגנה שלך מצליחה לעצור התקפה של היריבה).

חיסרון: מפסידים 7% מיכולת הקישור.

יכולות רלוונטיות: הציון בטקטיקת ההתקפות המתפרצות נקבע לפי סך תכונות המסירה וההגנה של שחקני ההגנה שלך. לצורך הציון בטקטיקה, מסירה חשובה כפליים מרמת הגנה.

רק הקבוצה שאיננה שולטת בקישור במועד שבו נכשלה התקפה, יכולה להשתמש ביתרון של טקטיקה זו (יש לשים לב, שצריך להפסיד את השליטה בקישור עוד לפני כניסתו לתוקף של החיסרון בטקטיקה, הגורם להורדת 7% נוספים מציון הקישור). אם שולטים בקישור, סובלים רק מהפגיעה בקישור, ולא נהנים מיתרונות הטקטיקה. כל ההתקפות המתפרצות מדווחות בדו"ח המשחק. בכל פעם שקבוצתך תזכה בהתקפה מתפרצת, הסיכוי שלה לזכות במתפרצת נוספת יפחת.

התקפה מהמרכז

הוראת התקפה מהמרכז (AIM) משמעותה, שקבוצתך תתמקד בניתוב התקפות דרך מרכז ההתקפה, על חשבון ההתקפות מהאגפים. במילים אחרות, התקפות מהאגפים מומרות בהתקפות מהמרכז. כשזה קורה, הסיכוי שזה יקרה שוב בהמשך ירד.

יתרון: 15% - 30% בערך מההתקפות שלך דרך האגפים תומרנה להתקפות דרך מרכז ההתקפה.

חיסרון: הגנת האגפים שלך (בשני הצדדים) תיפגע במידת מה.

יכולות רלוונטיות: הציון בטקטיקה "התקפה מהמרכז" נקבע לפי סך יכולות המסירה של כל שחקני השדה שלך.

בכל פעם שהתקפה מועברת מהאגפים למרכז, יינתן על כך דיווח בדו"ח המשחק.

התקפה מהאגפים

טקטיקת ההתקפות מהאגפים (AOW) עובדת באותה צורה שבה עובדת טקטיקת ההתקפות מהמרכז, רק להיפך; כלומר, אתה ממירים התקפות מהמרכז בהתקפות מהאגף. מכיוון שבדרך כלל חלק גדול יותר מההתקפות הולך לאגפים ממילא, אחוז ההתקפות שיומרו בעקבות טקטיקה זו יהיה מעט גבוה יותר. גם כאן, כל המרה תוריד את הסיכוי להמרה נוספת.

יתרון: בערך 20% - 40% מהתקפותיך דרך המרכז תומרנה להתקפות דרך האגפים.

חיסרון: ההגנה המרכזית שלך תיחלש במידת-מה.

יכולות רלוונטיות: הציון בטקטיקה "התקפה מהאגפים" נקבע לפי סך יכולות המסירה של כל שחקני השדה שלך.

בכל פעם שהתקפה מועברת מהמרכז לאגפים, הדבר מוצג בדו"ח המשחק.

משחק יצירתי

המשמעות של משחק יצירתי (PC) היא שהשחקנים ישתדלו לנצל יותר את התמחויותיהם ויכולותיהם האחרות.

יתרון: הגדלת המקסימום של אירועים מיוחדים במשחק (הן החיוביים והן השליליים) - לשתי הקבוצות, אבל לקבוצתך יהיה סיכוי גדול יותר במעט לקבל אירועים אלה (חיוביים ושליליים כאחד).

חיסרון: הגנת הקבוצה נפגעת.

יכולות רלוונטיות: טקטיקת משחק יצירתי דורשת משחקניך יכולת גבוהה במסירה ושיהיו בעלי ניסיון גבוה (החשיבות הגדולה יותר היא של יכולת המסירה). אם השחקן הוא בעל התמחות "בלתי צפוי" תרומתו לטקטיקה זו תוכפל. כדי ליהנות מטקטיקה זו, מומלץ להחזיק קבוצה מותאמת לאירועים מיוחדים (כלומר הרבה שחקנים בעלי התמחויות מתאימות).

בעיטות מרחוק

בשימוש בטקטיקת הבעיטות מרחוק שחקניך מונחים להעדיף בעיטות מרחוק במקום להשלים את המהלך ההתקפי ולהתקרב אל השער. במילים אחרות, ממירים התקפות מהמרכז והתקפות מהאגפים בבעיטות מרחוק. בעיטה מרחוק יוצרת למעשה התמודדות בין הבועט לבין השוער - שיטה שיכולה להיות יעילה, אם יש לך קושי להבקיע מהמרכז/האגפים, אך יש לך בועטים טובים מרחוק.

יתרון: טקטיקת הבעיטות מרחוק ממירה עד כ-30% מההתקפות מהאגף ומהמרכז.

חיסרון: ירידה קטנה בציון התקפות האגף והמרכז, כמו גם בציון הקישור שלך.

יכולות רלוונטיות: הציון בטקטיקה בעיטות מרחוק נקבע לפי רמות ההבקעה והמצבים הנייחים של שחקני השדה שלך. הבקעה חשובה פי שלושה ממצבים נייחים לשם הציון בטקטיקה.

כאשר התקפה מומרת לבעיטה מרחוק, אם הקבוצה המתגוננת משתמשת בטקטיקת הלחץ, היא תוכל לנסות למנוע את הזדמנות ההבקעה. אם הזדמנות ההבקעה לא נמנעה, שחקן שדה מבצע את הבעיטה (הסיכויים של קשרים וקיצונים לבצע את הבעיטה כפולים מסיכוייהם של שחקנים בעמדות אחרות). הסיכוי להבקיע תלוי ברמת ההבקעה של הבועט שנבחר ורמת המצבים הנייחים שלו, ואז השוער ינסה להציל את השער באמצעות יכולות העמידה בשער והמצבים הנייחים שלו. הן הבועט והן השוער מנצלים את שתי היכולות הרלוונטיות להם, ועדיף שיהיה לכל אחד מהם מעט משתי התכונות מאשר הרבה רק מאחת מהן.

כל ההזדמנויות להבקיע מבעיטה מרחוק מצוינות בדו"ח המשחק, גם הזדמנויות שנמנעו באמצעות שימוש בטקטיקת הלחץ.

 
Server 071